The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами їстівних грибів. 1
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. Дк Показано, що вібраційний млин може бути застосований у практично всіх галузях, у тому числі і у буд 2
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Тд В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва головним завданням є пошук нових шляхів та спос 2
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. Дк За проведеними дослідженнями було здійснено оцінку молочної продуктивності корів українських чорно-р 6
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. Дк Молоко високої якості неможливо отримати без охолодження. Воно є одним із основних факторів збережен 10
28214 Поведінка медоносної бджоли Казьмірук Л. В. Дк Чим більший загальний збір, тим вищий вихід товарної продукції. Разом з цим зростає і кількість відв 8
28213 Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних якостей української чорно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. Дк Пошуки підвищення м’ясної продуктивності телят та молодняку великої рогатої худоби постійно проводи 8
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. Дк Важливою проблемою сучасного рослинництва в цілому, і фізіології рослин зокрема, є регуляція росту і 8
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. Дк Регулятори росту рослин є своєрідним «інструментом» рослинного організму, які впливають на хід фізіо 10
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. Дк Продукти бджільництва, а саме мед, віск, бджолине обніжжя, перга, маточне молочко, бджолина отрута, 9
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. Сун Надано дані аналізу нових ліній пшениці м`якої озимої і тритикале озимого гексаплоїдного рівня за мо 8
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Дк У світовому землеробстві кукурудза є однією з найважливіших культур універсального використання. За 18
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. Дк Для того щоб продукти стали привабливими для українського споживача, вони мають органічно увійти до 5
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. Дк Ферментовані молочні продукти є основними постачальниками пробіотичних мікроорганізмів, які сприяють 8
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. Дк Розглянуті питання жирокислотного складу козиного молока і продуктів на його основі. 8
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Дк Розглянуто питання про годівлі свиней зерном тритикале та фактори стимулювання обмінних процесів за 8
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Дк Мікробіології належить особлива роль у пізнанні живої природи. Дослідження особливостей метаболічних 7
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. Дк Головною умовою сиропридатності молока – це здатність його швидко згортатися під дією молокозгортаюч 7
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. Дк Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з 6
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. Дк Показано використання продукції бджільництва в оздоровчому харчуванні. 6
28181 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. Дк Різні способи утримання нетелів формують поведінкові реакції корів-первісток протягом періоду їх вик 9
28157 Кореляційний зв’язок і мінливість показників молочної продуктивності корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Дк Об’єктом дослідження були корови української чорно-рябої молочної породи, які утримуються на підприє 10
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А Дк Розглянуто умови оптимізації характеристик перетворювача для гальмівних режимів двигуна постійного с 8
28151 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. Дк Оцінка етологічних показників показує, наскільки враховані біологічні особливості та потреби тварин 11
28150 Підвищення службових характеристик деталей сільськогосподарських машин з використанням поверхневого пластичного зміцнення і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А. Дк Створення функціональних покриттів на поверхнях деталей дозволяє суттєво впливати на експлуатаційні 11
28146 Показники якості та безпеки перепелиного м’яса за введення до раціону птиці апівіту Разанова О. П. Дк Дослідження впливу апівіту на інтенсивність виведення із організму перепелів важких металів та їх на 8
28120 Нові високоінформативні ознаки визначення технічного стану в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф. Тд Виділення інформативних ознак, що, з одного боку, добре корелювалися б з технічними параметрами обер 12
28117 Correlation method for calculation of weight coefficients of artificial neural-like network in hydraulic units’ diagnostic systems Hraniak V. F., Kukharchuk V. V., Katsyv S. Sh., Bilichenko V. V., Bogachuk V. V., Katsyv S. Sh., Tsymbal S. V., Wójcik W. Суз The paper proposes a new method for calculating the weight coefficients of an artificial neural netw 14
28070 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун Описано сучасний підхід та сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим ц 20
27995 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. Дк Важкі метали – це хімічні елементи, що належать до групи «металів» та мають густину понад 5 г/см3. Д 27
27994 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. Дк Останнім часом зросла небезпека забруднення агроекосистем важкими металами та їх міграції і накопиче 23
27969 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Дк Оцінка стійкості системи електропривода. 24
27966 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд Оцінка стійкості системи електропривода. Дослідження системи на стійкість передбачає використання за 34
27965 Розробка та дослідження самоналаштування автоматизованої системи керування електроприводом для реалізації управління процесом штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд Екстремальна залежність показників продуктивності і собівартості обробки дозволяють побудувати на ї 31
27963 Удосконалення процесу штампування обкочуванням трубних заготовок на основі комп'ютерного моделювання Штуць А. А. Тд Метою моделювання: є аналіз напружено-деформованого стану (НДС) та характеру формозміни трубних заг 29
27941 Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Підвальна О. Г. С В роботі досліджено теоретичні питання розвитку регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного р 28
27908 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Дк Робота присвячена застосуванню системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень. 34
27899 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Дк Робота присвячена характеристиці логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України. 17
27641 Криміналістичний моніторинг в Україні: перспективи становлення та розвитку Комісарчук Р. В. Сун У статті означені можливості розробки концептуальних положень щодо формування та вдосконалення право 56
27612 Конструктивізм у криміналістиці Комісарчук Р. В. Сун Конструктивізм розглядається, як альтернатива розуміння пізнання, як відображення, стверджує активні 46
25876 Social Customer-Oriented Technologies in the Tourism Industry: An Empirical Analysis Kozhukhіvska R., Sakovska О., Shpykuliak O., Podzihun S., Harbar O. СSc This article examines the peculiarities of application regarding the social customer-oriented techno 40
25871 Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А.та ін. Мвв У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації т 197
25865 Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Сун Представлено обгрунтування доцільності застосування методології інституціоналізму для аналізу структ 76
25863 Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері Саковська О. М., Шпикуляк О. Г. Тд Kооперація є поширеною формою економічних взаємовідносин в аграрному секторі свідчить той факт, що к 68
25804 Проблеми розвитку та використання геоінформаційних технологій Кравець С. М. Дк Сучасні ГІС - технології незамінні у більшості сфер людської діяльності, де використовується територ 41
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв В методичних вказівках розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випад 6
25689 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі та цивільний захист» є нормативною дисципліною, що вклю 4
25688 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для практичних робіт спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Безпека та здоров’я працівника - одне з основних прав людини. Державна політика в галузі охорони пра 9
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв Сучасний динамічний розвиток сільськогосподарських підприємств передба-чає розширення ринків збуту т 1330
25574 Cтановлення системи фінансового моніторингу в Україні Прутська О. О. Суз В статті обгрунтовується необхідність побудови системи боротьби із відмиванням брудних грошей в Укра 47
25489 Продуктивність та гематологічні показники у курок за дії кормової добавки Чудак Р. А. Сун За результатами досліджень встановлено, що використання у годівлі курок-несучок «Бета Мінеролу» під 142
25479 Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун В статті детально розкрито сутність поняття екологічна модернізація, концептуальні положення модерн 108
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. Дк Спрямованість економічної політики держави обумовлює розвиток та державне регулювання ринків аграрно 88
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. Дк Сам же процес розвитку проходить через певні періоди, супроводжується циклічністю і перебуває у ста 114
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Сун В даній статті з’ясовано сутність інформаційно-комунікаційних технологій в процесі державотворення; 75
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд Внаслідок зростання енергетичних потреб та переважне використання вичерпних джерел енергії Україна, 66
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. Дк Інновації сучасної агрономії. 80
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. Дк Популярність зернобобових культур зростає з кожним роком в Україні. Зернобобові культури – це джер 130
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. Дк Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарськог 66
25332 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. Суз The retrospective analysis of approaches to the formation of lingua-socio-cultural competen 215
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Тд Основною зоною вирощування перцю солодкого вважають Степ України. В умовах Вінницької області перец 81
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. Дк Ячмінь, як і озима пшениця та інші важливі зернові культури, відіграє провідну роль у вирішенні зер 100
25283 Проведення профілактичних заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці Кучерявий В. П., Жуковська Т. С. Сун Варроатоз це найпоширеніше інвазійне захворювання медоносних бджіл. В наш час хвороба діагностуєтьс 157
25282 Біологічна цінність бджолиного підмору Кучерявий В. П., Горячий В. А. Сун Бджоли – дивовижні комахи, які навіть після своєї загибелі здатні приносити користь. Вчені науково й 56
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. Тд Встановлено, що найбільш сприятливі умови контролю чисельності бур‘янів в агрофітоценозі озимої пшен 70
25262 Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus Vulgaris L. Mazur О. V., Poltoretskyi S. P. , Poltoretska N. M. , Kononenko L. M. Сун У статті представлено характер успадкування цінних господарських ознак у гібридних популяціях F1 і 62
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. Сун У статті проаналізовано положення чинного законодавства України, що регулює захист прав інтелектуаль 101
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. Дк Заміна 50% за енергетичною поживністю кукурудзяного силосу житньо-люцерновим забезпечила підвищення 86
25169 Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Машевська А. А. Тд З розвитком ринкової економіки в Україні та удосконалення управління підприємствами, із застосуванн 77
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. Дк Під антикризовим управлінням розуміються усунення фінансових проблем та розробка організаційно-еконо 86
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. Дк Фінансова політика являє собою сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових р 58
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. Сун У сучасних умовах розвитку сільського господарства за постійного підвищення цін на енергоресурси та 132
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Дк The development of innovative technologies of designing agricultural machines and their influence on 58
