The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. С Проведені розрахунки, при збільшенні вмісту трави люцерни у раціонах піддослідних тварин, в різні пе 0
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. Дк Сучасний розвиток суспільства не можливо уявити без застосування методів моделювання. Особливо це 0
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. Дк Україна, з великим і різноманітним сільським господарством, входить до числа провідних світових ви 0
23529 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. С В статті висвітлено проблематику дослідження стану природних дубових лісів ДП «Бершадське ЛГ», що з 1
23528 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. С В статті висвітлено проблематику дослідження стану природних дубових лісів ДП «Бершадське ЛГ», що з 1
23527 Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного лісостепу України Паламарчук І. І. С Наведено результати досліджень по вивченню динаміки формування площі листків рослин буряка столового 2
23524 Визначення моделі реакції ринку біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспективи її застосування Луцяк В. В., Семчук І. А. С Розвиток ринку біопалива залежить від ключових змінних, що прямо чи опосередковано пов’язані з ланцю 2
23523 Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів Бурлака С. А., Малаков О. І., Михальова Ю. О. С В статті систематизовано і узагальнено методи проектування змішувального обладнання та інте 2
23493 Особливості вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. С Проблема визначення специфіки глибинної семантики слова та способів її представлення поверхневою стр 6
23492 Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних W-параметрів чотириполюсника Возняк О. М., Видмиш А. А., Штуць А. А. С Рівень соціального та економічного розвитку сучасного суспільства визначається об`ємом, швидкістю і 6
23491 Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches Logosha R., Iryna M., Semenyshena N., Chykurkova A. С The article substantiates and proposes a new solution to the scientifically applied problem of ident 7
23490 Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології Мацера О. О. С Проаналізовано результати вивчення впливу строку посіву та різних норм мінеральних добрив на формув 6
23489 Умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму в процесі математичної підготовки Левчук О. В. С В статті розглянуто сутність понять «професійна компетентність» та «математична компетентність» ф 6
23487 Потенциал конкурентоспособности редьки масличной к сорнякам в зависимости от технологических параметров формирования ее ценоза Цицюра Я. Г. С Викладено результати оцінки конкурентоздатності редьки олійної по відношенню до основних видів сегет 5
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. Дк Досліджуються пиання аналізу інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвести 4
23485 Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. С У публікації запропоновано методику оцінки ефективності і надійності, яка базується на ви 5
23484 Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2 Веселовська Н. Р., Маляков О. І., Бурлака С. А. С Проведено дослідження та аналіз механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2з використа 6
23482 Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств Правдюк Н. Л., Ярославський А. О. С Розглянуто науково-методичні підходи до сутності поняття «організаційно-економічний механізм» та под 6
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. Дк В сучасних умовах одним з першочергових завдань реформування системи державних фінансів та адміністр 12
23478 Ecological and economic competitiveness: the modern paradigm Прямухіна Н. В. С The article deals with the features of ecological and economic competitiveness at different levels o 17
23477 Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій Прямухіна Н. В. С У статті висвітлено вадливість раціонального природокористування як складової еколого-економічної ко 13
23473 Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін аграрних університетів Тимощук Н. М. С Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти в Україні, які характеризуються глобалізацією, постійни 11
23472 Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність Вдовенко Л. О., Мороз К. М., Ковальчук Т. В. С Встановлено, що у сучасних умовах трансформаційних змін в економіці ефективна грошово-кредитна політ 11
23471 Практичні аспекти викладання фундаментальних дисциплін у системі професійної підготовки студентів аграрних закладів вищої освіти Хомяковський Ю. Л. С У статті обґрунтовується необхідність реалізації концепції фундаменталізації вищої освіти, основними 8
23470 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В. С Метою досліджень було вивчити економічну ефективність інноваційних методів знешкодження інвазійних л 12
23469 Migration of toxic metals from vegetable waste in compost Shevchuk T. V., Doroshkevich N. F. С The article presents the results of studies on the transformation of heavy metals into vegetable dom 13
23468 The effectiveness of various methods for determining the viability of A. simplex larvae in fish products Shevchuk T. V. С The article presents the results of a comparative analysis of various methods for determining the vi 11
23467 Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду Дюк А. А. С Стаття про сучасну практику розвитку соціального підприємництва. 10
23466 Сучасні тенденції фінансування вищої освіти в Україні та світі Джеджула О. М., Кобзар В. М. С У статті наведено результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні та провідних країнах світу. 8
23465 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. Тд Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найпоширенішою організаційно- правовою формою юриди 12
23462 Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. Дк Запропоновані методичні прийоми обліку витрат виробництва органічної продукції рослинництва дозволят 11
23461 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. Дк На основі дослідження нормативного регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах 11
23460 Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки Лопатинський Ю. М., Ушкаленко І. М. С У статті подано авторське бачення актуальності та факторів розвитку аграрного сектору економіки Укра 9
23459 Розвиток підсобних господарств у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області впродовж першої половини 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. С В статті розповідається про особливості створення та функціонування підсобних господарств при колект 7
