The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
21870 Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market Khaietska О. М The article deals with the essence of the concept of creativity, the means of implementing the manag 3
21869 Особливості економічного зростання в Україні та світі Хаєцька О. П. С У статті розглянуто особливості економічного зростання в різних країнах світу, фактори, що визначают 2
21868 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Яроцька Олена Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу та прогноз 7
21867 Обгрунтування параметрів автоматизованої системи енергоефективних режимів сушіння і активного вентилювання зерна Лановий Олег Миколайович Дрп Складна фінансова ситуація в господарствах, що склалася через низькі ціни на зерно, різке подорожча 0
21866 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Мельник Катерина Володимирівна Дрп Метою дипломної магістерської роботи є дослідження системи обліково-аналітичного забезпечення управл 3
21865 Дослідження процесу адсорбції під час виробництва біоетанолу Холява Олександр Анатолійович Дрп В магістерській роботі проведений аналіз наукової літератури та результатів власних досліджень проц 0
21864 Обґрунтування параметрів та режимів роботи барабанного сортування вороху різаної картоплі Нечаюк Олексій Володимирович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 0
21863 “Дослідження системи автоматизованого електроприводу центрифуги цукрового заводу з комп’ютерним моделюванням” Колесніченко Олександр Сергійович Дрп Досліджено систему автоматизованого електроприводу центрифуги цукрового заводу і промодельовано на 0
21862 Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників Ващілова Наталія Василівна Дрп Метою дипломної роботи є висвітлення теоретичних аспектів та розробка рекомендацій щодо вдосконаленн 4
21861 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Кожухар Валентина Вадимівна Дрп Мета і завдання досліджень. Метою магістерської роботи є поглиблення теоретико-методичних засад та р 3
21860 Міжнародний франчайзинг як інструментрозвитку діяльності підприємства Гошля Олександр Леонідович Дрп Розглянуто сутність та передумови виникнення системи франчайзингу, зокрема визначено поняття франча 1
21859 Дослідження параметрів інструменту для вирізки стебел малини Чорний Руслан Михайлович Дрп Магістерська робота містить 73 сторінки машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 0
21858 Міжнародні господарські операції підприємства: порядок відображення в обліку та звітності Симчук Олена Анатоліївна Дрп Розроблено теоретичні підходи та організаційно-методичні положення щодо формування облікової системи 0
21857 Екологічна характеристика річки Рів в межах Жмеринського району М.С. Голуб Дрп процес формування екологічних показників якості води та антропогенні чинники впливу на р. Рів 0
21856 Агрохімічна оцінка грунтів і якості зерна сільськогосподарських культур в умовах Вінницького району Горобчук О.В. Дрп Останнім часом увагу вчених все більше привертають проблеми забруднення сільськогосподарських угідь 0
21855 Оцінка інтенсивності забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах населеного пункту с. Медвеже Вушко Вінницького району Метелиця О.В. Дрп На сьогоднішній день особливо актуальною стала проблема охорони ґрунтів у зв’язку зі збільшенням нас 1
21854 Управління персоналом в підприємствах галузі апк Грабовий О.С. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – процеси організаційно-економічних і соціаль¬них відносин, управління та мотивац 1
21853 Дослідження системи електропривода ланцюгового транспортера на ПАТ «Вінницький олійожировий комбінат» Очеретний Ярослав Ігорович Дрп Обґрунтовано та розроблено систему електропривода ланцюгового транспортера для ПАТ «Вінницький олійо 0
21852 Процес ремонту основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Олійник Альона Юріївна Дрп Діюча нормативно-правова база обліку залишає нерозв’язаною низку проблем методичного й організаційно 2
21851 Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських підприємств Козак Микола Васильович Дрп У дипломній роботі доведено, що стратегічне управління сільськогосподарським підприємством потрібно 1
21850 Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Переменко А.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів під 0
21849 Обгрунтування технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці Гурзенков С Дрп В роботі розроблено технологічний спосіб переробки томатних вичавок в томатну кормову добавку шляхом 0
21848 Екологічна оцінка стану лісових екосистем НПП «Кармелюкове Поділля» Кушнір Т.В. Дрп Метою дипломної роботи - екологічна оцінка стану лісових екосистем НПП Кармелюкове Поділля з ціллю р 0
21847 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Тд Пшениця – лідер світового зерновиробництва. Як продовольча культура пшениця одне з основних джерел 1
21846 Оцінка ефективності захисних елементів технології при вирощуванні сої в умовах ТОВ «Курланд» м. Жмеринка Вінницької області Л.І. Кравчук Дрп Виявити особливості формування зернової продуктивності сої залежно від хімічних заходів і біостимул 0
21845 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах ФГ “Дім» с. Райгород Немирівського району О.В. Гуменюк Дрп обґрунтування доцільності використання ґрунтових і післясходових гербіцидів для боротьби з бур’янов 0
21844 Контроль чисельності бур’янів в агроценозах кукурудзи в умовах ПАТ «Дашківці» с. Дашківці Літинського району Р. І. Грибик Дрп Дослідження впливу системи захисту посівів кукурудзи від бур’янової рослинності та комплексу цих фак 0
21843 Поширення та контроль чисельності бур’янів в посівах сої в умовах ТОВ «Агропартнер - 1» м. Красилів Красилівського району Хмільницької області О.О. Бондарчук Дрп Удосконалення ефективності елементів хімічного захисту проти бур’янової рослинності в посівах сої. 0
21842 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху посівного в умовах СФГ «Мельникова В.Д.» с. Обідне Немирівського району В.М. Мельниченко Дрп Виявити особливості формування зернової продуктивності сортів гороху на сірих лісових ґрунтах залежн 0
21841 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ППАФ “Батьківщина» Вінницького району Ю. В. Сторожук Дрп Обґрунтування впливу застосування мікро-добрив та регуляторів росту на продуктивність кукурудзи на з 0
21840 Особливості вирощування гібридів соняшнику за дії біологічного препарату Мікофренд в умовах дослідного поля ВНАУ М. В. Зелінський Дрп Теоретичне обґрунтування та розробка адаптивних технологій вирощування соняшнику. 0
21839 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці в умовах ФГ “Щедра долина Ф» с. Писарівка Калинівського району К.В. Шикирява Дрп Удосконалення технології вирощування озимої пшениці для одержання високоякісної продукції шляхом оп 0
21838 Регулювання чисельності бур’янів у посівах ярого ячменю в умовах ФОП «Вакалюк П.І.» с. Сокиринці Вінницького району С. В. Коровецька Дрп Дослідити норми мінерального живлення залежно від біологічних особливостей сорту ячменю ярого. 0
21837 Біоекологічні основи інтродукції та вирощування видів роду кипарис (Cupressus L.) в умовах біостаціонару ВНАУ С. О. Панкова, керівник: М.В. Матусяк Дрп У роботі проведено таксономічний аналіз представників роду Кипарис, виявлено закономірності інтроду 0
21836 Біоекологічні та декоративні властивості карагани деревовидної (Caragana arborescens) та перспективи її використання в умовах Вінниччини О. О. Сопрун, керівник: М.В. Матусяк Дрп У роботі проведено аналіз росту та розвитку карагани деревовидної та впливу на неї кліматичних фак 0
21835 Структурно-функціональні особливості використання зимостійких видів роду магнолія в умовах біостаціонару ВНАУ Ю.О. Малишева, керівник: М.В. Матусяк Дрп Зелені насадження є незамінним атрибутом озеленення будь-якої частини міста, селища чи села. Давно 0
21834 Формування врожайності вики ярої залежно від вапнування та мінеральних добрив в умовах ФГ «Жива Надія» Козятинського району Демчук А.А. Дрп отримані результати врожайності зерна вики ярої залежно від застосування мінеральних добрив та вапну 0
21833 Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства Орлик Я.В. Дрп Об’єктом дослідження є процес управління фінансовим потенціалом підприємства ФГ «Озаринецьке» з мето 2
21832 Стратегічне планування діяльності аграрних підприємств Вішталюк В.А Дрп Дипломна робота: 86 с., 21 рисунок., 20 таблиць, 69 літературних джерела. Об’єкт дослідження – Сіль 1
21831 Формування системи антикризового управління підприємств АПК Соболєва О.В. Дрп Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму антикризового управління на ТОВ «Селищанське» 2
21830 Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника Панченко Владислав Русланович Дрп Магістерська робота з агроінженерії на тему - “ Дослідження процесу очищення насіння соняшника та об 1
21829 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на формування врожаю вики яроїв умовах Уладово-Люлинецької дослідно-елекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Каспрук Я.І. Дрп Максимальну урожайність зерна вики ярої одержали на варіантах, із застосуванням повного мінерального 0
21828 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сорго в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Васильков Дрп Досліджено особливості росту і розвитку, адаптивні властивості та конкурентоздатності рослин сучасн 0
21827 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування врожаю ріпаку ярого в умовах СТОВ «Аватар» Іллінецького району А.С. Бугай Дрп Встановлено вплив різних норм висіву насіння та ширини міжрядь на продуктивність ріпаку ярого в умов 0
21826 Удосконалення елементів технології вирощування бобово-злакових сумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Микуцький Дрп Встановлено закономірності формування високопродуктивних сіяних бобово-злакових травостоїв за різної 0
21825 Формування продуктивності зерна пшениці ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.С. Цимбаліста Дрп Удосконалено елементи технології вирощування ярої пшениці, що забезпечує приріст урожайності зерна 0
21824 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах ФГ «Ірина ОТ» Хмільницького району» Данильчук Вадим Віталійович Дрп Проведено порівняльну оцінку гібридів кукурудзи за технологічністю. Виділено гібриди, які більше при 0
21823 «Розробка технології комбінованого кисломолочного продукту збагаченого злаковими культурами» Оленюк Надія Олександрівна Дрп Мета роботи – даної магістерської роботи розробка технології комбінованого кисломолочного продукту 1
21822 Управління ефективністю виробництва зерна Самаруха О.М. Дрп Досліджено становлення та розвиток зернопродуктового підкомплексу України 1
21821 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Постовітюк Катерина Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження с 0
21820 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів ущільнювача бурякового жому на кормові цілі Шевчук П.В. Дрп В першому розділі «Сучасний стан консервування сільськогосподарської продукції на кормові цілі» обґр 0
21819 Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні Пахалюк Леся Валентинівна Дрп Сучасний банківський бізнес супроводжують високий рівень конкуренції, ускладнення архітектури фінанс 0
21818 Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК Яцик В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК (з 0
21817 Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК Григоренко М.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК (за матеріалами ПСП «П 0
21816 Активізація кредитної діяльності банківської установи Липко А.Л. Дрп На сучасному етапі економіка України потребує активізації кредитної діяльності, а покращення економі 2
21815 Проект хостелу на 20 номерів у м. вінниця Гудований Д. В. Дрп Новизна і практична значимість роботи пов’язана з виділенням особливостей інвестиційного процесу на 1
21814 Розвиток операцій банку з платіжними картками Коновалюк В.А. Дрп В сучасних умовах інтеграції економік окремих кра¬їн і використання різних платіжних систем відбу¬ва 2
21813 Вплив інфляції на кредитні операції банків Мельник Карина Дрп Розвиток теорії, обґрунтування методів та інструментів грошово-кредитної політики, розробка методич 3
21812 Фінансові аспекти розвитку органів місцевого самоврядування в Україні Котруца Д.М. Дрп Сучасний стан бюджетної системи України характеризується посиленням ролі органів місцевого самовряд 1
21811 Управління ліквідністю банківської системи україни Дроненко О.В. Дрп Ліквідність банківської установи є основою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, т 0
21810 Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику Іщенко Владислав Олександрович Дрп Мета магістерської роботи полягає у дослідженні ризику в аграрному секторі економіки, застосування м 3
21809 Фінансова стійкість банку: оцінка та шляхи здійснення Слободянюк Ігор Геннадійович Дрп Однією з основних проблем, яка стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримка на 1
21808 Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі Андрієнко Юрій Михайлович Дрп Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі. Андрієнко Ю. М. - магістерська к 0