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. Дк The structural-logical model of training of future specialists in agroengineering for innovative pro 82
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. Дк Дослідження статті спрямоване на висвітлення понять «іноземний капітал», «банк з іноземним капітало 82
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. Дк В сучасних умовах функціонування світової фінансової системи страхування є об`єктивно необхідним атр 69
25009 Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. Сун учасні вимоги до ефективного господарювання вимагають високого рівня професійних знань та відповідни 104
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун Досліджено виробничий напрямок фермерського господарства «Щербич», сучасний стан та перспективи від 53
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. Суз The process of washing the elements of milking machines is one of the most important technological 118
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк Високоякісну підготовку агроінженерних кадрів значною мірою забезпечує інтеграція аграрної освіти, н 95
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк The scientific, technical and pedagogical bases of studying issues of soil and water protection by f 84
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк Представлено науково-технічні та педагогічні основи вивчення майбутніми фахівцями з агроінженерії в 108
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк The development of innovative technologies of designing agricultural machines and their influence on 57
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк In the project activity of students, during the implementation of course and diploma projects for th 47
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк Система високоякісної підготовки фахівця з агроінженерії на основі фундаментальних теоретичних і мет 93
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Суз Ефективність механізму забезпечення прав, свобод, охоронюваних законом інтересів людини визначається 153
24908 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120011) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійсне 83
24905 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 118938) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Спосіб транспортування та очистки коренебульбоплодів і пристрій для його здійснення належить до сіль 75
24891 Про розв’язання задачі взаємодіії пневматичного ведучого колеса з грунтом Ковбаса В. П., Ярощук Р. О. Тд При проектуванні та експлуатації машин із колісними рушіями виникають задачі про характер взаємоді 67
24890 Technologies of supporting decision in understanding conditions for projecting technological processes Brovarets О. О., Kovbasa V. P. Суз Modern agriculture involves the implementation of a particular technological operation, according to 80
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. Сун Сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції згідно з відповідною картогр 95
24871 Підходи до моделювання процесів пластичної деформації при складному навантаженні Сивак Р. І. Тд Розвиток фізики і механіки твердого тіла, теорії обробки металів тиском дозволяють більш глибоко та 78
24870 Зміцнення металів при немонотонному пластичному деформуванні Сивак Р. І. Тд Немонотонна пластична деформація формує однорідну мікроструктуру матеріалу. Механічні властивості ме 62
24869 Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування Сивак Р. І. Тд Розглянуто спосіб визначення компонент тензора швидкостей деформацій на основі методу функцій току. 71
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. Дк Робота спрямована головним чином на визначення НДС при немонотонному пластичній деформації і оцінку 64
24867 Область застосування моделі анізотропно зміцнюваного тіла при немонотонній пластичній деформації Сивак Р. І. Тд При оцінці граничного стану для опису процесів пластичного деформування матеріалу заготовки при немо 115
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. Суз В статті досліджено правову охорону земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Також авт 120
24808 Вміст каротину у сіні з люцерні залежно від технології його заготівлі. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд Заготівля високоякісного сіна з люцерни займає важливе місце у створенні кормової бази для тваринниц 74
24806 Вплив кратності технологічних операції по обробітку люцерни при висушуванні на її хімічний склад. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд Заготівля сіна пов’язана з великими втратами поживних речовин через втрату листя та суцвіть або знач 73
24805 Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів Рудницький Б. О., Омельянов О. М. Тд Обробка сільськогосподарської продукції відносяться до числа одних з найбільш енергоємних технологіч 92
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. С The scientific, technical and pedagogical bases of studying issues of soil and water protection by f 80
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун Проаналізовано основні розмірні характеристики стебел рослин, об`ємну масу, вологість, урожайність с 126
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. Сун У статті представлено результати наукових досліджень з агротехнічних, методологічних та організаційн 110
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. Сун У статті представлено результати наукових досліджень механіко-технологічних властивостей стебел, впл 141
24791 Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як фактор формування успішної особистості Будяк Р. В., Мрук В. В. С На сучасному етапі розвитку суспільства, що відзначається процесами глобалізації, євроінтеграції та 91
24788 Прогресивні технології виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р.В. Суз В статті описано спосіб виготовлення шестерень евольвентного зачеплення із внутрішніми зубцями з вик 311
24785 Поліпшення оброблюваності різанням пластичних матеріалів Посвятенко Е., Аксьом П., Будяк Р. Тд Попереднє холодне пластичне деформування (ХПД) матеріалів є одним з ефективних методів поліпшення об 80
24782 Синергетичні аспекти наростоутворення при механічній обробці Посвятенко Е., Мозговий О., Посвятенко Н., Будяк Р., Тд Термін `наріст” означає утворення на поверхні однієї твердої речовини іншої речовини при їх контакті 118
24780 Математичні моделі з’єднань у друкованих платах Цирульник С. М. Тд Ефективність підготовки та організації процесу діагностування готових виробів залежить від способів 65
24775 Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 132413) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Цуркан А. О. Пнк Вібраційна конвеєрна сушарка містить ведучий і опорний котки, на яких закріплена перфорована транспо 95
24770 Модифікування поверхневого шару деталей машин холодним пластичним деформуванням Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І. Тд Из методов инженерии поверхности (ИП), относящихся к группе модифицирования, т.е. изменения физическ 91
24768 Охоплююче протягування в технологіях виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р. В. Сун Описано спосіб виготовлення шестерень евольвентного зачеплення із внутрішніми зубцями з використання 175
24767 Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин Будяк Р. В. Сун Описано прогресивний процес обробки глибоких отворів деталей машин типу гільз на основі комбінованог 123
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. Сун Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку державних замовників. 211
24765 Public procurement in Ukraine as a state governance instrument: evaluation, control, improvement Kaletnik H., Zdyrko N. СSc The article examines public procurement in the state administration. Its decisive role in implementi 152
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. Сун В роботі розглянуті дволанкові траєкторії в просторі вектора деформацій. Траєкторії отримані в дослі 123
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. Сун У статті розглянуто переваги, проблеми та перспективи використання технологій вітрової та сонячної е 157
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. Сун В роботі запропоновано метод відстеження графіка навантаження тваринницької ферми, заснований на виз 98
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. Тд Проблема забезпечення безпечних і здорових умов праці механізаторів АПК, зниження виробничих ризик 67
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. Дк Досліджено питання перспективи застосування смугового обробітку ґрунту – Strip-till порівняно з клас 119
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. Дк Кожні п’ять років у Європі приймають нові екологічні норми. Найбільші посилення стосуються тих викид 68
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. Дк Стадія формування валика стружки при протягуванні стружки при протягуванні сталі сталі 35 , Момент з 70
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. Дк Загальна будова гідроциліндра, формування стружки, стадії процесу різання стружки. 99
24706 Практичні підходи застосування LED sensing Цирульник С., Цирульник М., Бородай Я. С Запропоновано практичні аспекти застосування світлодіодів, як елемент введення інформації, що надає 88
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. Дк Представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень процесів сушіння та екстрагуванн 90
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. Дк У системі технологічних операцій післязбиральної обробки соняшнику найважливіше місце належить сушін 71
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун Розглянуто різні технології сушіння насіння сої, розкрито їхні позитивні і негативні сторони. Провед 85
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. Тд Недостатнє технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва призводить до несвоєчасног 84
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. Тд Передпосівний обробіток ґрунту під сівбу дрібнонасіннєвих культур є однією із значущих тех 69
24683 Experimental study of the distribution of the heights of sugar beet root crowns above the soil surface = Экспериментальное исследование распределения высот корней корнеплодов сахарной свеклы над поверхностью почвы Bulgakov V., Arak M., Boris A., Boris M., Bandura V., Olt J. СSc Результаты экспериментальных исследований и эксплуатационных испытаний процесса уборки сахарной свек 103
24682 Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials = Дослідження роботи інноваційного встаткування для термомеханічної обробки та зневоднення харчової сировини Burdo O., Bezbakh I., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. СSc Представлено результати дослідження інноваційного встаткування для комплексної переробки харчової си 66
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун В статті проведено огляд різних методик для математичного моделювання процесу сушіння сої. Метою роб 107
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. Сун Визначено фактори, що впливають на процес вібраційно-планетарного центрифугування такі як: швидкість 71
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. Дк Проблема створення нової якісної сільськогосподарської техніки є надзвичайно актуальною в теперішн 62
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Дк В даний час у світі гостро стоїть питання енергозбереження і, отже, питання використання вторинної 57
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд Алюмінієві сплави широко застосовуються в суднобудуванні, авіаційній техніці та автомобілебудуванн 81
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Дк Недостатнє технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва призводить до несвоєчасног 65
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. Тд Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків основана на інтегрованій системі захисту рослин, 84
24662 Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. С У статті наведено дослідження щодо забруднення нітратами зерна та насіння польових культур вирощених 175
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. Дк Алюмінієві сплави широко застосовуються в автомобілебудуванні, суднобудуванні, авіаційній техніці. 73
24650 Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик Грищук М. О., Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. С На основі аналізу літературних джерел показано, що в електроенергетичній системі силові трансформато 81
24649 Influence of vibration of contacts on further operation of high-voltage switches = Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів Rubanenko O., Yanovych V., Rubanenko O. Тд Nowadays, there is a big variety of different types of high-voltage switches operating in the power 102
24647 Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції Грищук М. О., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. С Представлені результати аналізу пошкодженого та нового досліджуваних трансформаторів свідчить про те 129
24641 Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. С В статті запропоновано новий теоретико-експериментальний метод визначення вагових коефіцієнтів штучн 78
24640 Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. Мвв Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як 113
24639 Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. Мвв Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування 163
24638 Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин (Пат. на корисну модель № 139681) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Пнк Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин, яка має n вимірюва 181
24636 Рівняння руху потоку ідеального газу в каналі зміненого діаметра Спірін А. В., Борисюк Д. В. Тд Представлено рівняння руху потоку ідеального газу в каналі змінного діаметра, яке можна використовув 157
24635 Стенд для випробування електричних машин (Пат. на корисну модель № 137513) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Пнк Стенд для випробування електричних машин, який містить n вимірювальних канали віброприскорення та в 168
24634 Інтелектуальний самокалібрований двохдіапазонний засіб вимірювання віброприскорення (Пат. на корисну модель № 134347) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Мадьяров В. Г. Пнк Інтелектуальний самокалібрований дводіапазонний засіб вимірювання віброприскорення містить датчик ві 161
24632 Зменшення втрат сіна на підбиранні Спірін А. В. Тд Концепцією розвитку кормовиробництва в Україні на період до 2025 року поставлені завдання, серед як 108
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. Дк Силосування – достатньо простий і доступний спосіб біологічного консервування кормів. Висока якість 88
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. Дк Раціональне та ресурсозберігаюче землекористування можливе лише за точного місця розташування об’єкт 147
24624 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. Тд При виробництві білково-вітамінних концентратів з бобових трав, зокрема конюшини, одним з проміжних 65
24623 Підвищення ефективності очищення повітряно-насіннєвої суміші Твердохліб І. В. Тд Комбайнові технології збирання насіння трав, особливо бобових, не забезпечують агротехнічних вимог 68
24622 Сонячний нагрівач повітря Спірін А. В. Тд Сонячна радіація є одним із альтернативних джерел енергії і в умовах сучасного дефіциту традиційних 87
24621 Інтенсифікація сепарації насіння трав Твердохліб І. В. Тд При великих об’ємах виробництва насіння багаторічних трав у господарствах виникають труднощі під час 124
24620 Процес співудару частинок насіннєвого вороху в терковому пристрої Твердохліб І. В. Тд Перспективним напрямом підвищення ефективності збирання насіння бобових трав є удосконалення спеціал 121
24619 Аналіз технології збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд Розвиток галузі тваринництва в Україні неможливий без розвинутого кормовиробництва, яке, в свою че 90
24618 Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяч. 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 16-17 трав. 2019 р. Твердохліб І. В. Пк Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства. 233
24617 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд В умовах невпинного реформування усіх освітніх ланок хореографічна освіта України демонструє дивовиж 102
24616 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Тд Галузь тваринництва в сучасному сільському господарстві України потребує докорінного реформування т 61
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. Дк Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та пе 74
24609 Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва Огороднічук Г. М. Дк Додаткова продукція бджільництва: квітковий пилок, прополіс, маточне молоко, бджолина отрута. 122
24607 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. Дк Подано результати дослідження наднирників задії трикомпонентного ферментного препарату/ 81
24606 Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції Огороднічук Г. М. Дк Досліджено вплив добавки мікробіологічного походження "Целозим" на якість червоного та біл 78
24605 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of Derorming streteching with ultrasound = Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком Weselovska N., Tyruch V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. Тд Подано результати взаємодії інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком 180
24604 Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems Semenov A., Osadchuk O., Semenova O., Bisikalo O., Vasilevskyi O., Voznyak O. СSc В статье представлены электрические схемы и математические модели для двух версий транзисторного ген 53
24603 Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole Semenov A. A., Voznyak O. M., Vydmysh A. A., Semenova O. O., Baraban S. V. СSc Abstract. In the paper it is proposed a differential method for measuring the maximum achievable tra 91
24602 Development of a non-standard system of microwave quadripoles parameters = Розробка нестандартної системи параметрів мікрохвильових квадриполів Semenov A. O., Voznyak O. M., Osadchuk O. V., Baraban S. V., Semenova O. O., Rudyk A. V., Klimek J. СSc Abstract In the work the ndard non-stasystem of w-parameters of the microwave quadripoles is propose 44
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. Дк Пріоритетною проблемою можна вважати створення принципово нових технологій, глибокої комплексної пер 96
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк Властивості біфідобактерій: •продукують коротколанцюгові жирні кислоти; •здатні виділяти продукти м 94
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. Дк Санітарна охорона території України - система організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічн 106
24586 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine = Продуктивність органічного томатілло, вирощеного у відкритому ґрунті в умовах Правобережної Лісостепу України Polutin O. O. Дк Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest 106
24585 Комплексна система вирощування овочів у відкритому грунті Вдовенко С. А. Сун Застосування препаратів бактерійного походження сприяє зменшенні шкодочинності мікроорганізмів та пі 119
24584 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування солодкого перцю в закритому ґрунті Вдовенко С. А. Сун За використання мікоризоутворюючих препаратів Меланоріз чи Мікофренд урожайність солодкого перцю мож 152
24582 Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics Фіалковська Л. В. Суз Науково обґрунтувані та розроблені новітні технології кисломолочних напоїв з маслянки для всіх функц 108
24580 Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників Іванов М. І., Шаргородський С. А. Тд статті розглянуті аспекти моделювання витратних характеристик дросельних вікон золотникових розподіл 48
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун я. Охоплює методи аналізу й синтезу показників динаміки та перспектив розвитку молочної галузі в кон 122
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. Сун У статті висвітлено суть та важливість розробки на підприємстві облікової політики та її зна-чення у 142
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. Сун У статті розглянуто обґрунтування теоретичних підходів до формування та розвитку фінансового обліку 68
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. Дк Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах. 62
24569 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. Тд Кущовий сорт квасолі звичайної Славія характеризується стійкістю до посух та хвороб, здатний давати 96
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. Сун Обґрунтовано параметри процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного вип 81
24560 Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Дк Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу 57
24558 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 119499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для очищенн 123
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. Тд В роботі описана перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону в складі сушильн 45
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. Дк Серед карантинних шкідників на території України особливою агресивністю визначається Американський б 85
24544 Машина для виброгалтовочной обработки деталей сельскохозяйственной техники Ярошенко Л. В. Тд Описана конструкція вібраційної машини для віброобробки деталей сільськогосподарської техніки. 53
24542 Розвиток студентського спорту Вінниччини Бочарова В. Б. Дк Сучасна науково-технічна революція робить постійний вплив на життєдіяльність людини. Однак цей вплив 60
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. Дк Картопля належить до стратегічних продовольчих культур, яка у споживчому кошику українців займає пон 90
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Дк В останні роки значно зросла зацікавленість суспензіями і емульсіями, які широко використовуються в 77
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. Дк Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі. 101
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк Забруднення важкими металами зернової продукції є надзвичайно важливою та актуальною проблемою сього 71
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. Дк В доповіді проаналізовано вплив озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з викорис 60
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. Дк Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка притаманна багатьом областям країни негативно 82
24522 Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону Підвальна О. Г. Тд Вплив рекреаційно-туристичного сектора на соціально-економічний розвиток регіону носить комплексний 91
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. Сун Упровадження інноваційних технологій виражається у поліпшенні діючих і впровадження нових методів та 79
24517 Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко- математичне моделювання у відп 312
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп Зміст видання відповідає освітньому рівню бакалавр галузі знань 08 Право і програмі дисципліни «Юрид 110
24509 Дослідження методик формування регіональної екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. Тд даній статті висвітлені методи та методики розробки регіональної екологічної мережі. Створення еколо 100
24505 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Тд У роботі викладені результати теоретичних досліджень змін реологічних властивостей дисперсного серед 200
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. Дк Природна родючість наших грунтів визначається в основному його органічною складовою до якої 71
24500 Робоча програма І Міжнародної науково-практичної конференція “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019 р. Разанов С. Ф. Пк Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами їстівних грибів. Виявлено перевищення гранично 114
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. Дк У ході дослідження проаналізовані оптимальні способи укладання внутрішньогрунтових зрошувальних сист 83
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. Дк Аналізуючи розвиток аграрного сектора України, варто зауважити, що протягом останніх років він хар 64
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. Дк Останнім часом у світі спостерігається тенденція до чистого (біологічного) вирощування сільськогоспо 116
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. Дк Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впрова 95
24495 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах покуття Казьмірук Л. В. Дк В умовах фінансово-економічній кризі у тваринництві ставляться нові завдання перед аграрною, осв 93
24494 Вплив кліматичних та агротехнічних чинників на вирощування гороху озимого Шевчук В. В. Тд Однією із нових зернобобових культур на Україні є горох озимий. На Україні вирощують іноземні сорти 89
24493 Морфометричні показники рослин сої за використання ретарданта Шевчук О. А. Тд Застосування ретарданту тебуконазолу (0,5 %) на рослинах сої сорту Тріада зумовлювало гальмування ро 62
24491 Перспективи використання гороху озимого в умовах Лісостепу Правобережного Шевчук В. В., Дідур І. М. Тд Питання виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції в разі застосування ресурсоощадних 76
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Дк Згідно прогнозів аналітиків на найближчу перспективу рівень врожайності буряків цукрових має станови 78