21807 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за селекційними індексами в умовах дослідного поля ВНАУ Мацишена О.Г. Дрп У дипломній роботі проведено оцінку сортозразків квасолі звичайної за селекційними індексами. Виділе 0
21806 Моніторинг процесів реформування банківської системи україни в контексті європейської інтеграції Бабенко І.В. Дрп Таким чином, для того, щоб сформувати ефективну стратегію розвитку держави, необхідно розуміти поня 1
21805 Обґрунтування конструктивних параметрів комбінованої сівалки Гнатенко Віталій Олександрович Дрп Гнатенко Віталій Олександрович - Обґрунтування конструктивних параметрів комбінованої сівалки. – Рук 5
21804 Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови Тимкова В. А. С Стаття присвячена розгляду дієслівно-іменних конструкцій, які широко вживаються в текстах офіційно-д 2
21803 Обґрунтування параметрів платформи підйомної садової Далекий А.В. Дрп В магістерські роботі розроблено та теоретично обґрунтовано раціональні конструктивно-технологічні 1
21802 Реалізація стратегії розвитку підприємства на засадах збалансованої системи фінансових показників Тумак Олег Дрп Ефективна виробничо-господарська діяльність олійножирового комплексу виступає запорукою розвитку еко 2
21801 Організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу доходів Гласкова Олена Миронівна Дрп Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методологічні питання побудови системи обліку та 1
21800 Судова економічна експертиза та методичні основи її проведення Антонюк Ганна Сергіївна Дрп Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади формування і розвитку системи судово-економ 0
21799 Управління бізнес-процесами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа», 074 « Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого 2
21798 Управління бізнес-процесами. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ре Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Мв для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі зн 2
21797 Управління бізнес-процесами. Методичні вказівки до проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної форми навчання для підготовки за другим (магістерським) рівнем освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-рестор Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної форми навчання дл 0
21796 Обґрунтування розвитку розподільчих мереж Немирівських ЕМ Кучерук Анатолій Петрович Дрп Обґрунтовані напрямки розвитку розподільчих мереж Немирівських ЕМ 1
21795 Дослідження електропривода насоса для переробної галузі Іщук Василь Вікторович Дрп Приведено проект модернізації електропривода насоса для ТОВ «Вінницька птахофабрика» філія «ВКВК» 1
21794 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Хрустовська О.С. Дрп Дипломна робота на тему: “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” (за мат 0
21793 Якість та безпека грибів в умовах лісових угідь Лісостепу правобережного Мельник ОО Дрп Незважаючи на важливість проблеми раціонального використання їстівних грибів на забруднених територі 1
21792 Оптимізація процесу подрібнення та сепарація зернового матеріалу при виробництві комбікормів Панасюк Олексій Іванович Дрп Роботу присвячено оптимізації спільної роботи молоткових дробарок і сепаруючих машин для контролю ро 0
21791 Ринок перестрахування в україні: проблеми забезпечення та управління Рижко Ю. Дрп Роль ринку перестрахування в Україні поступово зростає, адже у процесі ринкових трансфор 2
21790 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лебідь О.В. Дрп Особливого значення в період становлення економіки України надається системі соціального захисту нас 2
21789 Фінансова звітність підприємств та її використання в управлінні Куриленко Аліна Сергіївна Дрп Dисвітленні теоретичних положень щодо вдосконалення фінансової звітності, та складання на їх основі 3
21788 Облік і контроль швидколіквідних активів Ліхоткіна В.Ю. Дрп Дипломна робота на тему: «Облік і контроль швидколіквідних активів» виконана з використанням практич 4
21787 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату Бойко Тарас Валерійович Дрп Основне завдання передпосівного обробітку ґрунту - створення сприятливих умов для рівномірного розпо 4
21786 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції (за матеріалами ТОВ «Устя») Дудник М.В. Дрп Дослідження системи реалізації сільськогосподарської продукції на підприємстві ТОВ «Устя» 1
21785 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП «Валентина») Рачинський О.М. Дрп Аналіз сучасного стану забезпеченості ефективності використання та управління матеріальними ресурсам 1
21784 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Україна-Т») Деменчук І.Є. Дрп Дослідження ефективності формування іміджу підприємства. 0
21783 Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємства Асаулко В.С. Дрп Дипломна робота на тему: «Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємств 1
21782 Інвентаризація виробничих запасів та облік по відшкодуванню завданих збитків Балаба В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Інвентаризація виробничих запасів та облік по відшкодуванню завданих збитк 0
21781 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 242 «Туризм», факультету економіки та підприємництва Юр’єв В.І. Мв Методичні рекомендації містять програму практики, мету, завдання, результати практики і її місце у н 1
21780 Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання першого(бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм». Юр’єв В.І. Нп Навчальна практика логічно продовжує процес теоретичного навчання та сприяє формуванню професійно зн 0
21779 Інфроструктура туризму. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Інфроструктура туризму» для студен 1
21778 Інфроструктура туризму. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм» Юр’єв В.І. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інфроструктура тур 1
21777 Інфроструктура туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і ха 1
21776 Міжнародні транспортні перевезення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврськ Юр’єв В.І. Мв ознайомлення студента з основними принципами створення та виконання програм перевезення туристів, у 0
21775 Міжнародні транспортні перевезення. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм», Юр’єв В.І. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Міжнародні транспо 0
21774 Міжнародні транспортні перевезення. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Нп Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методичні та практичні положення щодо реаліза 0
21773 Формування урожайності сої залежно від застосування мікродобрив та гербіцидів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Вітвіцький Б.О. Дрп Найвищий рівень рентабельності на рівні 98 % та умовно-чистий прибуток 9659 грн одержали на варіанті 0
21772 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика Бурцев Артур Ігорович Дрп Предметом дослідження є сукупність комплексу теоретичних, методичних і практичних питань обліку та а 1
21771 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов’язань підприємств Стецюк Надія Сергіївна Дрп Досліджено теоретико-методичних аспектів фінансового обліку короткострокових зобов’язань підприємств 1
21770 Облікове забезпечення управління позиковим капіталом підприємства Сніховська Олена Миколаївна Дрп Метою магістерської роботи є наукове обґрунтування теоретичних по-ложень та розробка практичних реко 1
21769 Особливості вирощування декоративних видів роду Форзиція (Forsythia L.) та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниця. С.В. Процишин, керівник: А.О. Бондар Дрп Декоративне озеленення населених пунктів створюють сукупність дій, а в першу чергу – мають естетичну 2
21768 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Цвіркун Анастасія Русланівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та організаційно-практичних аспектів здійсне 3
21767 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив Куліковський С.А. Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, загальних висновків, списку використаних джер 5
21766 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Новіков С.О. Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джер 1
21765 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями Максименюк А.О. Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 1
21764 Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя Паламар М.С. Дрп Проведено аналіз експериментальних та теоретичних досліджень процесу безполицевого обробітку ґрунту, 1
21763 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони Кесарчук Ю.А. Дрп Метою магістерської роботи є підвищення ефективності функціонування ротаційної борони шляхом раціона 8
21762 Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України Дімітрова З.А. Дрп Дипломна робота на темау: «Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості Укра 0
21761 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК (за матеріалами с. Се 0
21760 Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством Коба В.О. Дрп Дипломна робота на темау: «Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством» (за матеріа 0
21759 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Лісовий Андрій Леонідович Дрп робота присвячена удосконаленню технологічного процесу поверхневого передпосівного обробітку ґрунту 2
21758 Облік розрахунків за страхуванням Салій Ганна Дмитрівна Дрп Метою дипломної роботи є дослідження взаємовідносин та обліку розрахунків за та розробка рекомендаці 2
21757 Управління фінансовими потоками страхових компаній Бусько Інна Миколаївна Дрп Роль страхування як невід`ємного атрибуту інфраструктури ринкової економіки безперервно зростає. З о 2
21756 Агоекологічна оцінка грунтів сільськогосподарських угідь в межах ОТГ Вінницького району Асаула П. О. Дрп Використання земель передбачає створення найкращих умов для відтворення та охорони ґрунтової родючос 0
21755 Аналіз якості поверхневих вод р.південний буг після дії очисних систем КП «Вінницяоблводоканал» Пилипчук І.О. Дрп Аналізуючи екологічний стан басейнів річок України та організації управління охороною і використання 0
21754 Інтенсифікація технологічного процесу сепарації зерна Вовк Станіслав Олексійович Дрп У магістерській роботі вивчено процес сепарації зернового матеріалу на решетах з продовгуватими отво 1
21753 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук Вікторія Дмитрівна Дрп у роботі досліджено проблему формування правової культури, як підґрунтя розвитку правової державност 1
21752 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод») Баюра А.В. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Магістерська робота: 104 сторінки, 7 рисунків, 14 таблиць, 106 літературних джерел. Об`єктом дослід 2
21751 Дослідження процесу подрібнення зерна при зміні тиску у робочій камері Балюк Сергій Юрійович Дрп Роботу присвячено підвищенню ефективності процесу подрібнення зерна за рахунок зміни тиску повітря в 1
21750 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів 4-го курсу ф 1
21749 Екологічна безпека технологічних процесів. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів інженерно- технологічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціаль Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів 5-го курсу 3
21748 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено для проведення практичних робіт студентам 5-го курсу факультету агро 4
21747 Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Е Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації пр 3
21746 Вступ до фаху. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)». Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв Методичні рекомендації містять мету, завдання та результати проходження практики, опис та зміст навч 2
21745 «Розробка рецептури морозива на основі продуктів бджільництва» Леськова Олена Костянтинівна Дрп Мета роботи – розробка рецептур та дослідження якості морозива з продуктами бджільництва 3
21744 Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності Правдюк Н. Л. Тд Розгляд питання формування звітності про людський капітал. 7
21743 Безпека сучасних інсектицидів для бджіл Окрушко С. Є. Тд Безпека сучасних інсектицидів для бджіл. 5
21742 Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу Марущак Б.О. Дрп Об’єкт дослідження – ДП «ДГ «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків На 6
21741 Управління збутовою діяльністю підприємства АПК Муляр А.В. Дрп Перед підприємствами всіх форм власності, що здійснюють свою господарську діяльність на території У 1
21740 Аналіз фінансового стану підприємства: сучасна методологія та перспективні напрями її розвитку (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Кузь О.С. Дрп Дослідження фінансового стану підприємства в сучасних ринкових умовах. 4
21739 Політекономія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Хаєцька О.П. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання, враховують головну функцію навчального предмета і ха 0
21738 Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напр Польова О.Л. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Управління проектами в готе 1
21737 Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Польова О.Л. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Управління проектами в готе 2