24372 Урожайність зерна сортів сої залежно від доз мінеральних добрив та комплексу мікроелементів Циганська О. І. Тд Встановлено вплив системи удобрення на формування продуктивності рослин та урожайності зерна сортів 76
24370 Продуктивність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Тд Продуктивнiсть та якiсть вирощено·, продукцi·, сортiв картоплi формуеться пiд впливом ряду ф 79
24367 Ефективність зміни ширини міжрядь під час вирощування буряку цукрового Поліщук І. С., Мацько О. Ю. Тд Наукове вивчення конструювання агроценозу буряку цукрового є актуальним з огляду на підвищення прод 95
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. Сун У статті здійснено ідентифікацію сучасного фінансово-економічного стану та кризових процесів агрофор 101
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Сун Біодизель та біоетанол на основі енергетичних культур вимагає всебічного обґрунтування. Метою наших 96
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. Сун У статті проаналізовано вплив ретардантів, строків та способів сівби на ріст, розвиток та насіннєву 78
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Сун У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різних 97
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. Сун Впровадження у виробництво гороху озимого, що володіє низкою переваг порівняно з ярим: сталий урожай 98
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. Тд Досліджено вплив системи удобрення на формування продуктивності кукурудзи. 76
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. Сун З метою збереження біотичного й ландшафтного різноманіття Східного Поділля розглянуто основні ресурс 110
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. Дк Екосистема лісів України виступає одним із основних осередків впливу на населення, оскільки викорис 81
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. Дк Продукти спеціального призначення отримують за інноваційними технологіями і розглядають не тільки як 124
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. Дк Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл. 113
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Дк Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен. 54
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. Дк Підвищення ефективності діяльності підприємства. 65
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. Дк Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин. 67
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. Сун Стаття присвячена розгляду проблеми нормативно-правового регулювання здійснення контрольної функції 103
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. Дк Техногенна ситуація на територіях Лісостепу через помітне забруднення навколишнього середовища важк 64
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. Дк Природнє забруднення ґрунтів важкими металами є результатом надходженням їх з материнських порід та 55
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Дк У зв’язку з цілющими та високопоживними властивостями квіткового пилку та продуктів його переробки б 78
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. Дк Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я". 55
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. 87
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. 89
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. Сун Стаття присвячена актуальній проблемі впровадження інституту кримінальної відповідальності юридичної 87
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. Сун У статті проведено аналіз стану розвитку фермерських господарств України та визначено їхню роль у га 129
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. Тд Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України. 66
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. Сун Робота присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поня 79
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. Сун Харчові токсикоінфекції є гострою соціально-економічною проблемою з огляду на те, що споживання конт 117
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. Тд Виробництво і виведення на ринок товарів з новими властивостями – рушійна сила для розвитку націонал 95
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. Сун Досліджено певний вплив води без мінерального залишку на концентрацію у грибах мікроелементів за кул 115
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк Системи гідрооб’ємного рульового керування знайшли широке застосування у технологічних машинах сільс 60
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. Дк В процесі формування міського середовища спостерігається утворення ряду екологічних факторів, які по 85
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Дк Позитивна динаміка збільшення посівних площ під нут або турецький горох спостерігається у всьому сві 65
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. С Нинішній етап розвитку суспільного мислення підготував людство до розуміння того, що визнати екол 176
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Дк Ринок нішевих культур стрімко розвивається у всьому світі. Залежно від попиту, в різні роки збільшую 49
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. Дк Коріння нуту формує бульби з азотофіксуючими бактеріями, які збагачують ґрунт азотом, а кореневий сл 97
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. Дк Нут – одна з найбільш посухостійких культур серед групи зернобобових світового землеробства. Нут — ц 73
24264 Morphological features of the jejunum and ileum of the middle and heavy goose breeds = Морфологічні особливості тонкої кишки та клубової кишки середньої та важкої порід гусей Kushch M. M., Kushch L. L., Byrka E. V., Byrka V. V., Yaremchuk O. S. СWeof We studied the morphological features of the jejunum and ileum in middle and heavy goose breeds. The 77
24262 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Тд Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку України є забезпечення населення високоякісною 64
24255 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Тд Дерев’янисті ліани, цінність яких полягає в можливості різноманітного використання в насадженнях, сп 89
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк Оцінка успішності інтродукції деревних рослин у нових умовах, сту-пінь стійкості до несприятливих чи 67
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк В умовах інтродукції не всі види спірей утворюють насіння в достатній кількості для насіннєвого розм 102
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Тд Нут є найбільш посухо- та жаростійкою культурою серед бобових культур. Для його вирощування не потрі 68
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. Сун У статті подано авторське бачення актуальності та значення правознавства в житті людини. Зазначено р 60
24247 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Найбільшу врожайність за роки досліджень забезпечили варіанти за схеми розміщення 90х50 см – 65,2 т/ 87
24241 Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління» Олійник Н. А., Клибанівська Т. М. Тд На сучасному етапі розвитку освітніх технологій розв’язання проблеми покращення якості освіти пов’яз 80
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. Тд Сучасні кліматичні трансформації змушують сільськогосподарських товаровиробників все частіше перегл 170
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. Тд Однією із актуальних проблем біологічної науки є підвищення фотосинтетичної продуктивності рослин. У 77
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. Сун В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сор 77
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. Дк Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнес 70
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. Дк Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва. 96
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. Дк Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу. 99
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. Дк Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг. 140
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. Дк Методика дослідження. Теоретико-методологічною базою досліджень слугували сучасна економічна теорія 66
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. Дк Клітини хлорели містять хлорофілу більше, ніж клітини будь-яких інших рослин. Хлорофіл до 98
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. Дк Хліб – це щось значно більше, вагоміше і дорожче, «він є основою основ, як сказав А. Малишко. Іс 118
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Дк В сучасних нестабільних умовах в Україні необхідною умовою ефективного розвитку споживчого кредиту в 58
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. Дк Поряд з конкуренцією та невід’ємно від неї існує таке поняття, як конкурентоспроможність. Саме слов 86
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. Дк Розглянуто - наявність значного різноманітного туристичного потенціалу; – тісний зв’язок туристично 66
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. Дк Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконале 125
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Дк Найбільшого поширення отримали державні внутрішні боргові цінні папери України, які можна представит 81
24207 Characteristics and Assessment of Biologically Unstable Forest Plantations of Vinnytsia Using International methodology of ICP-Forests Matusiak M. Тд Monitoring of forest plantations having damaged stability is a system for monitoring, estimating and 48
24206 Стан та стійкість дуба в мішаних насадженнях Матусяк М. В. Тд Одне із самих суперечливих питань лісівництва – про переваги чистих чи мішаних насаджень, що ведет 76
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. Сун Нині в Україні методологія управління результатами інноваційної діяльності компаній індустрії туризм 113
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. Сун У публікації розглядаються актуальні питання створення сприятливих умов для розвитку сімейних госпо 139
24173 Інноваційна модель формування конкурентоспроможного бізнесу Фостолович В. А. Нз Молодіжний науковий форум ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції м Ладижин 24-24 квітня 20 105
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. Сун Вивчено вплив агрохімічних заходів на концентрацію свинцю та кадмію у бобово-злаковому різнотрав’ї в 99
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. Сун Вивчено інтенсивність забруднення природного лучного біорізноманіття кормових угідь свинцем і кадміє 112
24170 Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy Golovnya О. М. Мвз The mechanism of interaction of market self-regulation and economic policy of the state in the con 176
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. Дк Розглядаються актуальні економічні проблеми сучасного розвитку підприємств та галузей агропромислово 153
24167 Вплив мульчування грунту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Тд Мульчування ґрунту позитивно впливало на врожайність та біометричні показники продукції кабачка,особ 112
24166 Формування стратегічної конкурентоспроможності підприємств: інформаційний аспект Зелінська О. В. Тд Постійний пошук нових ефективних методів та інструментів управління підприємствами з метою поперед 46
24164 Інновації - джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. Тд Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості і кількості продукції, появи н 137
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. Дк Під еквівалентністю ринкового обміну розуміємо емпіричне відображення основних інформаційних показни 79
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. Дк Ринок – як вочевидь головний інститут капіталістичної економічної системи – закономірно складає пр 71
24159 Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation = Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів Pulupec M., Shvets L. СWeof The widespread use of aluminum alloys is determined by their technical, physical and mechanical pro 150
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. Сун Протягування глибоких отворів, особливо довгомірних корпусів гідроциліндрів, практично унеможливлює 58
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. Сун Одним із досягнень в області вирощування продуктів рослинництва є розробка і впровадження новітніх м 83
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. Дк Аграрна галузь за останнє десятиріччя стала чи не єдиною складовою вітчизняної економіки, що у 55
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. Дк The processes of financial globalization increase the relevance of studying and analyzing the experi 66