21736 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів універсального кущоріза Пташнік В.С. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі теоретично обґрунтовано та вдосконалено технологію видалення д 0
21735 Операції банківського кредитування підприємств: сутність та облікове відображення Козакова Оксана Сергіївна Дрп Об’єктом дослідження є процес залучення капіталу на умовах банківського кредитування, його відображе 1
21734 Бухгалтерський облік та контроль фінансових результатів Кушнір Ольга Андріївна Дрп обґрунтування теоретичних положень і розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу фіна 3
21733 Вивчення строків сівби і норм висіву сортів сої в умовах дослідного господарства ФГ «Росинка» Я.В. Шайтан Дрп Важливим завданням сучасного аграрного виробництва є формування рослинних білкових ресурсів. Серед р 1
21732 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Головня О. М. Нп Програма навчальної дисциплін «Бренд-менеджмент» слугує для того, щоб сформувати у студентів набір б 0
21731 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Ставська Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань 24 «Сфера обс 0
21730 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ре Ставська Ю.В. Мв Призначено для виконання практичних робіт та організації самостійної роботидля студентів освітнього 0
21729 Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового Окрушко С. Є. С Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового. 8
21728 Управління ефективністю діяльності аграрних підприємств Гоцуляк Д. С. Дрп Метою дипломної роботи є розробка теоретичних та організаційно-методичних підходів і практичних реко 2
21727 Кормова продуктивність бобово – злакових травосумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району Дем'янчук С.В. Дрп Найбільший вихід сухої речовини в середньому за два роки досліджень (14,1 т/га) використання травос 1
21726 Конкурентоспроможність підприємства як засіб дослідження його стратегічної стійкості на ринках Притула А.В. Дрп Дипломна робота на темау: «Конкурентоспроможність підприємства як засіб дослідження його стратегічно 1
21725 Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом Пахненко А. М. Дрп Метою даної роботи є комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці, огляд основних методи 3
21724 Дослідження кінетики вібраційного сушіння Юр’єв В.Б. Дрп Роботу присвячено дослідженню кінетики вібраційного сушіння гранул комбікорму вологого пресування, я 0
21723 Дослідження процесу фільтраційного зневоложення матеріалів Чумаченко В.І. Дрп Роботу присвячено інтенсифікації процесу фільтраційного зневоложення дисперсних матеріалів шляхом пр 0
21722 Обґрунтування параметрів і режимів роботи вібраційної дробарки зернових матеріалів Верзун А.А. Дрп Роботу присвячено інтенсифікації процесу подрібнення зернових матеріалів шляхом проведення теоретико 0
21721 Дослідження процесу обробки насіннєвого матеріалу озоном Кравець Д.М. Дрп Роботу присвячено розробці технології передпосівної обробки насіннєвого матеріалу, яка полягає у вик 0
21720 Дослідження процесу змішування біомаси у машині віброімпелерного типу Цуркан А.О. Дрп Роботу присвячено інтенсифікації процесу змішування біомаси шляхом проведення теоретико-експеримента 4
21719 Формування ефективного керівника-лідера на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Пазюк Г.І. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування та підв 6
21718 Обґрунтування модернізації електропривода бетонозмішувача типу СБ138А Борових О.О. Дрп Борових О.О. Обґрунтування модернізації електропривода бетонозмішувача типу СБ13. Дипломний роботі. 0
21717 облікове забезпечення управління запасами підприємства Глушко Ольга Сергіївна Дрп У вирішенні проблеми раціонального управління запасами важлива роль відводиться бухгалтерському облі 5
21716 Облік і контроль використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Рибчинська Ольга Олександрівна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік і контроль використання земельних ресурсів у сільськогосподарськ 2
21715 Облік та аудит витрат на оплату праці Сваток Анастасія Сергіївна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік та аудит витрат на оплату праці» виконана з використанням практи 2
21714 Суттєвість в аудиторській практиці Шкрабій Оксана Андріївна Дрп Магістерська робота на тему: «Суттєвість в аудиторській практиці» виконана з використанням практични 1
21713 Ризик в аудиторській діяльності Вінярська Лілія Вячеславівна Дрп Магістерська робота на тему: «Ризик в аудиторській діяльності» виконана з використанням практичних м 1
21712 Обліково-контрольне забезпечення амортизації необоротних активів: організація та шляхи вдосконалення Кисіль Сергій Валерійович Дрп Магістерська робота на тему: «Обліково-контрольне забезпечення амортизації необоротних активів: орга 3
21711 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимої пшениці в умовах ТОВ «АТК» смт. Любар Житомирської області М.В. Любонько Дрп Результати досліджень показали, що урожайність зерна озимої пшениці серед досліджуваних протруйників 0
21710 Оцінка ефективності захисту кукурудзи препаратами ТОВ «Хімагромаркетинг» в умовах демопосівів ФГ «Олімп» с. Садове Козятинського району І.М. Кичак Дрп За результатами досліджень встановлено, що для захисту кукурудзи від поширених малорічних (мишій сиз 2
21709 Обґрунтування параметрів головної передачі гусеничного трактора та дослідження ведучого моменту на ведучих зірочках ходової частини Олошевський Антон Анатолійович Дрп Підвищення ведучого моменту на ведучій зірочці за допомогою модернізації конструкції вузлів ведучого 1
21708 Обґрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі Кузьмін Олександр Сергійович Дрп Забезпечення ресурсу роботи окремих вузлів, порівнянного з ресурсом роботи всієї машини (10…12 тисяч 1
21707 підвищення ведучого моменту на ведучій зірочці за допомогою модернізації конструкції вузлів ведучого моста і редуктора кінцевої передачі, а також конструкції ведучої зірочки. Штоюнда Ігор Сергійович Дрп Модернізація ходової частини гусеничного трактора з метою підвищення плавності ходу і надійності тр 1
21706 Бгрунтування параметрів та дослідження вібраційних характеристик натяжного механізму ходової части-ни гусеничного трактора Кондратюк Олександр Володимирович Дрп Багаторазове переключення органів керування при роботі гідравлічних механізмів викликають в трубопро 1
21705 Обґрунтування і визначення основних ергономічних параметрів трактора загального призначення Кольченко Іван Станіславович Дрп визначити, яку функцію в системі керування доручити людині, а яку - машині. При цьому треба враховув 1
21704 бґрунтування схеми генплану і обладнання нафтобази та дослідження технологічного процесу зачищення біопаливних резервуарів Дем’янчук Сергій Васильович Дрп Збереження олії передбачається в підземних резервуарах 1
21703 Кримінально-виконавча політика в Україні Шемета Світлана Сергіївна Дрп У роботі визначено, що становлення України як правової, демократичної, соціально орієнтованої держав 1
21702 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Луцюк Дрп ВиявленнЯ залежностей росту і розвитку та формування урожайності сортів гороху посівного від впливу 13
21701 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх 4
21700 Охорона праці в галузі. Програма дисципліни для спеціальності 241 «готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) освітнього рівня Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних план 1
21699 Порівняльна характеристика гібридів кукурудзи різних груп стиглості на силос в умовах с. Високе Томашпільського району Вінницької області Швець О. Дрп Встановлено, що найбільш економічно вигідним є висів середньостиглого гібриду кукурудзи PR38D89, яки 1
21698 Шляхи підвищення протеїнової поживності сорго цукрового в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району Демянчук Анастасія Дрп Збільшення дози мінеральних добрив до N120P90K120 підвищило урожайність силосної сировини на 8,00 т/ 0
21697 Оцінка системи захисту малини в умовах Барського району В.А. Рудик Дрп За результатами досліджень найвищу урожайність ягід малини серед досліджуваних інсектицидів – 3,51 т 1
21696 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимого ріпаку в умовах ФГ „Династія – Ю.В.” с. Осічок Літинського району Я.В. Зелінський Дрп Дослідження показали, що в умовах даного району для контролю поширення основних збудників хвороб на 2
21695 Оцінка ефективності сучасних засобів захисту в контролі шкодочинних організмів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р.А. Дацьков Дрп На посівах гібриду Параізо 1000 КЛ Плюс найвищу урожайність серед варіантів, що передбачали обприску 2
21694 Ділові переговори. Методичні рекомендації для організації та виконання самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «сфера обслуговування» спеціальності 241 «готельно-ресторанної справи», 242 «туризм» Балдинюк В.М. Мв Бізнес – це не тільки організація випуску товарів та послуг, а й прибуткове капіталовкладення незале 0
21693 Вплив технологічних прийомів на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району О.І. Бернацький Дрп За результатами досліджень встановлено, що для контролю поширення гнилей та пухирчастої сажки. Реком 0
21691 Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня – «магістр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 Сф Логоша Р.В. Мв «Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі» 2
21690 Дослідження параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Стоян Олександр Сергійович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаної літератури, 1
21689 Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня – «магістр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 Сфера обслуго Логоша Р.В. Мв «Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі» 1
21688 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-р Польова О.Л., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної фо 2
21687 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальними власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» друг Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія і організація 2
21686 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи з дисципліни «Бренд-менеджмент» наведено 9
21685 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» наведено 0
21684 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Шахрай Вікторія Вікторівна Дрп Предметом дослідження є сукупність комплексу теоретичних, методичних і практичних питань аналізу та 3
21683 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень форм 3
21682 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень форм 0
21681 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. С Розроблено метод визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах, які екстрагуються з к 8
21680 Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК Савчук Артем Валерійович Дрп Для прискорення обороту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства та полегшення інте 3
21679 Стратегія фінансового зростання підприємства Терещук С.М. Дрп Метою дослідження є аналіз теоретико-методологічних питань формування стратегії фінансового зростанн 1
21678 Обгрунтування параметрів вібраційного сепаратора для очищення фуражного зерна Бондар Євгеній Юрійович Дрп У магістерській роботі на проведений аналіз способів очищення зернового матеріалу, що застосовуються 1
21677 Обґрунтування режимів роботи дискового подрібнювача зерна Берневега Олександр Романович Дрп Представлено обгрунтування актуальності теми, сформульована мета дослідження, викладено короткий зм 1
21676 Обгрунтування технології та технічного засобу для очищення цукрових буряків в умовах підвищеної вологості ґрунту Рішан Вадим Олександрович Дрп обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані мета і завдання, наведені відомості про н 1
21675 Покращення експлуатаційних характеристик дизельного двигуна на основі застосування інтегрованої стартер-генераторної установки Лавтар Олег Олександрович Дрп Обґрунтовано актуальність тематики дослідження, сформульована його цільова спрямованість, здійснено 0
21674 Покращення роботи механічної коробки передач при низьких температурах Шабельський Сергій Володимирович Дрп обґрунтовано актуальність виконаної роботи, сформульовані мета, об`єкт і предмет дослідження, науко 0
21673 Дослідження системи двоступеневого наддуву дизельних двигунів Вусінський Олександр Валерійович Дрп обґрунтовано актуальність теми, сформульована мета дослідження і основні і завдання для її досягнен 0
21672 Антикризове фінансове управління на підприємстві Томашук Іван Олегович Дрп Проблема банкрутства підприємств є актуальною не лише для України та інших країн із перехідною еконо 5
21671 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Миколюк Т.О. Дрп Тема дипломної роботи – «Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств т 3
21670 Обґрунтування та розробка мехатронної системи транспортування матеріалів до місця обробки Грабар Михайло Миколайович Дрп Грабар М.М.. Мехатронна система транспортування матеріалів до обробного центру. Дипломна робота. – В 0
21669 Обгрунтування параметрів вібраційної дробарки для подрібнення зернових матеріалів Трембовецький Сергій Володимирович Дрп Робота присвячена розробці, дослідженню, обґрунтуванню параметрів і режимів роботи вібраційного дроб 0
21668 Процентна політика банківських установ Ковальчук Т,В. Дрп На сучасному етапі розвитку економіки України кредитні та депозитні відносини між банкам 5
21667 Розрахунки за виплатами працівникам: оподаткування та відображення в системі обліку Німачук Лілія Дмитрівна Дрп обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення обліку розрах 1
21666 Фінансове планування підприємства та шляхи його вдосконалення Волошенюк Ніна Нушираванівна Дрп На сьогоднішній день розвиток ринкових відносин різних галузей в Україні супроводжується різноманітн 5
21665 Організація внутрішнього контролю в системі управлінської діяльності сільськогосподарським підприємством Собко Ірина Олександрівна Дрп Предметом дослідження є система внутрішнього контролю на підприємствах. Об’єктом дослідження є суку 1
21664 Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи пневмотранспортування сипких матеріалів Скалецький Дмитро Віталійович Дрп Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи пневмотранспортування сипких матеріалів. Обґру 0
21663 Дослідження процесу перемішування харчових емульсій Збризький Владислав Вікторович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 1
21662 Підвищення ефективності функціонування мобільних сільськогосподарських агрегатів на основі експлуатаційних показників Лобур Олег Олексійович Дрп Однією з основних особливостей проведеної науково-дослідної роботи є принципово новий підхід до вирі 1
21661 Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виробництва Короленко В.В. Дрп Тема дипломної роботи – «Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виро 3
21660 Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК Кушта Д.В. Дрп Тема дипломної роботи – «Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу під 0
21659 Дослідження процесу змішування сухих гранульованих харчових продуктів Шутяк Олег Михайлович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 1
21658 Розробка технологічних прийомів вирощування озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Комісарчук П.М., Поліщук І.С. Дрп встановлення ефективності різних видів і доз добрив під культури сидерального пару та їх комплексний 1
21657 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Танчак Т.Ю., Забарна Т.А. Дрп Серед технічних заходів, спрямованих на підвищення врожайності соняшника, важливе місце посідає вибі 0
21656 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність тритикале озимого в умовах ТОВ «Агрокомплекс» Тиврівського району Вінницької області Лебідь О.В., Поліщук М.І. Дрп Формування насіннєвої продуктивності (5,0 т/га) й високих посівних якостей насіння тритикале озимого 2
21655 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Верезуб В.В., Поліщук І.С. Дрп розробити заходи ефективного контролювання бур’янів та визначити їх насіннєву продуктивність в агроц 1
21654 Удосконалення елементів технології вирощування сої в умовах дослідного поля ВНАУ Кучеренко М.С., Забарна Т.А. Дрп Встановлення особливостей формування продуктивності ультраранніх і ранньостиглих сортів сої, визначе 2
21653 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярої пшениці в умовах ТОВ «Аграна Фрут Лука» Вінницького району Кудима М.В., Поліщук М.І. Дрп Встановлення впливу сумісного використання мінеральних добрив та регулятора росту Агромістим-екстра 7
21652 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ «Алюкс - Авто» Піщанського району Вінницької області Шахрай Ю.В. Дрп Проведено порівняльну оцінку гібридів кукурудзи за урожайністю та тривалістю вегетаціного періоду. 2
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. С Висвітлюються питання організації та функціонування логістики онлайн-торгівлі в умовах глобалізації 7
21650 Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC Потапова Н. А., Качуровський С. В., Ушкаленко І. М., Волонтир Л. О. С В статті всисвітлюються основні питання механізмів управління складською логістикою на підприємства 6
21649 Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів Ковка Н. С., Недашківський В. М. С Вивчено тривалість цвітіння основних нектаропилконосів в умовах Лісостепу правобережного на територі 6
21648 Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників Горбачова Вікторія Анатоліївна Дрп Обґрунтування теоретичних положень організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства 1
21647 Облік та контроль процесу реалізації продукції підприємства Мельник Яна Анатоліївна Дрп Розробка організаційно – методичних засад із поліпшення обліку й контролю процесу реалізації проду 1
21646 Облікова політика підприємства - складова системи менеджменту Мартинюк Вікторія Сергіївна Дрп Розробка теоретико-методичних, організаційних і практичних засад формування облікової політики для 1
21645 Облік і контроль виробничих витрат підприємства Кримська Альона Олександрівна Дрп Обґрунтування теоретичних засад та напрями вдосконалення обліку та внутрішньогосподарського контрол 1
21644 Удосконалення технології вирощування ярого ячменю на зернову продуктивність в умовах дослідного поля ВНАУ С.П. Пасічнюк Дрп Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і покращення якості продукції є одним з найважл 3
21643 Вплив технологічних прийомів на насіннєву продуктивність ріпаку озимого в умовах ФГ «Атенк» с. Вища кропивна Немирівського району Ковальчук Д.Ю. Дрп Ріпак є однією з важливих сільськогосподарських культур в Україні, що обумовлено використанням його 1
21642 Впоив технологічних прийомів вирощування озимої пшениці на зерно в умовах ФГ «Різдвяне Паранонних» с. Садки Могилів-Подільського району С.М. Пустовий Дрп У магістерській роботі висвітленні результати досліджень з удосконаленням вирощування пшениці озимої 1
21641 Вплив мікродобрив на формування продуктивності кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Григорук Дрп Досліджено процеси росту, розвитку, формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглос 0
21640 «Покращення якості молока при санітарній очистці доїльно-молочного обладнання» Рознюк Анатолій Віталійович Дрп Метою даної роботи є аналіз сучасних технологій і миючих засобів для очищення доїльно-молочного обла 2
21639 «Підвищення ефективності енерговикористання на основі енергетичного аудиту ТОВ «Сармат» Хмара Юрій Валерійовича Дрп Хмара Ю.В. «Підвищення ефективності енерговикористання на ТОВ «Сармат». Проведені основні етапи до 0
21638 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Трикозюк Б.М. Дрп В першому розділі викладено значення вакуум-силових установок в реалізації процесу доїння, проведено 1
21637 Обґрунтування параметрів машини для хімічного захисту сільськогосподарських культур Ящук Є.В. Дрп Метою роботи є забезпечення надійності несучих і функціональних елементів обприскувача шляхом розроб 1
21636 Розвиток комунікацій в системі управління установою (за матеріалами Шляхівської ОТГ) Мізерний В.Б. Дрп Професіоналізація державної служби й формування професійної мобільності державних службовців, що вим 4
21635 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Саветін М.Г. Дрп В першому розділі «Стан питання щодо технологічного процесу первинної обробки вовни» приведено аналі 2
21634 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів індивідуального лічильника молока Жидовінов В.Д. Дрп Метою досліджень є дослідження вимірювача кількості молока для забезпечення підвищення достовірності 1
21633 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Сюмар В.П., Поліщук М.І. Дрп Встановити особливості росту й розвитку рослин та формування продуктивності посівів гороху залежно в 4
21632 Удосконалення елементів технології вирощування ячменю ярого в умовах ПП «Золотий Колос» с. Михайлівка Шаргородського району Івасько І.М., Забарна Т.А. Дрп Розробка заходів ефективного контролювання бур’янів та визначити їх насіннєву продуктивність в агроц 1
21631 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів насоса-дозатора доїльної установки Агапієв В.В. Дрп Проаналізовано технологічні системи промивання доїльних установок і висвітлено задачі дослідження. П 0
21630 Покращення експлуатаційних показників дизельних транспортних засобів працюючих на біодизельному паливі Сидоренко Олександр Анатолійович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженню зменшення витрат на експлуатацію автобусів комунального п 0
21629 Покращення експлуатаційних показників дизельних транспортних засобів працюючих на біодизельному паливі Сидоренко Олександр Анатолійович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженню зменшення витрат на експлуатацію автобусів комунального п 0
21628 Розробка технологічних режимів штампування дисків з уступами Галайський Дмитро Валентинович Дрп Магістерська робота присвячена визначенню основних закономірностей формозміни металу при використані 3
21627 Менеджмент активних операцій банку та їх оптимізація Совінська І.Ф. Дрп обґрунтування теоретичних основ організації та управління банківськими активами та розробка практич 1
21626 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Ковальчук Вікторія Володимирівна Дрп Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади облікової політики у формуванні 1
21625 Analiz controlling financial risks of enterprise Fedoryshyna L., Todosiychuk V. С Theoretical foundations for controlling financial risks to improve the effectiveness of financial in 10
21624 Удосконалення технологічних прийомів вирощування картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Леонтьєва Ю.В., Поліщук М.І. Дрп Оцінка впливу регуляторів росту Емістим С і Фумар на ефективність використання добрив нітроамофоски 1
21623 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ріпаку озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Лук’янов Є.Д.., Забарна Т.А. Дрп Встановлення впливу технологічних прийомів вирощування а саме передпосівної його обробки та позакоре 0
21622 «Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірини ОТ» Хмільницького району» Шимкович Богдан Васильович Дрп У роботі проведено порівняльну оцінку сортів сої за зерновою продуктивністю та тривалістю вегетаці 2
21621 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Правдюк Н. Л. Тд Розглянуто сутність поняття фінансова політика підприємства та зміст облікового забезпечення її упра 14
21620 Обґрунтування режимних параметрів роторно-плівкового випарного апарата для згущення екстрактів Данчук Дмитро Віталійович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 1
21619 Пробиотик «Лактисан» в кормлении цыплят-бройлеров Царук Л. Л. С Установлено, что использование пробиотика «Лактисан» в количестве 10 г/10 кг комбикорма в первый пер 10
21618 Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л. С Проаналізовано сутність категорії "фінансовий механізм" та основні принципи соціоекономіки 6
21617 Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика Царук Л. Л., Бережнюк Н. А. С Встановлено, що використання фітобіотика Екстракт 6930 збільшує середню живу масу курчат-бройлерів к 11
21616 Дослідження особливостей дистанційного релейного захисту ЛЕП систем електропостачання АПК Рибалка Дар'я Володимирівна Дрп У магістерській кваліфікаційній роботі було досліджено особливості експлуатації ліній електропередач 0
21615 Використання пробіотика лактісан в годівлі курчат-бройлерів Царук Л. Л. С Отримані результати є свідченням позитивного впливу згодовування пробіотика Лактісан на продуктивніс 7
21614 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп Мета дипломної роботи – визначення ролі та місця прибутку в господарській діяльності акціонерного то 2
21613 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп Мета дипломної роботи – визначення ролі та місця прибутку в господарській діяльності акціонерного то 0
21612 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп Мета дипломної роботи – визначення ролі та місця прибутку в господарській діяльності акціонерного то 0
21611 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп Мета дипломної роботи – визначення ролі та місця прибутку в господарській діяльності акціонерного то 0
21610 Облікове забезпечення управління власним капіталом підприємства Жадан Марина Юріївна Дрп Метою магістерської роботи є науково-теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій з удосконален 2
21609 Дослідження технологічного процесу первинної обробки та сушіння насіння гірчиці Ярмоленко О.С. Дрп Робота спрямована на обґрунтування режимів процесу первинної обробки та сушіння насіння гірчиці. Для 1
21608 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Шамолюк Богдан Володимирович Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів сої за ознаками технологічності. Виділено кращі сорти, які поєдн 1
21607 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом олії та білку в умовах дослідного поля ВНАУ Станчуляк Юрій Миколайович Дрп Встановлено генотипні відмінності сортів сої за вмістом олії та білку. Виділено сорти, які характери 0
21606 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Івінський Віталій Миколайович Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів сої за зерновою продуктивністю, виділено кращі сорти, які харак 0