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Сун У той час як ми боремося за енергетичну незалежність і вирішуємо питання, пов’язані зі зниженням теп 67
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. Дк Люцерна посівна (Medicago sativa L.) – цінна високобілкова бобова культура, яка займає важливе місце 85
24152 Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнич Прокопчук В. М. Дк Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, 89
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк В сучасних умовах господарювання проблема матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 52
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. Дк Інтенсифікація процесів розвитку ефективного функціонування національного біопаливного виробництва п 50
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. Дк На основі проведеного кореляційного аналізу та враховуючи сучасну динаміку посівних площ основних сі 85
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. Дк На основі проведеного кореляційного аналізу та враховуючи сучасну динаміку посівних площ основних сі 97
24146 Використання в озелененнні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Тд Використання декоративних злакових культур при озелененні приватних садиб є досить новою течією, д 72
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. Дк Сутність інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки полягає у розробці і впровадженні в 66
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк Сільськогосподарські виробники для здійснення своєї поточної господарської діяльності, запровадження 78
24141 Rectors Conference 2019 – Triesdorf International Master Study Course Agricultural Manaagement IMA = Конференція ректорів 2019 - Трієсдорф Міжнародний магістерський курс Сільськогосподарське управління IMA Popenko J. Дк The Rectors` Conference participated in the Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. 181
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. Дк Соціальні мережі – інструмент інтернет-маркетингу, який динамічно розвивається і дозволяє 161
24139 Перспективи використання в озелененні Вінничини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Тд Багато дизайнерів впевнені, що зовнішній вигляд будинку і довколишній простір повинні відразу дава 230
24138 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Сун За результатами досліджень інтродукованих на Вінниччину декоративних злаків та духмяних трав запропо 90
24137 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. Дк До основних завдань фінального етапу навчання у старшій школі слід віднести такі: — завершення заг 81
24136 Роль іншомовної лексичної компетентності для формування комплексних знань з іноземної мови в учнів старших класів Попенко Ю. Тд Загальновідомо, що термінологічна невизначеність являє собою суттєву проблему, невирішеність якої зд 116
24135 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. Тд До основних завдань фінального етапу навчання у старшій школі слід віднести такі: — завершення заг 107
24134 Поняття про наочність, її функції та роль у організації навчального процесу у початковій школі Попенко Ю. В. Тд Наочністю у навчанні називається спеціально організоване в ході навчальної роботи і підпорядковане 117
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Дк В доповіді представлялася залежність вміст хлорофілу у листках та проведення позакореневих підживлен 88
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун Описані шляхи поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. 97
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун Описані шляхи поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. 89
24124 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. Дк Економічна освіта як сфера надзвичайно важливої соціально-економічної діяльності є стратегічним ре 135
24122 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. Дк На сучасному етапі соціального й економічного розвитку України процеси глобалізації, інтеграції та 147
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. Дк Одним з показників, що відображають стабільний економічний розвиток окремих галузей економіки, а та 91
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк Сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських територій підтверджує наявність глибокої 80
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. Дк Сучасний світ стоїть перед невідкладним вирішенням низки проблем: екологічної, демографічної, прод 87
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. Дк В умовах формування ринкових відносин на селі, особливо в період економічної нестабільності в краї 53
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк З метою ефективного розвитку сільських територій, на початку лютого 2010 року Уряд України ухвалив 55
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк З метою ефективного розвитку сільських територій, на початку лютого 2010 року Уряд України ухвалив 73
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. Сун Виявлено, що бджолині сім’ї, які споживали у зимово-весняний період мед, виготовлений з глюкозо-фрук 88
24112 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. Дк Для вирішення таких завдань товаровиробникам необхідно вирішувати цілий ряд питань з вироб 112
24111 Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі ботанічного саду "Поділля" Монарх В. В., Костенюк В. В., Королишина А. В. Сун Описано роль та значення Ботанічного саду "Поділля", як парку-пам`ятки садово-паркового ми 132
24098 Економічна ефективність вирощування люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд Доцільність технології вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі і люпину білого, в ре 104
24097 Перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. Тд Питання збагачення та оновлення асортименту декоративних рослин є одним з визначальних шляхів полі 81
24096 Економічна оцінка технології вирощування представників роду Lupinus L. Панцирева Г. В. Тд Сучасні технології вирощування декоративних культур, і представників роду Lupinus L. зокрема, повинн 76
24095 Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину білого в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд Важливим елементом в організації збалансованої годівлі сільськогосподарських тварин є кормовий білок 70
24094 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. Панцирева Г. В. Тд Перспективним напрямком в озелененні є вивчення та впровадження нових квітково-декоративних 288
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. Дк Наведено результати розробки рецептури кормової добавки на основі сінного борошна із розторопші пля 87
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів вологого зерна сорго Овсієнко С. М. Дк Вивчено використання сінного борошна галеги східної як консерванту з метою забезпечення збереження п 86
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. Сун У статті розглянуто проблеми захисту прав землекористувачів, власників земельних ділянок та надано п 75
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. Сун Every year it becomes more and more difficult to provide the population with fish food 139
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. Сун В статті проаналізовано інформацію щодо встановленої потужності відновлюваних джерел енергії в Украї 150
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. Сун Розглянуто умови оптимізації характеристик перетворювача для гальмівних режимів двигуна постійного с 256
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. Сун В статті запропоновано та обґрунтовано використання синхронізованих асинхронних двигунів з фазним ро 113
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. Дк Земля є одним з найстаріших і найважливіших економічних ресурсів і чинником виробництва, його специ 105
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. Дк Изучена степень биологической инактивации алкалоидов зерна люпина и использование силосованной жомов 77
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. Дк Изучение влияния минеральной смеси с карбонатных солей цинка и марганца, которые скармливали свиньям 126
24025 Продуктивність пшениці озимої залежно від способів обробітку грунту та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України Пелех Л. В. Тд Полягає, у визначенні впливу мікродобрив, внесених у позакореневі підживлення, на формування елемен 121
24024 «Зелені» трансформації аграрного сектору: основа збереження екологічного стану землі Ковальчук С. Я. Тд Проаналізовано значення зелених трансформацій для аграрногосектору економіки країни та їх роль для е 53
24023 Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize = Сидерати після збору врожаю впливають на бур’янові засмічення кукурудзи Karpenko O. Yu., Rozhko V. M., Butenko A. O., Masyk I. M., Malynka L.V., Didur I. M., Vereshchahin I. V., Chyrva A. S., Berdin S. I. СWeof The problem of post-harvest winter rapeseed crops usage influencing siderate and green fodder, oil r 89
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. Сун Встановлено, що за вирощування пшениці озимої сорту Астарта на чорноземі типовому слабогумусованому 173
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. Сун Для получения максимального урожая гороха овощного сортов Скинадо и Соммервуд на уровне 7-8 т / га в 142
24020 Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд Визначено основні моменти становлення і розвитку малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької 66
24019 Диверсифікація сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. Тд Проаналізовано напрямки диверсифікації сільських територій в контексті зеленого зростання. 158
24018 Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд Приводяться результати досліджень впливу технологічних прийомів вирощування на лінійні розміри росли 108
24017 Cтійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Тд Приведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривами, регуляторами росту рос 94
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. Дк Висвітлено питання впливу лінй плідників на молочну продуктивність та відтворну здатність дочок в ум 141
23997 Концептуальні засади продовольчої безпеки та ключові орієнтири її розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Тд Питання розвитку біоенергетики на сучасному етапі назрівання енергетичної кризи є досить актуальним 64
23996 Перспективи розвитку й особливості використання криптовалюти в Україні та світі Паламаренко Я. В. Тд У теперішній час, глобалізаційні процеси сучасного світу змінюють не тільки характер суспільних відн 80
23991 Інвестиційна діяльність підприємства як один із чинників підвищення його ефективності Паламаренко Я. В. Тд В умовах фінансової нестабільності та кризового стану економіки України надзвичайно важливого значен 80
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. Тд Проколювання шару ґрунту без утворення суцільної щілини і без підрізання коріння є головною переваго 107
23988 Стан демографічної ситуації та відтворення трудових ресурсів Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд Питання дослідження трудового потенціалу регіону та умов його формування і відтворення завжди зал 78
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. Дк Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки. 205
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. Дк Концепція та розвиток електронного урядування в Україні. 130
23984 Огляд нормативної та ринкової грошової оцінки земельних ділянок Зелінська О. В. Тд В Україні заборонено торгувати аграрними землями – діє мораторій (відтермінування) на здійснення оп 54
23982 Інформаційні технології в управлінні логістичною системою підприємства Зелінська О. В. Тд У європейських країнах практика впровадження інформаційних технологій в управлінні логістичними сист 80
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. Сун Розглянуто проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів та 104
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк Вектори екоситемного підходу до зеленого розвитку сільських територій. 190
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. Дк Ринкова трансформація аграрного сектора країни, яка спрямована, насамперед, на формування ефективног 99
23978 Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity = Активність креатинфосфокінази лопаток крові різної стресової чутливості Zotko M., Yermishev O., Masloyid A. Тд The enzyme creatine phosphokinase (CPK) (EC 2.7.3.2.) belongs to the phosphotransferases enzyme grou 64
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. Дк На сьогодні важливим є розробка сучасних аспектів організації бізнесу в умовах стрімкого розвитку 125