21605 Ефективність технологічних прийомів вирощування ярої пшениці в умовах ФГ «Основа Роду», с. Стрижавка Вінницького району Зеленко Д.О., Забарна Т.А. Дрп Удосконалення технології вирощування пшениці ярої для одержання високоякісної продукції шляхом оптим 0
21604 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Домбровський А.О., Поліщук І.С. Дрп вивчення впливу препаратів на основі фосфатмобілізівних бактерій на продуктивність соняшнику в умова 0
21603 Ефективність технологічних прийомів вирощування гороху в умовах ТОВ «Агрокомплекс» Тиврівського району Дмитраш О.О., Поліщук М.І. Дрп Встановлення залежностей продуктивності рослин сортів гороху від застосовуваних способів, строків і 0
21602 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Велес-АРС» Хмільницького району Вінницької області Титула Андрій Петрович Дрп Проведено порівняльну оцінку гібридів кукурудзи за елементами струкутри врожаю та урожайністю. Виділ 0
21601 Облікове забезпечення управління довгостроковими зобов’язаннями підприємства Поліщук Сергій Васильович Дрп Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з уд 1
21600 Дослідження процесу плющення зерна при виробництві комбікормів Базелюк Анатолій Сергійович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 1
21599 Обгрунтування пристрою для навантаження та протруювання зерна з розробкою конструктивно-режимних параметрів Копитко Сергій Васильович Дрп У магістерській роботі на підставі аналізу літературних джерел показана необхідність в навантаженні 0
21598 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Мацан Аліна Миколаївна Дрп Мета магістерської роботи полягає в дослідженні облікового забезпечення управління біологічними акти 2
21597 Еколого-правові аспекти землекористування за законодавством україни Шелевер Андрій Іванович Дрп У рооті здійснено аналіз поняття та особливостей змісту еколого-правового землекористування як само 3
21596 Обгрунтування конструктивних і технологічних параметрів картоплекопача Корчмарюк Вячеслав Зотович Дрп Метою магістерської роботи є підвищення ефективності механізованого збирання картоплі шляхом вдоскон 2
21595 Управління депозитними операціями комерційного банку Панасюк Ірина Дрп На сьогодні в Україні особливого значення набуває підвищення ефективності функціонування ринкової ін 3
21594 Вплив іноземноо капіталу на фінансову безпеку банку Малярчук Аліна Євгенівна Дрп Зростання частки іноземного капіталу в банківській системі спричиняє підвищення її нестабільності вн 2
21593 Валютний ринок україни та роль національного банку в його регулюванні (на матеріалах ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» Копитко С.В. Дрп Невід`ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок. Розбудова повноцінного валютного р 7
21592 Вплив мінеральних добрив та гербіцидів на біоенергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Волинець В.А. Дрп Встановлення залежності формування урожайності сортів ріпаку ярого залежно від впливу мінеральних до 0
21591 Формування зернової продуктивності гібридів кукурудзи залежно від строків сівби в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Черниш О.К. Дрп 4. Від підбору гібриду кукурудзи певної групи стиглості залежить реалізація генетичного потенціалу й 1
21590 Удосконалення інституту лідерства на державній службі Красиленко Д.В. Дрп Проаналізувано досвід розвинених країн розвитку лідерства на державній службі 7
21589 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатк Хаєцька О.П. Нп Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної 1
21588 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економік Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної 0
21587 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» О.А. Гавінська Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього р 0
21586 Правові засади адвокатури та нотаріату. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання О.А. Гавінська Нп Навчальна програма «Правові засади адвокатури та нотаріату» для студентів спеціальності 081 Право, д 0
21585 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Рз Робочий зошит для виконання практичних робіт містить широке коло завдань, за якими можна опрацювати 5
21584 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 1
21583 Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адмі Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв Методичні рекомендації складені з метою надання допомоги студентам в організації виконання курсової 9
21582 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу підприємств Чуйко Василь Іванович Дрп Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційні аспекти обліку й аналізу власного капіт 0
21581 Фінансова звітність: методика формування та аналіз показників Ковальська Ольга Леонідівна Дрп АНОТАЦІЯ Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних п 1
21580 Дослідження та розробка електропривода насосної станції подачі холодної води в водопровідну мережу фермерського господарства Мельник О. В. Дрп Вибрано гідроагрегат для насосного комплексу. Розроблено алгоритм вибору і визначення параметрів тур 0
21579 Підвищення якості електропостачання на публічному акціонерному товаристві вінницький олієжировий комбінат Шклярук О. О. Дрп На основі техніко-економічних розрахунків вибрані оптимальна схема електропостачання та її елементи, 0
21578 Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизованого регулювання електроприводом вантажного підйомника Блажевський Р. Р. Дрп В роботі спроектовано електропривод вантажного підйомника (підйомної лебідки козлового крану) та йог 0
21577 Розробка технології бродіння гною в біогазовій установці з використанням свч нагріву Галка Ярослав Ігорович Дрп Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації і підвищення ефективності переро 1
21576 Застосування медико-біологічних експериментів на людях: цивільно-правовий аспект Галянт Віталій Володимирович Дрп У роботі досліджено розробку теоретичних засад цивільно-правового регулювання відносин, які виникают 1
21575 Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі Іващенко А. В., Молоченко В. В. С Розроблено схему взаємозв`язку підсистем управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізне 8
21574 Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства Молоченко В. В. С У статті пропонується визначення методики оцінювання рівня управління іміджем, яка враховує специфік 9
21573 Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства Правдюк Н. Л. Тд Досліджено питання формування обліково -аналітичного забезпечення управління платоспроможністю підп 9
21572 Обгрунтування можливості автономного електропостачання за рахунок генерації з використанням біогазу Чернега О.Ю. Дрп Обгрунтування можливості автономного електропостачання за рахунок генерації з використанням біогазу. 0
21571 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Я.О. Карбівський Дрп Вивчено залежності ростових процесів та формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп ст 4
21570 Шляхи підвищення зернової продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Є.С. Гжибовецький Дрп Встановлено особливості формування урожайності та якості зерна досліджуваних сортів сої залежно від 0
21569 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Левицький С.В. Дрп У дипломній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення наукового завдання щодо 1
21568 Формування врожаю зерна гороху залежно від обробки насіння в умовах дослідного поля ВНАУ В. О. Кошель Дрп Досліджено вплив доз мінеральних добрив та передпосівної інокуляції насіння на формування урожайнос 0
21567 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від обробки насіння в умовах дослідного поля ВНАУ І.В. Римар Дрп Досліджено особливості формування урожайності, якості зерна та енергетичної продуктивності рослин со 3
21566 Формування насіннєвої продуктивності ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Д.Р. Опольська Дрп Встановлено вплив різних форм азотних добрив на насіннєву продуктивність сортів ріпаку ярого в умова 2
21565 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Прісняк Валентина Ігорівна Дрп Дослідження теоретичних та практичних питань обліку та оподаткування оплати праці, а також формуванн 2
21564 Обґрунтування режимних параметрів барабанного змішувача сипких харчових продуктів Чуй Дмитро Олександрович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 0
21563 Обґрунтування параметрів і режимів роботи обприскувача для обробки промислових ягідних насаджень Романов Роман Вікторович Дрп Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії і технічного сервісу, інженерно-технологічного 0
21562 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Мунтян Н.В. (Керівник дипломної роботи: к.е.н., доц. Фурман І.В. Дрп Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з про 2
21561 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах господарства ТОВ «Агро-Форте» с. Ставниця Летичівського району Хмельницької області Юрковський Д.Л. Дрп Результатами проведеними дослідженнями встановлена залежність між продуктивністю гібридів кукурудзи 0
21560 Дослідження процесу сушіння рослинної сировини у псевдо зрідженому шарі Шевчук С.М. Дрп В роботі розроблено і досліджено процес сушіння рослинної сировини у відцентровому псевдозрідженому 1
21559 Облік та аналіз діяльності фермерських господарств І.М. Попутаровська Дрп Метою дипломного дослідження є огляд альтернативних варіантів обліку в селянських фермерських обслуг 3
21558 Облік та аналіз процесу постачання матеріальних цінностей підприємства Ящук Олена Анатоліївна Дрп Початковим та одним з найбільш важливих етапів виробничої діяльності підприємств є процес постачання 2
21557 Релейний захист та автоматика резервного живлення підстанції глибокого введення 110/10 кВ агропромислового комплексу Блажко Олександр Юрійович Дрп В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто проект релейного захисту та автоматики підстанції 0
21556 Аналіз результатів контролю показників якості електроенергії в системах електропостачання підприємств АПК з ВДЕ Ковальчук Богдан Васильович Дрп Представлена магістерська робота присвячена питанню показників якості електричної енергії в системах 0
21555 Методи та засоби діагностування реле та терміналів захисту електрообладнання АПК Безпалько Руслан Володимирович Дрп У магістерській кваліфікаційній роботі було досліджено особливості устаткування для випробування та 0
21554 Управління стратегічним потенціалом підприємства АПК. Дідур В. В. Дрп Метою дипломної роботи є розробка пропозицій щодо формування стратегічного потенціалу аграрного підп 3
21553 Дослідження та розрахунок уставок релейного захисту ЛЕП 110 кВ ліній електропостачання підприємств АПК Прудкий Владислав Петрович Дрп Магістерська кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та креслень. Пояснювальна зап 0
21552 Управління проблемними кредитами банківської установи Владиченко Н.В. Дрп Сьогодні умови здійснення кредитної діяльності банків постійно змінюються і вони вимушені працювати 3
21551 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 071 перший бакалаврський рівень факультету обліку та аудиту денної та заочної форми О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина Мв Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної 0
21550 Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни для студентів галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітній рівень бакалавр спеціалізація «Міжнародна економіка» Ковальчук С. Я. Мв Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни «Міжнародна економіка» для сту 1
21549 Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення в умовах трансформаційної економіки студент- Дерещук А.С. Дрп Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з найвагоміших функціональних напрямів системи 1
21548 Політекономія. Методичні рекомендації з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Політекономія» здобувачів в 1
21547 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Тимкова В.А. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено ві 0
21546 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Тимкова В.А. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено ві 0
21545 Теоретичне обґрунтування робочих органів універсальної капустозбиральної машини Бельдій І. Ю. Дрп У роботі вирішуються питання огрунтування параметрів робочих органів капустозбиральної машини дл 1
21544 Лексика і фразеологія професійного спілкування у вправах і завданнях. Методичні матеріали для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Право» Тимкова В.А. Мв Навчально-методичне видання містить основний теоретичний матеріал за темами з лексики та фразеології 0
21543 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік та оподаткування Тимкова В.А. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 0
21542 Конституційні засади місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект Колесник Юлія Юріївна Дрп у роботі досліджено порівняльно-правововий аспект конституційних засад місцевого самоврядування та в 1
21541 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 207- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С. С. Мв Результатом є вміння студентів орієнтуватися в основних політичних школах, концепціях, процесах міжн 1
21540 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 207- Водні біоресурси та аквакультура для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. Нп Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного житт 1
21539 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держав 2
21538 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, А.Г. Мазур, Ж.В. Гарбар, Р.В. Логоша, Т.В. Гончарук, О.Г. Кубай, Я.В. Гонтарук Мв Виробнича практика студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління т 0
21537 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти - / І.Ю. Салькова, Н. Салькова І. Ю., Прямухіна Н.В., Дюк А. А. Мв Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів денної та заочної форми навчання 0
21536 Методичні рекомендації для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (магістерського) освітнього рівня Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Мв Методичні рекомендації для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі 2
21535 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Мв Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами 0
21534 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчан 2
21533 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та 0
21532 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчан 0
21531 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та 0
21530 Теоретична механіка. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком підготовки «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» Сивак Р. І. Мв Курс теоретичної механіки для студентів денної і заочної форми навчання за скороченою програмою за н 0
21529 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого (магістерського) освітнього рівня га-лузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Правдюк Н.Л., Любар О.О., Бурко К.В Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт підготовлено для студентів другого (магістерського) 3
21528 Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини в Україні Возна Олена Сергіївна Дрп у роботі досліджено зміст конституційно-правового регулювання прав та свобод людини та формулювання 1
21527 Програма виробничої практики для студентів магістратури другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. Нп Програма виробничої практики розкриває основні положення з організації та проходження практики студе 0
21526 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Томашук І.В. Нп Програма містить вимоги до виконання практичних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни «А 2
21525 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної ф Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівнюват 3
21524 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналі 1
21523 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчанн Томчук О.Ф., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналі 9
21522 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства Янчишина Х.А. Дрп Тема дипломної роботи – «Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства» (за ма 1
21521 Управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підприємством Кугай Н.А. Дрп Тема дипломної роботи – «Управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підпри 2
21520 Стратегія розвитку апк україни в умовах посилення міжнародної конкуренції Процик Н.О. Дрп Магістерська робота присвячена дослідженню розвитку агропромислового комплексу України. Автором було 1
21519 Облік і аудит інвестицій та операцій з цінними паперами Поровай Анастасія В’ячеславівна Дрп Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних положень, методики та практики обліку і аудиту інв 2
21518 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну стру 0
21517 Дослідження технологічного процесу обробітку ґрунту чизельним глибокорозпушувачем Пак В.Р. Дрп Мета роботи - покращення техніко-економічних і якісних показників роботи глибокорозпушувача чизельно 1
21516 Анатомія свійських тварин. (Внутрішні органи. Серцево-судинна і лімфатична система. Органи кровотворення та імунного захисту. Нервова система). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами освітнього ступеня магістр Паладійчук О.Р. Мв Представлені методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу Анатомія свійських тварин. П 5
21515 Морфологія тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.- Паладійчук О.Р. Мв Представлені методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу Морфологія тварин. Приведени 2
21514 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів прес-підбирача для заготівлі стеблових кормів Тужанський В.В. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі для підвищення рівномірності щільності стеблових-кормів всеред 1
21513 Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля Кравчук Г. І., Гуцол А. І. С Викладено короткий аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля. 13
21512 Шкодочинні організми капусти та обґрунтування заходів по їх обмеженню в умовах ПП «Клекотинське», с. Клекотина Шаргородського району Липкань О.І. Дрп Для зниження шкодочинності збудників хвороб капусти необхідно проводити обприскування насаджень фунг 0
21511 Шкодочинні організми помідор та обґрунтування заходів по їх обмеженні в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Гречун В.В. Дрп В умовах Шаргородського району для зниження шкодочинності збудників хвороб помір необхідно проводити 0
21509 Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції рослинництва Когут Діана Василівна Дрп вивчення теорії і практики обліку і контролю витрат галузі рослинництва, обчислення собівартості р 1
21508 The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. С This article explores aspects of insurance in Ukraine, analyzes the dynamics and structure of the in 16
21507 Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox (Vulpes Vulpes) Шевчук Т. В., Крамаренко С. С. С The article presents the results of a comprehensive analysis of the impact on the quality of fox ski 10
21506 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів жатки зернозбирального комбайну «Джон Дір» Подолян Олександр Сергійович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу збирання сої 2
21505 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович Дрп Сформульовано рекомендації, спрямовані на запобігання ескалації етнополітичних конфліктів та процесі 0
21504 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович Дрп Сформульовано рекомендації, спрямовані на запобігання ескалації етнополітичних конфліктів та процесі 3
21503 Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємстві Гладько Тетяна Володимирівна Дрп Магістерська робота на тему: «Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємств 0
21502 Теоретичне обґрунтування основних параметрів гідропневматичного висівного апарата для пророслого насіння овочевих культур Мовпанюк М.М. Дрп Робота присвячена питанням дослідження гідропневматичного висівного апарата для посіву пророщен 1
21501 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості соняшнику в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району Н.А. Мунтян Дрп В магістерській роботі, в результаті узагальнення результатів досліджень було встановлено, що при ви 1
21500 Вплив технологічних прийомів вирощування озимої пшениці на зерно в умовах ФГ «Атенк» с. Вища кропивна Немирівського району Гуцаленко О.О. Дрп У магістерській роботі висвітлені результати досліджень з визначення насіннєвої продуктивності пшени 2
21499 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Атенк» с. Вища Кропивна Немирівського району Гнений О.М. Дрп В магістерській роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення наукового завдання щ 1
21498 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Жива Надія» Козятинського району Вінницької області Попутаровська І.М. Дрп Проведеними дослідженнями відмічена залежність продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглос 9
21497 Особливості формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Лямпарський Дрп Встановлено особливості формування урожайності, якості зерна та продуктивності сої залежно від різн 3
21496 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні показники гірчиці білої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України П.О. Маліцький Дрп Обгрунтовано та удосконалено окремі технологічні прийоми формування продуктивності гірчиці білої за 2
21495 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від впливу біопрепаратів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно- селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України О.С. Лисенко Дрп Вдосконалено елементи біологізованої технології вирощування пшениці озимої, що забезпечує підвищенн 0
21494 Обґрунтування конструктивно - технологічних параметрів зернової сушарки Фурман Андрій Олександрович Дрп Магістерська робота присвячена пошуку шляхів зниження енергетичних витрат та розробці енергозберігаю 4
21493 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Лук’янець Дрп Картопля є однією з важливих сільськогосподарських культур в Україні. У зв’язку з цим дослідження з 2
21492 «Вплив дозрівання м’яса яловичини на показники якості» Чернописка Вікторія Володимирівна Дрп Метою даної роботи – було вивчення впливу різних способів дозрівання м’яса на якісні показники. 1
21491 Правова природа інвестиційних відносин фінансово-правове регулювання Брижатий Д.С. Дрп на основі аналізу правової доктрини, положень вітчизняного й 5 зарубіжного законодавства та практи 0
21490 Конституційно- правові засади інформаційної безпеки Білоус Вячеслав Віталійович Дрп Дослідження сутності інформаційного суспільства, його характеристик у контексті аналізу різних конце 0
21489 Інститут виборності як складова української правової традиції Яценко А.О Дрп Формування історико-правової концепції інституту виборності як особливої складової правової традиції 1
21488 Інститут захисту прав інвесторів Тиндик А.О Дрп розробка й доктринальне обґрунтування юридичної конструкції інституту захисту прав інвесторів у сфер 0
21487 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук В.Д Дрп надання загальнотеоретичної характеристики правового виховання шляхом визначення його поняття, струк 1
21486 Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі як спосіб протидії корупції Мазур Г.Ю. Дрп Аналіз наявних наукових та нормативних джерел визначити зміст поняття «запобігання та врегулювання к 2
21485 Підвищення довговічності плунжерних пар паливного насосу високого тиску тракторних дизельних двигунів Пекарський Олександр Вікторович Дрп Збільшення ресурсу вузлів і агрегатів будь-якої техніки в усі часи було першочерговим завданням, ріш 0
21484 Облік обов’язкових утримань із доходів фізичних осіб Микитюк Д.В. Дрп Облік обов’язкових утримань із доходів фізичних осіб 3
21483 Дослідження процесу очищення повітря у виробничих приміщеннях переробних підприємств роторним пиловловлювачем Крикун Вікторія Вікторівна Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 2
21482 Процес оновлення основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Садовнік Наталія Володимирівна Дрп Об’єктом дослідження є процес оновлення основних засобів в ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка 6
21481 Управління бізнес-системами на підприємствах АПК Голомовза Анна Олександрівна Дрп У дипломній роботі встановлено, що формування ефективних відносин взаємодії підприємств в підприємни 5
21480 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Тд Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях починається з аналізу, якии м 13
21479 Організація обліку екологічних зобов'язань Лепетан І. М. Тд У процесі оцінювання меж впливу людства на навколишнє природне середовище ключова роль відводиться 7
21478 Обгрунтування режимів сушіння дрібнонасіннєвих культур Залєвський О.М. Дрп В роботі обґрунтовано доцільність розробки ефективних режимів термічної обробки дрібнонасіннєвих кул 1
21477 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для вирощування посадкового матеріалу для лісів Печериця Олександр Васильович Дрп Магістерська робота присвячена розробці технологічних операцій і робочих органів машин, що забезпечу 0
21476 Розвиток сучасних технологій банківських операцій Самійленко Ганна Іванівна Дрп Ринок банківських послуг є однією з важливих і невід`ємних складових сучасної ринкової економки. То 3
21475 Облік та аналіз капіталу підприємства Колісник Людмила Миколаївна Дрп Капітал — одна з фундаментальних економічних категорії, суть якої науковці вивчають упродовж століть 0
21474 Фінансова звітність в управлінні підприємства Сметана Марина Юріївна Дрп Метою дослідження є розкриття теоретичних основ розвитку та практики формування фінансової звітності 2
21473 Облік і аудит готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Ковальська Марина Вікторівна Дрп Розробка методичних основ обліку, аналізу та аудиту готової продукції в комп’ютерному середовищі та 4
21472 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Територіального відділення «Прозорого офісу» (Вишенька)) Харченко Ярослав Віталійович Дрп Об’єктом досліджeння є Територіальне відділення «Прозорого офісу» (Вишенька). Прeдмeт досліджeння є 3