23976 Облікове управління витратами у тваринництві Правдюк М. В. Тд Дієве управління та регулювання галузі тваринництва потребує належного інформаційного забезпечення 120
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. Дк Якість медів різного походження Вінницької області. 79
23972 Спосіб ультразвукової кавітаційної інактивації мікрофлори рідинних технологічних середовищ (Пат. на корисну модель 137288) Берник І. М. Пнк Спосіб ультразвукової кавітаційної інактивації мікрофлори рідинних технологічних середовищ, що поляг 72
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. Дк Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці. 116
23970 Енергетична культура та екологічна свідомість як фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів Хомяковський Ю. Л. Дк Неприпустимо високі і невиправдані затрати в сільськогосподарському виробництві знижують конкуренто 95
23969 Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкуванням етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном Хомяковський Ю. Л. Дк Проаналізовано статистику та розглянуто можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкув 154
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Тд При вирощуванні культур в умах недостатнього зволоження із застосуванням ресурсозберігаючих технолог 78
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Дк При вирощуванні культур в умах недостатнього зволоження із застосуванням ресурсозберігаючих технолог 140
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. Дк Розглянуто перспективи застосування технології Strip-till. 68
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. Тд При выращивании культур, особенно в условиях недостаточного увлажнения с применением ресурсосберегаю 72
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. Дк Рорзглянуто практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві. 67
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Дк Проблеми демократії як політичного режиму, певних засад устрою та функціонування державної влади, с 148
23960 СК-12 як засіб формування предметної компетентності з фізики Лаврова А. В., Заболотний В. Ф., Хомяковський Ю. Л. Тд Важливим фактором, який забезпечує високу якість освіти є засоби сучасних інформаційних технологій. 89
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. Дк ідготовка висококваліфікованих фахівців-менеджерів, здатних творчо вирішувати складні проблеми сього 82
23957 Показники морфології мексиканського фізалісу залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. Тд Успіх кожної технології відкритого ґрунту полягає в тому, що необхідно забезпечити рослину оптимальн 132
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк Аграрні перетворення, що спрямовувалися на посилення підприємницької діяльності, дали змогу забезпеч 63
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. Дк Використання відновлюваних джерел енергії для України є надзвичайно важливою умовою для сталого розв 64
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Дк Висвітлено перспективи енергетичного розвитку Вінницької області, на основі праць вітчизняних науков 99
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. Сун У статті розглянуто походження, сутність та види соціальної відповідальності. Досліджено поняття ко 107
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Дк З метою визначення основних напрямів інвестування в альтернативні джерела енергії для вітчизняних ви 120
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. Дк Наведено показники якості та поживної цінності зеленої маси та силосу із сумішки озимого жита з тифо 113
23950 Залежність молочної продуктивність корів від впливу різних факторів Зотько М. О. Тд На сьогодні ситуація з виробництвом молока в Україні, в тому числі, і в Вінницькій області є складно 144
23949 Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку Гудзенко Н. М., Лисак О. П. С У статті розглянуто умови виникнення дебіторської заборгованості залежно від виду діяльності та умов 403
23947 Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні Феняк Л. А. Тд Садівництво відноситься до перспективних галузей аграрного сектору. Експерти стверджують, що у найб 94
23946 Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації Коляденко Д. Л. Тд Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації. 69
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. Дк Введення до складу раціону досліджуваної мікроелементної добавки забезпечує високе утримання калію у 98
23936 Гідроресурси землі, організація їх ефективного та безпечного використання Дубчак В. М. Дк Використання відомого закону Паскаля, щодо обчислення сили тиску на вертикально розташовані дамби з 68
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. Дк забезпечення процесу інноваційного відтворення основних засобів та їх складової ‒ земель сільськогос 78
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. Дк Висвітлено валютний ринок України в умовах вступу у ЄС. 77
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк Економіка сільського господарства. Сільськогосподарська діяльність стикається з ризиками, пов`язаним 58
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. Дк На сьогоднішній день інфляція – один із найбільш болючих та небезпечних процесів, котрі негативно вп 82
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціон 127
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. Дк Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість дослідників обліковців, надане 70
23915 Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів Дубчак В. М. Дк Оцінка рівня та якості фінансового забезпечення, фінансової самостійності та самодостатності місцеви 196
23913 Нечітка логіка у моделюванні продуктивності агроекосистеми Ушкаленко І. М. Тд Сьогодні в розвинутих країн світу на підставі математико-логічного підходу інтенсивно впроваджують к 87
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. Дк Сільськогосподарське підприємство є складною соціально-економічною системою, що включає в себе взаєм 75
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. Дк Роглянуто основні засади онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва в Україні та варіанти отри 190
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. Дк Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку. 77
23906 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. Дк Розглянуто причини високого попиту на освітні кредити у США. Проведено порівняльний аналіз найбільш 140
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. Сун У статті на основі аналізу існуючих підходів до опису та моделювання інвестиційних процесів запропон 155
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. Дк Розглянуто порядок формування облікової політики підприємства. 127
23884 Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Сун Метою статті є обґрунтування й уточнення підходів до визначення складу та структури фінансових інст 148
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. Дк Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність. 47
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Дк Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств, установ 127
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун В статті обгрунтовано, що головною умовою транснаціонального співробітництва є виконання міжнародних 93
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. Дк Характеристика ризику та можливості його попередження, усунення негативного впливу на показники і ре 64
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. Дк Метою дослідження є розроблення теоретикометодичних засад та практичних рекомендацій щодо облікового 63
23861 State regulation of rural green tourism = Державне регулювання сільського зеленого туризму Ruda O. L. Сун The article is aimed at highlighting the theoretical foundations of state regulation of rural green 75
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. Дк Currently, banking business is represented by continuous financial and technological improvements, 56
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. Дк Забезпечення ефективного управління в сьогоденних умовах господарювання є складною проблемою, оскіл 95
23858 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Тд Досліджено порядок застосування інтегрованої звітності. 67
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. Дк Висвітлено алгоритм дій під час податкових перевірок, розглянуто сучасні особливості вітчизняного по 70
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. С У статті досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств, 275
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Дк Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість дослідників обліковців, надане 84
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. Дк Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціон 94
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Дк Доповідь розкриває питання організації бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економ 104
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. Дк Розкрито форми організації бухгалтерського обліку на підприємствах України. Узагальнено переваги та 102
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. Дк Визначено основні напрями розвитку системи управління державними фінансами, окреслено предмет дослід 54
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Дк В сучасних умовах господарювання, при загостренні економічної кризи, особливо актуальним є використа 78
23848 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Тд В сучасних умовах господарювання, при загостренні економічної кризи, особливо актуальним є використа 223
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. Тд At the present stage of Ukraine`s development as a democratic, social and legal state, the impleme 63
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Дк У сучасних умовах у бізнес - середовищі відбуваються певні зміни економічної ситуації, що висуває 85
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Дк Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях починається з аналізу, який має 63
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. Дк Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях починається з аналізу, який має 128
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. Дк Використання інноваційних підходів потребують сучасні орієнтири розвитку сільських територій України 68
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк Розробка та ефективність впровадження заходів соціально-економічного розквіту села набувають винятк 154
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Дк досліджуються питання застосування інтегрованої звітності підприємства. 91
23840 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Тд Розглянуто питання визначення та класифікації біологічних активів. 52
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. Дк Одним з показників, що відображають стабільний економічний розвиток окремих галузей економіки, а т 83
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. Дк Досліджено визначення інвестиційної нерухомості. 70
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. Дк Розглянуто особливості страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств. 102
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. Дк Досліджено впровадження міжнародної практики в облікову систему України. 94
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. Дк Розглянуто бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством. 99
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Дк Досліджено визначення та калсифікацію біологічних активів. 206
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. Дк Визначено необхідність відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продук 54
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Дк Досліджуються особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки. 123
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. Дк Досліджено особливості проведення аудитоської перевірки інтегрованої звітності. 95
23829 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Тд Внутрішній аудит у центральних органах виконавчої влади займає провідне місце серед форм державного 71
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Дк При дослідженні функціональної спроможності підрозділів внутрішнього аудиту органів державної влади 85
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. Дк Контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшенн 89
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. Дк Податкова система України перебуває у становищі, в якому високоякісне виконання своїх функцій досить 100
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. Дк At the same time, Ukraine maintains relations with other countries in the field of taxation, applies 67