21471 Організаційно-методичні основи обліку збутової діяльності підприємства Шаламай Вікторія Володимирівна Дрп Важливим завданням підприємства у процесі переходу на нові умови господарювання для забезпечення ефе 0
21470 Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Рачок О.В. Дрп Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи ефективного управління кадровим по 0
21469 Облік і аудит валютних операцій банку Барда Вікторія Василівна Дрп Визначення головних понять та суб’єктіввалютного ринку і дослідження ролі та місця банків як на світ 0
21468 Облік та аудит орендних операцій Ярмоленко Ольга Сергіївна Дрп Метою магістерської роботи є вивчення теоретичних і практичних положень щодо обліку та аудиту орендн 1
21467 Облікове забезпечення та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Павловська Тетяна Андріївна Дрп Мета магістерської роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних положень і обґрунтуванні н 1
21466 Облік та контроль оборотних активів сільськогосподарського підприємства Рибак Тетяна Андріївна Дрп Метою написання магістерської роботи є розкриття теоретичних та практичних питань обліку та управлін 3
21465 Облік та контроль витрат на соціальний захист працівників підприємства Дуб Олена Вадимівна Дрп Метою магістерської роботи є вивчення теоретичних і практичних положень щодо обліку і контролю витра 1
21464 " Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби " Войтенко Артур Русланович Дрп Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного 5
21463 " Обґрунтування параметрів і режимів роботи машини для механічної обробки пристовбурних смуг в садах " Шимкович Богдан Васильович Дрп Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного 2
21462 " Обґрунтування параметрів гербіцидної штанги для інтенсивної обробки саду " Гарбар Богдан Леонідович Дрп Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного 3
21461 " Розробка і обґрунтування параметрів машини для контурної обрізки дерев " Кученко Владислав Андрійович Дрп Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного 4
21460 Дослідження конструкції збирального модуля для механізованої технології збирання смородини Шпитко Олександр Васильович Дрп Магістерська робота містить 72 сторінки машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 1
21459 «Обґрунтування параметрів ланцюгово-грабельної машини для підбору яблук в міжряддях саду» Щерецький Руслан Леонідович Дрп Обсяг магістерської роботи становить сторінок машинописного тексту, робота містить 1 таблицю, 36 рис 1
21458 Забезпечення фінансової стійкості підприємства інструментами фінансового менеджменту Мовчан Алла Вікторівна Дрп Коливання економічної активності, кризові явища в економічній системі України значною мірою відобраз 6
21457 Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання Булаховська Ірина Сергіївна Дрп В сучасних умовах фінансової нестабільності в Україні, яка характеризується постійними змінами внутр 6
21456 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність озимого ріпаку в умовах ПрАТ «Зернопродукт» Іллінецька філія с. Варварівки Іллінецького району Н.К. Пустовіт Дрп Стратегія розвитку галузі ріпаківництва має бути спрямована на створення регіональних зон концентров 0
21455 Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в умовах ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» м. Київ Котляр О.В. Дрп Україна є аграрною державою. Аграрний сектор економіки України (сільське господарство, харчова і пер 0
21454 Дослідження процесу обробітку грунту універсальним робочим органом по контуру кореневої системи плодових дерев Бачинський Євген Юрійович Дрп Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності процесу обробітку ґрунту в міжстовбурних сму 0
21453 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л Нп Програма до виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 10
21452 Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л Мв Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти г 12
21451 Формування насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Довгань Л.І. Дрп В магістерській викладено результати досліджень щодо формування урожайності й посівних якостей насін 0
21450 Обгрунтування процесу сушіння фруктів Підгорний Павло Валерійович Дрп Робота на здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». – 1
21449 Розробка і дослідження параметрів активатора для комбайнового збирання малини " Сеник Сергій Олександрович Дрп Магістерська робота містить 78 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. 0
21448 " Обґрунтування параметрів уловлюючого пристрою для механізованої технології збирання ягід " Тимчик Андрій Анатолійович Дрп Магістерська робота містить 77 сторінок машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. 0
21447 Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А. С Ринок біопалива в світі стрімко розвивається, що слугує причиною підвищення інтересу до біоенергетик 16
21446 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення Томашук І. В. С Статтю присвячено дослідженню проблематики рівня розвитку інфраструктури Вінницької області та розро 8
21445 Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Shevchuk O. A., Matviichuk O. A. С We analyzed the main tendencies of cultivation of fruit and berries, which are unpopular cultures in 8
21444 Integrated company reporting model Aleskerova Y. V. Тд В даному збірнику представлені матеріали досліджень українських та зарубіжних, вчених і науковців, 16
21443 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Тд Інтелектуалізація вже давно стала об`єктивно необхідним атрибутом усіх сфер людського життя, а зна 26
21442 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Тд В даному збірнику представлені матеріали досліджень українських та зарубіжних, вчених і науковців, 13
21441 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. С місце на світовому ринку. За рік українці у середньому споживають близько 30 кг цукру, калорійність 12
21440 Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації Скоромна О. І. С речовини, сирого протеїну і неструктурними вуглеводами. Одиницею виміру для визначення продуктивної 9
21439 Теоретичне дослідження роботи доїльного апарата з незалежним вакуумом Герун М.В. Дрп У роботі, на підставі теоретичних досліджень, отриманих моделей виведення і транспортування молока 0
21438 Розробка математичної моделі продуктивності подачі насіння розподільчо – дозуючою системою пневматичної сівалки Томчук В.В. Дрп Робота присвячена питанням дослідження процесу подачі насіння пневматично-дозуючою системою сівалки 1
21437 Шкодочинні організми цукрового буряка та обґрунтування заходів по їх обмеженню в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Олійник А.Ю. Дрп Дослідження показали, що серед випробовуваних інсектицидів, що досліджувались в контролі бурякових б 0
21436 Оцінка системи захисту соняшнику від шкодочинних організмів в умовах СТОВ «Колос», с. Капустяни Тростянецький р-н Полозун Я.С. Дрп Дослідження показали, що для захисту насіння та сходів соняшнику від грунтоживучих фітофагів, зокрем 0
21435 Оцінка системи захисту ярого ячменю в умовах дослідного поля ВНАУ Писко С.В. Дрп Дослідження показали, що досліджувані препарати ефективні в контролі забур’яненості ярого ячменю в у 1
21434 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів самшиту в умовах паркової зони ВНАУ Байбак Ю.Ю. Дрп Для контролю домінуючих шкідників самшиту та найбільш поширених збудників хвороб самшиту рекомендуєт 0
21433 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ Джалалов Р.Р. Дрп Дослідження показали, що для контролю бурʼянів в посівах цукрових буряків рекомендується триразове в 0
21432 Особливості управління в приватних підприємствах галузі АПК Зайнулін І.Ф. Дрп Об’єкт дослідження – ПП «Золотий колос», що розташоване в с.Михайлівка Шаргородського району Вінниць 4
21431 Удосконалення агротехнічних заходів вирощування ріпаку ярого в умовах ПАТ “Cад Поділля” Шаргородського району Коваль В.С. Дрп Висвітлено особливості формування продуктивності ріпаку ярого залежно від різноваріантної системи уд 1
21430 Удосконалення агротехнічних заходів вирощування ріпаку ярого в умовах ПАТ “Cад Поділля” Шаргородського району Коваль В.С. Дрп Висвітлено особливості формування продуктивності ріпаку ярого залежно від різноваріантної системи уд 0
21429 Удосконалення агротехнічних заходів вирощування ріпаку ярого в умовах ПАТ “Cад Поділля” Шаргородського району Коваль В.С. Дрп Висвітлено особливості формування продуктивності ріпаку ярого залежно від різноваріантної системи уд 0
21428 Удосконалення агротехнічних заходів вирощування ріпаку ярого в умовах ПАТ “Cад Поділля” Шаргородського району Коваль В.С. Дрп Висвітлено особливості формування продуктивності ріпаку ярого залежно від різноваріантної системи уд 0
21427 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СТОВ “Світанок” с. Павлівка Калинівського району Вінницької області Собривчер О.С. Дрп Висвітлено результати застосування різних варіантів біодобрив за вирощування кукурудзи в умовах госп 2
21426 Дослідження процесу алмазного вигладжування з ультразвуком Додон Н.П. Дрп Магістерська кваліфікаційна робота присвячена підвищенню ефективної технології алмазного вигладжуван 0
21425 Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі олійними культурами Римар А.Ю. Дрп Зовнішня торгівля на сучасному етапі перетворилась у важливу сферу економіку будь-якої крани, зроста 1
21424 Підвищення ефективності механічної обробки заготовок накладанням ультразвукових коливань на інструмент Посвятенко Т.С. Дрп Магістерська кваліфікаційна робота присвячена підвищенню ефективності механічної обробки заготовок ш 1
21423 Формування організаційної культури органу публічного управління (за матеріалами Калинівської міської ради) Сухін Д.С. Дрп Трансформація України до ринкових умов господарювання зумовлює необхідність створення дієвих організ 0
21422 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами ДПДГ «Корделівське» інституту картоплярства НААН України) Кошельник В.В. Дрп визначення основних напрямків їх діяльності з урахуванням регіональних особливостей відносно підвище 0
21421 Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні ефективності діяльності підприємств АПК (за матеріалами ПСП «Поділля-Агро») Доценко В.К. Дрп Удосконалення мотивації праці персоналу на підприємстві 1
21420 Біоенергетична ефективність застосування стимуляторів азотфіксації сої в умовах дослідного поля ВНАУ Вдовиченко І.О. Дрп Висвітлено особливості формування врожайності сої за рахунок застосування біопрепаратів-стимуляторів 0
21419 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення озимої пшениці в умовах ПрАТ “Зернопродукт МХП” Війтівецької філії Липовецького району Яременко Д.М. Дрп Показано особливості формування урожайності озимої пшениці за застосування хелатних мікродобрив 0
21418 Оцінка гербоконкуренції агрофітоценозу редьки олійної за різних систем обробітку ґрунту в умовах дослідного поля ВНАУ Олексієнко О.Р. Дрп Висвітлено особливості формування урожайності редьки олійної за поєднання основного удобрення та зас 0
21417 Оцінка гербоконкуренції агрофітоценозу соняшника залежно від агротехнічних заходів його вирощування в умовах ПП “Батьківська земля” Мурованокуриловецького району Мацібора П.Ю. Дрп Висвітлено формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від рівня сегетальної рослинності та 0
21416 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення ярої пшениці в умовах ТОВ “Поділля Лат Інвест” Тиврівського району Лізновський В.О. Дрп Висвітлено особливості формування урожайності ярої пшениці залежно від системи її удобрення 1
21415 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення редьки олійної в умовах дослідного поля ВНАУ Грушко В.О. Дрп Висвітлено особливості формування урожайності редьки олійної залежно від застосування мікродобрив 0
21414 Ефективність використання стимуляторів симбіотичної азотфіксації за вирощування квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Білоус І.І. Дрп Висвітлено особливості вивчення стимуляторів симбіотичної азотфіксації з огляду на формування продук 0
21413 Оцінка ефективності оптимізації удобрення гороху в умовах СФГ “Конкурент” Погребищенського району Гончар С.Ю. Дрп Висвітлено питання оптимізації удобрення гороху за рахунок застосування сучасних мікродобрив 1
21412 Біоенергетична ефективність удобрення ріпаку озимого в умовах ТОВ “Агро-Астра” Немирівського району Козаченко А.В. Дрп Висвітлено питання оптимізації удобрення ріпаку озимого за рахунок поєднання макро та мікродобрив в 0
21411 Управління ефективністю виробництва зерна Боднар В. А. Дрп Мета написання дипломної роботи – вивчення управління ефективністю виробництва і реалізації зерна на 2
21410 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Янкевич А.К. Дрп Висвітлено питання оптимізації системи удобрення гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ 0
21409 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах ПрАТ ПК “Поділля” Ямпільського району Вінницької області Русяновський Р.О. Дрп Висвітлено особливості формування урожайності сортів сорго зернового за зміни системи удобрення 0
21408 Вивчення ефективності позакореневих підживлень при вирощуванні цукрових буряків в умовах ТОВ “Хмільницьке” Хмільницького району Вінницької області Охота О.М. Дрп висвітлено ефективність застосування комбінованого варіанту макро і мікродобрив за вирощування буряк 0