23823 Вплив різних факторівна молочну продуктивність корів Зотько М. О. Тд З метою збільшення виробництва молока, планується будівництво ферм на промисловій основі. Ця техно 101
23822 Відновлення стану ґрунтів внесенням структурованої води Ткачук О. П, Демчук О. А. Тд У статті представлено обґрунтування актуальності застосування структурованої води для відновлення ст 98
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Дк Виходячи із головного завдання звітності за сегментами, що полягає у наданні інформації важливої для 117
23820 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Пк Розглянуто аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах. 586
23819 Проблеми облікового забезпечення управління запасами на підприємстві Коваль О. В. Тд Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Ста 173
23817 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 133545) Яропуд В. М., Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Пнк Мобільний кормороздавач складається з причіпного пристрою, телескопічного вала, ходової частини, бун 73
23812 Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах Войтенко С. М. Тд У сучасних умовах модернізації української освіти змінюються цілі і завдання, що стоять перед освітн 60
23811 Інноваційна культура майбутніх аграріїв в контексті сучасних психолого-педагопчних досліджень Олійник Н. А. Сун У статті розкрито сутність інноваційної культури, підтверджено її значення в розвитку інноваційної д 103
23805 Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд Войтенко С. М. Сун Акгуальність теми дослідження. Вивчения якісних характеристик спільної діяльності спортивних команд 79
23804 Контроль тактичної' підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві Перепелиця М., Вознюк Т., Перепелиця О. Сун Представлено результати експериментального обґрунтування хокеїстів тактичної підготовленості кваліфі 132
23798 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Дк За дії пробіотичного препарату мясокурчат бройлерів має вищий вміст сухої речовини, протеїну, золи т 105
23797 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Дк За дії пробіотичного препарату мясокурчат бройлерів має вищий вміст сухої речовини, протеїну, золи т 69
23795 Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Сун Введення препарату «Пробіол» до раціону курчат-бройлерів сприяє накопиченню у грудних м’язах золи, у 73
23794 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. Дк Брага як продукт переробки меляси на спирт використовується в годівлі тварин для балансування раціон 88
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. Сун Досліджено вплив різного терміну вимочування грибів у водно-сольовому розчині на концентрацію в них 76
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. Дк Мета роботи – розробка технологій виробництва кисломолочного напою на основі молочної сироватки, зба 127
23781 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. Дк Ячмінь є цінною продовольчою і кормовою культурою. І хоча в останні роки спостерігається суттєве з 69
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. Дк Досліджено проблему підвищення мотивації студентів немовних закладів вищої освіти до вивчення нової 71
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. Дк На основі аналізу і оцінки стану фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні ви 104
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. Дк Розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму. 101
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Дк Електронна послуга або Е-послуга – це публічна або інша адміністративна послуга, що надається громад 58
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. Сун У статті наведено результати досліджень взаємодії колісного рушія з ґрунтом, визначено розподіл тиск 129
23771 Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні cуспільного добробуту Дюк А. А. Тд Формування суспільного добробуту націй, спільнот, індивідів у сучасному глобалізованому світі, залеж 127
23768 Zertifikat Im Rahmen der Zusammenarbeit des Netzwerks des Internationalen Masterstudiengangs Agrarmanagement Lutkovska S. Ск An der Rektorenkonferenz an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf teilgenommen. 64
23767 Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні Хаєцька О. П. Тд На соціальну сферу покладено вирішення ряду завдань, що мають першочергове значення для р 82
23763 Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника Забарна Т. А. Сун Висвітлено результат щодо впливу забур’яненості посівів озимої пшениці та оцінено вплив попередника 231
23760 Оптимізація стану сільських територій в умовах трансформації земельних відносин Костюченко Д. Л. Пк Сьогодні Україна відстає від європейських стандартів функціонування економіки сільських територій зн 80
23757 Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign languages by means of contextual learning Khomiakovska T., Matiienko O. С The essence of using the technology of contextual learning of a foreign language is revealed, which 133
23756 Organizational and functional characteristics of the role of social entrepreneurship in economy Diuk A. A. Мвз The theoretical and methodological principles of understanding of organizational and functional char 180
23755 Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України Коляденко С. В. Тд Розвиток суспільства різних частин земної кулі відбувається за різними напрямами та сценаріями, які 146
23754 Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі Дюк А. А. Тд Сучасні тенденції практики розвитку підприємництва на селі відповідають критеріям соціальної відпові 92
23751 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квіт. 2019 р. Дзісь В. Г. Пк Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. 176
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. Сун Конкурентних умовах будь-який господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінк 105
23747 Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Тд Наведено біохімічні показники якості люцернового сінажу заготовленого з бактеріально-ферментним преп 84
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. Дк Силос, заготовлений із привяленої сумішки озимого жита та озимої суріпиці з використанням бактеріал 67
23745 Biological and ecological characteristics of dendroflora of the podillia botanical garden of Vinnytsia national agrarian university Monarkh V. V. Суз The article describes the role and significance of the Podillia Botanical Garden as a park and monum 86
23744 Шляхи реалізації патріотичного виховання студентської молоді в аграрних університетах Джеджула О. М. Тд у тезах висвітлено основні підходи до патріотичного виховання в аграрних університетах. 193
23742 Креативне мислення студентів як фактор розвитку академічного підприємництва Герасименко Ю. В. Тд Розвиток академічного підприємництва сприяє підвищенню інноваційності і конкурентоспроможності еко 69
23741 Креативний підхід до управління збалансованим розвитком підприємств Герасименко Ю. В. Тд В умовах креативної економіки і глобалізації особливо актуальним стає питання забезпечення збалан 73
23740 Механізм налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами - невід’ємний управлінський складник підприємств Герасименко Ю. В. Тд Глобальні трансформації XXI ст. змінюють не лише геоекономічну карту світу, але й характер взаємовід 98
23739 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. Дк Мастит – одна з найбільш затратних хвороб великої рогатої худоби; 70% корів заражаються збудниками м 72
23738 Gmo and health risks selected issues Monarkh V. V. Суз Genetically modified organisms (GMOs) is a topic of intense debate across the globe since they are 477
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк З огляду на непривабливу енергетичну та екологічну ситуацію, Україна має негайно розпочати широке вп 90
23736 Логістичне забезпечення розвитку економіки в умовах глобалізації Киш Л. М. Пк Робота присячена питанням логістичного забезпечення розвитку економіки в умовах глобалызації. 168
23735 Биологическая роль меди в организме человека и животных Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. Суз В статье указанные обобщения и проанализированы современные данные биологической роли меди в метабол 74
23733 Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment Monarkh V. V. Суз Значення ризику були отримані за допомогою моделі ситуаційного ризику, яка дає змогу визначити схо 84
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. Тд зного туризму, на наш погляд, є: формування якісного туристичного продукту, наявність грамотної мар 375
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. Дк Досліджено вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів української чорно-рябо 91
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. Тд Бурхливий розвиток цифрових технологій обумовлює трансформацію суспільства та економіки. Повсюдне по 68
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Тд Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів. 77
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Дк Енергетична автономія передбачає можливість забезпечення потреби підприємства в паливі та енерге 98
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Дк Дослідження процесів ефективного менеджменту відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави 77
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк Дослідження процесів ефективного менеджменту відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави 74
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. Дк Agricultural waste refers to waste produced from agricultural operations, including waste from farms 115
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. Сун Стаття присвячена дослідженню ролі соціального підприємництва у розвитку економіки й суспільства. Ох 138
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. Сун В сучасних умовах питання ефективності процесу підготовки юних спортсменів на етапах спортивного удо 153
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. Сун Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх інженерів-аграрників – формуванню 87
23715 Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах Войтенко С. М. Сун Формування групової ефективності в ма-лих групах не відбувається лінійним шля-хом ця якість часто ві 183
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. Сун У статті розглянуто питання розвитку та формування інформаційної компетентності у студентів економіч 174
23712 Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції Побережець Ю. М. Ск Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції. 70
23710 Роль інформаційної економіки у забезпеченні розвитку національного підприємництва Котькалова-Литвин І. В. Тд У статті розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток национальної економіки. 118
23709 Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства Семчук І. А. Суз Робота присвячена дослідженню сутності маркетингу в сучасних умовах господарювання, історичних змін 66
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Дк Встановлено, що застосування консерванту Літофер у дозі 2 г/т маси дозволяє знизити втрати поживних 243
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. Сун The killing mass and mass of carcasses are increased by 18.6 kg and 18.8 kg, while no adverse effect 137
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. Сун У статті розглянуто: чому історичне краєзнавство має зайняти достойне місце серед дисциплін при підг 65
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. Сун В статті розглядаються соціальні функції філософсько-світоглядних чинників із формування сучасної 92
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. Дк Nowadays alternative fuels are getting more and more popular, but they have some pros and cons. For 63
23697 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Пк Одним з традиційних стратегічних напрямків розвитку не лише аграрного, але й народногосподарського к 183
23696 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Пк Аграрний сектор України відіграє провідну роль в її розвитку та фоормує близько 14% ВВП [1]. Особлив 158
23695 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Пк Економетричні моделі є сукупністю функцій, що показують взаємозв`язок і надають кількісну характерис 236
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. Сун У статті здійснено аналіз наукового стилю сучасної української літературної мови на основі аналізу 88
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. Сун У статті досліджено сучасний стан та особливості розвитку садівництва у Вінницькій області, що перед 132
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. Сун У статті проаналізовано визначення поняття «ризик». Проведено класифікацію ризиків сільськогосподар 95
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. Сун У статті висвітлено проблемні питання реформування окремих елементів системи охорони здоров`я в Укра 127
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. Сун Наведена оцінка сучасного стану, тенденцій та основних напрямів подальшого розвитку фермерських госп 173
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. Сун Мета статті – дослідити сучасний стан і особливості розвитку об’єднаних територіальних громад в Укра 89
23685 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. Сун Підібрано 39 видів рослин для створення кам`янистої гірки. Серед них 5 видів є дикорослими в умовах 142
23684 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. Сун Підібрано 39 видів рослин для створення кам`янистої гірки. Серед них 5 видів є дикорослими в умовах 144
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. Сун Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту інформаційної економіки, яка, на сучасному етапі ро 166
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. Сун У статті розглядаються пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України на основі аналізу внут 601
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. Сун При дослідженні державного регулювання сільського господарства виникає питання щодо ролі органів дер 104
23680 Автоматизована інформаційна система для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. Сун У статті описано автоматизовану інформаційну систему для апроксимації економічних показників. Верифі 119
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. Сун Проаналізовано економічне та соціальне становище закарпатського селянства напередодні проведення зе 227
23678 Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах правобережного Лісостепу України Забарна Т. А. Сун У статті висвітлено результати досліджень, пов’язані з біологічними особливостями росту, розвитку 189
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. Сун В статті наведено різні підходи, в тому числі і авторське розуміння, до визначення категорії агротур 74
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. Сун Проаналізовано економічний розвиток та політичний устрій Чехословаччини після закінчення Першої св 80
23675 Кадрові проблеми розвитку сільських громад в умовах децентралізації Фіщук Н. Ю. Тд В Україні продовжується процес децентралізації, розпочатий в 2014 році, направлений на реформування 94
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. Сун Проаналізовано динаміку розвитку, ключові проблеми в царині реалізації низки державних та національн 168
23673 Інвестиції в галузь АПК Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд розглянуто сутність та роль інвестицій в економіці Вінницького регіону загалом та галузі АПК зокрема 83
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. Сун В статті проаналізовано середньорічну вартість та динаміку введення в дію нових основних засобів під 122
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. Дк Досліджено сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві, проаналізован 100
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. Дк Висвітлено питання правильного харчування дітей шкільного віку, що забезпечує нормальний ріст і розв 103
23665 Програма Міжнародної науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 травня 2019 р. Бабина О. М. Пк Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області. 110
23663 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжний науковий форум" Бабина О. М. Пк Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини. 145
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. Дк Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області. 116
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. Дк Біоенергетика перспективний напрям розвитку Вінниччини. 84
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун Досліджено виробничий напрямок фермерського господарства «Щербич», сучасний стан та перспективи ві 71
23641 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Anatolii Masloyid Тд Enzymes of the soil, including phosphatase, are the product of the metabolism of soil biocenosis. [1 85
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. Дк В доповіді розкрита тема зміни активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових п 67
23631 Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСВ ОЖП») (№ 86671) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П. Спд В даному творі, система управління створенням вартості може визначатись або сировиною, що переробляє 85
23630 Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСІП ОЖП») (№ 85803) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В. Спд В даному творі, представлено безвідходну конкурентну систему управління створенням інноваційної прод 77
23627 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Тд Сучасна світова практика державного регулювання доводить, що ресурсно-екологічні податки здатні забе 160
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Дк У розвинутих країнах світу введення екологічного податку зумовлене потребою часткової компенсації не 94
23625 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. Тд Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві, ефективність проектів орг 77
23624 Стан раціонального харчування сучасної молоді Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. Сун Досліджено, що здоров’я молоді та працездатність студентської молоді залежить від раціонального ха 99
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. Сун Розглянуто основні чинники юридичної природи оцінки впливу на довкілля як функції управлін 156
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. Сун The research of the article is aimed at covering the concepts of "foreign capital", " 108
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. Дк Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ. 101
23616 Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови Манжос Е. О., Горобець А. В. Сун У статті проаналізовано умови формування професійної мовно-комунікативної компетентності студентів 92
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. Сун The article discusses key aspects of current trends in fertilizer application. A key feature is the 79
23614 Mechanism of interaction between market self-regulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy = Механізм взаємодії між ринковою саморегуляцією та економічною політикою держави в концепції соціально орієнтован Golovnya О. Мвз Ukraine‟s exit from the crisis depends on the mechanisms of economic development, which is condition 182
23613 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові», 21-22 берез. 2019 року Головня О. М. Пк Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України. 200
23604 Інноваційний підхід підвищення якості молока-сировини Берник І. М. Пк Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі. 80
23601 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Тд Мікробіології належить особлива роль у пізнанні живої природи. Дослідження особливостей метаболічних 113
23596 Системоутворюючі елементи та чинники впливу на еколого-економічну безпеку сталого розвитку АПК Лутковська С. М. С У статті досліджено сутність системоутворюючих елементів та чинників впливу на еколого-економічну бе 111
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. Сун Розкрито теоретичні засади і концептуальні аспекти визначення характеристик еколого-економічної безп 189
23582 Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології Мацера О. О. Сун В статті проведено економічну оцінку елементів технології вирощування озимого ріпаку; враховано пока 64
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. Сун У статті розглянуто універсальність вібрації. Вона є найбільш ефективним загальним засобом керування 102
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. Сун У статті представлено математичний опис процесу вібраційної обробки сипкої сировини. Вібраційна маши 80
23577 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. Сун У статті визначено вікову та кількісну структуру насаджень родини Сupressaceae F. Neger, проведено о 164
23576 Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Сун Додавання до складу раціону курчат бройлерів кормового ферменту «Протеази» покращує конверсію корму 57
23575 Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки Бетаїн. Чудак Р. А. Сун За результатами досліджень встановлювали перетравність поживних речовин у гібридних свиней.Найкращі 123
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. Сун Розглянуто сутність механізму децентралізації в сучасних умовах державотворення.Виокремлено фактори 113
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. Сун У статті розглянуто питання сутності та об’єктивної необхідності використання підходів антикризового 160
23572 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. Дк Розглянуто особливості кредитування молодіжного туризму в Україні як сфери фінансової діяльності бан 181
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. Сун У статті розглядаються актуальні питання щодо напрямів реалізації державної підтримки аграрного сек 134
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. Сун У статті розглядаються актуальні питання щодо перспектив розвитку енергозабезепченості та енергоефе 141
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. Сун У статті розглянуто порядок формування та виконання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області. Визнач 121
23567 Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у м’ясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А. Сун Наведено результати досліджень продуктивності м’ясних перепелів породи Фараон при вирощуванні на м` 154
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. Дк Ключовим процесом розвитку економіки XXI ст. є глобалізація, темпи якої за останні десятиліття ста 200
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. Сун державна регіональна політика, сільські території, сталий розвиток, регіональне програмування, регіо 107
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. Сун У статті розглядаються актуальні питання щодо перспектив розвитку ринку молока та молочної продукції 187
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. Дк Сільський туризм є одним з напрямків розвитку внутрішнього і в`їзного туризму, це відносно новий і 96
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк Підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних характеристик є важливою передумовою ек 110
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк Підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних характеристик є важливою передумовою ек 62
23560 Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності Гонтарук Я. В. Тд В сучасних умовах трансформаційних перетворень у сферах економічної, соціальної, суспільної і політи 141
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. Дк Проведено оцінку інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій 91
23558 Підвищення продуктивності перепелів за використання ферментного препарату Чудак Р. А. Суз Встановлено, що використання ферментного препарату у раціонах перепелів м’ясного напрямку продуктивн 97
23556 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Тд Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел 107
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. Сун Стаття присвячена актуальності використання екологічно чистих джерел енергії, як альтернативу традиц 220
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Сун Задля визначення основних напрямів інвестування в альтернативні джерела енергії для вітчизняних виро 134
23552 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд Економічний потенціал будь-якої країни багато в цьому залежить від стану її енергетичних ресурсів і 120
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. Сун Метою досліджень було порівняння показників якості яєць курок кросів Ломанн браун і Хай-лайн W-98 в 38
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. Сун У статті розглянуто сучасний стан розвитку переробної промисловості АПК в умовах інтеграції у світов 158
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. Дк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широкий спектр теоретичних і практи 103
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. Сун Упродовж останніх років вітчизняна економіка тримається здебільшого за рахунок аграрного сектору. Пі 84
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. Сун У роботі висвітлено результати досліджень динаміки вагового та лінійного росту телиць української че 53
23545 Стан