21407 Агрохімічне ранжування ґрунтового покриву у системі експертного оцінювання земель сільськогосподарського призначення ТОВ “Поділля Агропрордукт” Жмеринського району Вінницької області Майструк Я.В. Дрп Висвітлено результати вивчення підходів до агрохімічного ранжування грунтів господарства за їх експе 0
21406 Біоенергетична ефективність оптимізації мінерального живлення озимої пшениці в умовах ТОВ “Світанок” Калинівського району Вінницької області Ліщинська І.В. Дрп Висвітлено ефективність застосування мікродобрив за вирощування озимої пшениці в умовах господарства 1
21405 Біоенергетична ефективність застосування комплексних мікродобрив при вирощуванні редьки олійної на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Луценко О.В. Дрп Висвтлено результати вивчення впливу комплексних мікродобрив на формування урожайності листостеблово 0
21404 Біоенергетична ефективність застосування препаратів компанії “БТУ-центр” при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Рябоконь О.В. Дрп Висвітлено формування продуктивності кукурудзи на зерно за застосування біопрепаратів компанії БТУ Ц 0
21403 Вплив попередників та строків сівби на продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Могилей Дрп Досліджено процеси росту, розвитку та формування продуктивності сортів пшениці озимої залежно від по 1
21402 Формування зернової продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ТОВ Комарівці Барського району Синицин А.А. Дрп Досліджено процеси росту, розвитку та формування зернової та біоенергетичної продуктивності різност 0
21401 Формування зернової продуктивності квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Лукашенко Дрп Досліджено процеси формування і реалізації продуктивного потенціалу рослин квасолі залежно від удоб 0
21400 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Поділля Агропродукт» Жмеринського району Б.А. Татунь Дрп Встановлено вплив передпосівної обробки насіння мікоризоутворюючим препаратом та його поєднання із 0
21399 Вивчення ефективності впливу окремих технологічних прийомів вирощування на урожайність пшениці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Д.В. Красиленко Дрп Досліджено процеси росту, розвитку та формування продуктивності рослин пшениці ярої залежно від сорт 1
21398 Вплив системи удобрення на формування продуктивності гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С.Гнатюк Дрп Досліджено процеси росту, розвитку та формування продуктивності гороху залежно від мінерального живл 1
21397 Вплив удобрення на формування кормової продуктивності бобово- злакової травосумішки в умовах Уладово-Люлинецької дослідно- селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України М.В. Плахтій Дрп Досліджено особливості ростових процесів, формування урожайності та кормової продуктивності бобово-з 1
21396 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України О.В. Машевський Дрп Встановлено залежності формування урожайності та якості зерна ярої пшениці залежно від мінерального 1
21395 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агропромислового виробництва: теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю Данилюк Марина Василівна Дрп Мета дослідження передбачає необхідність поглибленого вивчення та удосконалення теоретичних підходів 1
21394 Універсальні та специфічні акцизи: оподаткування та відображення в обліку Сауляк Олександр Олександрович Дрп В першому розділі розкриваються теоретичні основи оподаткування та обліку розрахунків за універсальн 2
21393 Організація та методика обліку і контролю розрахунків з покупцями та замовниками Танасієнко Марія Василівна Дрп Метою написання магістерської роботи є розкриття теоретичних та практичних питань обліку та контролю 3
21392 Податкові пільги з податку на доходи фізичних осіб: облік і оподаткування Гладчук Леся Вячеславівна Дрп В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти застосування податкових пільг з податку на доходи 1
21391 Інтенсифікація процесу подрібнення зернового матеріалу Мазур Олександр Олександрович Дрп Роботу присвячено підвищенню ефективності процесу помолу харчової сировини за рахунок теоретико-експ 1
21390 Обґрунтування системи електрообладнання деревообробного цеху Чорнолуцька Олеся Леонідівна Дрп Обґрунтування системи електрообладнання деревообробного цеху. Чорнолуцька О. Л. - магістерська ква 0
21389 Обґрунтування і розробка електрифікації технологічних процесів у теплицях на мало об’ємній гідропоніці Кулинич Анатолій Іванович Дрп Обґрунтування і розробка електрифікації технологічних процесів у теплицях на мало об’ємній гідропоні 0
21388 Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока Дубовий Роман Вікторович Дрп Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока. Дубовий Р. В. - 1
21387 Обгрунтування систем електрообладнання кормоцеху свиноферми Головатюк Олександр Сергійович Дрп Обгрунтування систем електрообладнання кормоцеху свиноферми. Головатюк О. С. - магістерська кваліфі 0
21386 Підвищення ефективності процесу первинного очищення зерна Мурахович Є. Дрп У роботі наведені теоретичні узагальнення і вирішення наукового завдання проведення процесу грубого 2
21385 Стратегічні підходи в управлінні сучасними організаціями (за матеріалами ПП «Золотий колос») Недомовна Ю.В. Дрп Дослідження стану та проблем в управлінні діяльністю підприємств в умовах динамічних змін ринкового 1
21384 Формування інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності органів місцевого самоврядування Бельдій І.Ю. Дрп Дослідження рівня формування інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевої влади. 4
21383 Вплив системи удобрення на формування якісних показників зерна ріпаку озимого в умовах ТОВ “Вінниця зерносервіс” Корчинська О.В. Дрп Висвітлено питання впливу різних систем удобрення на формування групи якостей насіння озимого ріпаку 0
21382 Біоенергетична ефективність оптимізації системи удобрення кукурудзи в умовах СФГ “Довіра” Козятинського району Вінницької області Камзінов Е.Ш. Дрп Висвітлено результати вивчення різних варіантів системи удобрення кукурудзи в умовах господарства 0
21381 Біоенергетична ефективність системи удобрення кукурудзи на зерно в умовах ФГ “Лоза” Козятинського району Вінницької області Голуб О.В. Дрп Вивсвітлено питання оптимізації удобрення кукурудзи на основі поєднання варіантів внесення добрив на 0
21380 Вивчення біоенергетичної ефективності підживлення озимої пшениці в умовах ФГ “Ромашка 7” Бершадського району Ангелюк Д.О. Дрп Висвітлено ефективність комбінованого використання макро та мікродобрив у формуванні урожайності ози 0
21379 Організація зв’язків з громадськістю в державних установах та напрями її удосконалення Скришевська О.Є. Дрп Метою роботи є дослідження ефективності організації роботи зв’язків з громадськістю в державних ус 3
21378 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (державної служби, місцевого самоврядування) Новосьолова О.С. Дрп Метою роботи є дослідження ефективності використання кадрового потенціалу Шаргородської РДА. Завда 1
21377 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства Кукурудза Д.П. Дрп Метою роботи є дослідження ефективності формування мотиваційної стратегії в процесі управління перс 7
21376 Ефективність економічних і адміністративних методів управління на підприємстві та напрями її підвищення Кірісіна О.О. Дрп Метою роботи є дослідження ефективності застосування адміністративних та економічних методів управл 1
21375 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Гоцуляк В.В. Дрп Метою роботи є дослідження ефективності роботи ЦНАПів та виявлення напрямів удосконалення надання а 1
21374 Дослідження процесу роботи роздавача-дозатора концентрованих кормів на фермах великої рогатої худоби Мельник Анатолій Іванович Дрп Розроблено конструкцію автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора. Проведено теоретичний ан 2
21373 Фінансовий облік та внутрішній контроль монетарних активів Здирко Вікторія Юріївна Дрп Метою написання магістерської роботи є розкриття теоретичних та практичних основ обліку та внутрішнь 3
21372 Зобов’язання за місцевими податками: облік та відображення у звітності Пятко Оксана Олександрівна Дрп В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти оподаткування, обліку та відображення у звітності 5
21371 Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції Кобріної Ганни Олександрівни Дрп у роботі оцінено визначення якості та безпечності сільськогосподарської продукції на законодавчому р 0
21370 Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій Пастущак Вікторія Геннадіївна Дрп У дипломній роботі встановлено, що сільські території необхідно розглядати як складну, динамічну, ко 5
21369 Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами сільськогосподарських підприємств Кушнір Ганна Віталіївна Дрп Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади управління доходами Об’єктом дослі 5
21368 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємств Лавіцька Леся Петрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень облі 3
21367 Адвокат у цивільному процесі Ружицька Тетяна Миколаївна Дрп У роботі проаналізовано розробку питань здійснення професійного представництва адвокатами як професі 2
21366 Позитивне право Кудрич Андрій Вікторович Дрп У роботі проаналізовано розробку теоретико-методологічної соціокультурної парадигми формування сучас 2
21365 Дослідження процесу екстрагування із застосуванням вібраційних насадок Підзігун Андрій Вікторович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 1
21364 Вплив елементів технології на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Райдуга» с. Миколаївка Козятинського району Вінницької області Журавльов О.В. Дрп Проведеними дослідженнями відмічена залежність продуктивності гібридів кукурудзи від досліджуваних е 7
21363 Технічні засоби видалення гною великої рогатої худоби та переробки його на біогазовій установці Заболотний Руслан Ігорович Дрп В роботі проаналізовано технічні засоби видалення гною ВРХ та розроблено математичну модель управлін 0
21362 Облік та аналіз витрат на збут в сільськогосподарських підприємствах Шевцова Ірина Миколаївна Дрп Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні засади обліку та аналізу витрат на з 1
21361 Правовий режим земельних ділянок для органічного землеробства Богданова Жанна Вікторівна Дрп У роботі проаналізовано розроблення теоретичних і практичних проблем правового регулювання використа 0
21360 Раціональне використання природних ресурсів у сільському господарстві Шурак Сніжана Петрівна Дрп У роботі проаналізовано сутність інституту раціонального використання природних ресурсів, визначення 1
21359 Організація участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого розвитку (за матеріалами Джулинської ОТГ) Григор'єва В._В Дрп Дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо поліпше 25
21358 Формування стратегії управління в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Дрп дослідження сучасної ринкової економіки, яка характеризується нестабільністю й динамічністю та соціа 2
21357 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Кириленко О.В. Дрп Систематизація теоретичних положень які спрямовані на вдосконалення системи управління фінансовими р 3
21356 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн») Каляткін В.Д. Дрп Дослідження рівня ефективності управління виробничою діяльністю підприємства 0
21355 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Дригант Микола Сергійович Дрп Внаслідок земельної реформи в Україні відбулись принципові зміни у формах власності на землю, що вик 5
21354 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств ШВЕЦЬ Тетяна Григорівна Дрп Нематеріальні активи є важливим об’єктом бухгалтерського обліку за своїми характеристиками, своїм ск 10
21353 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми робочого органа для внесення гранульованого мінерального добрива при сівбі. Ткаченко О.В. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі розроблено спосіб внесення мінеральних добрив при одночасному 1
21352 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів сівалки для посіву насіння зернових культур Сторожук Д.О. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі розроблено конструктивну схему секції для посіву насіння зерно 20
21351 Обґрунтування параметрів машини для внесення твердих мінеральних добрив Кривий Д.В. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі розглянуто напрям вдосконалення технологічного процесу і техні 2
21350 Обґрунтування оптимальних параметрів і режимів роботи ґрунтообробного котка Медвідь Ю.Ю. Дрп В магістерській кваліфікаційні роботі проведено аналіз технологій і засобів механізації поверхневого 4
21349 Моделювання механізму підйому зонда пробовідбірника В. В. Євтухівський Дрп Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему «Моделюван-ня механізму підйому зонда пробовідбі 0
21348 Стенд для експериментальних досліджень витривалості блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння великої потужності. розробка математичної моделі системи створення навантаження комплексна магістерська робота О. А. Кобилецький Дрп