23458 Орeндa зeмeльного пaю: прaвові acпeкти Гавінська О. А. С У cтaтті розглянуто прaвові acпeкти оформлeння тa рeєcтрaції договорів орeнди зeмeльниx пaїв, зміни 9
23457 Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії Бурко К. В. С За результатами вивчення законодавчої бази України, літературних джерел та практичного застосування, 11
23456 Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. С У статті розглянуто сучасний стан галузі овочівництва в Україні у процесі трансформації економічної 14
23455 Розвиток поняття еластичності Найко Д. А., Шевчук О. Д. С Крім методів класичного математичного аналізу, які широко використовуються в економічному моделюван 11
23454 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. Тд На основі дослідження нормативного регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах 19
23453 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Тд Виходячи із головного завдання звітності за сегментами, що полягає у наданні інформації важливої для 8
23452 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Тд Виходячи із головного завдання звітності за сегментами, що полягає у наданні інформації важливої для 6
23451 Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T. С The work substantiates the necessity of creation and constant improvement of a website for touristic 8
23450 Запровадження інноваційних технологій фінансування соціального розвитку. Головня О. М. С Проаналізовано інноваційні технології фінансування соціального розвитку, серед яких: фандрайзинг, кр 30
23449 Реалізація адміністративно-територіальної реформи в Україні в умовах децентралізації фінансових ресурсів Дубчак В. М., Бондаренко В. М. С В роботі визначено основні положення методичних основ щодо забезпечення фінансової стійкості місцеви 9
23448 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. С Розглянуто питання про необхідність навчання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних з 10
23447 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. С У статті визначено завдання, що стоять перед вищим навчальним закладом, які потрібно вирішити у пр 15
23446 Ризикоорієнтована система податкового контролю Чудак Л. А. С Статтю присвячено питанням правового регулювання ризикоорієнтованої системи податкового контролю. Пр 7
23445 Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. С В статті досліджено сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства, що мають посприят 11
23444 Agricultural organic market in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. С The analysis of the world experience of the market of organic production of agricultural products is 11
23443 Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting Lepetan I. С A rational organization of accounting for environmental costs is a system of elements and means of o 13
23442 Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні Іщенко Я. П. С В статті розглянуто нормативно-правові документи, які є основою для визначення ключових засад бухгал 11
23441 Підходи до розробки аудиторською фірмою комерційної пропозиції щодо аудиту фінансової звітності підприємства Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто поняття «комерційна пропозиція» у контексті взаємовідносин, що виникають під час 11
23440 Formation, functioning and development features of agricultural markets in Ukraine Logosha R.V., Kolesnik T.V. С The article reviews the essence and content of scientific views on the category "agricultural m 9
23439 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. С У статті розглянуто сутність поняття "економічна безпека" з точки зору трактування науковц 9
23438 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. С У статті розглянуто сутність поняття "економічна безпека" з точки зору трактування науковц 14
23437 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. С Проаналізовано стан розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки та тенденції формування експор 10
23436 Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки Киш Л. М. С Проаналізовано значення інвестицій для економічного розвитку країни. Досліджено капітальні інвестиці 10
23435 Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства Коляденко С. В., Стратій А. М. С Питання формування ефективної фінансової стратегії є особливо актуальним в умовах поглиблення ринков 13
23434 Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. С У статті акцентується увага на функціональні напрями розвитку економіки сільських територій 11
23433 Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів Барабаш Л. О., Мазур К. В. С Мета статті – розглянути сучасні проблеми і тенденції розвитку промислового садівництва та визначити 12
23432 Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Сатіна Г. М., Мазур К. В. С Мета статті має соціально-економічну спрямованість і полягає в обґрунтуванні умов для насичення внут 12
23431 Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development Mazur K., Mazur A. С The publication examines urgent issues of creating favorable conditions for the development of famil 11
23430 Дослідження маркетингу закладу вищої освіти Луцяк В. В.,Мазур К. В., Мостенська Т. Г. С Нині заклади вищої освіти повинні відповідати потребам різних суб’єктів підчас надання академічних 12
23429 Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва Іщенко Я. П. С На основі теоретичного дослідження напрацювань з проблематики органічного виробництва, виявлено недо 10
23428 Динаміка росту листків, урожайність і біометричні показники ознак сортів і гібридів патисона у лісостепу правобережному України Паламарчук І. І. С Встановлено вплив сорту, гібриду на біометричні показники рослин патисона. Найбільшу довжину стебла 13
23427 Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу Гавінська О. А. С У cтaтті pозглядaютьcя поняття, пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу. Визнaчaютьcя знaчиміcт 10
23426 Концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств бурякоцукрового комплексу Амонс С. Е., Красняк О. П. С У статті розглянуто концептуальні засади розробки та реалізації маркетингової стратегії підприємств 10
23425 Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств Кіпоренко С. С. С Широке впровадження інформаційних технологій, всесвітня глобалізація і пов`язана з нею взаємозалежні 13
23424 The role of educational environment of an agrarian university in formation of intellectual potential of human capital Khomiakovska T. С The article analyzes the approaches to understanding the concept of "human capital", the 11
23423 Екологічно-економічні аспекти виробництва органічного меду Гуцаленко О. О. Тд Доповідь щодо екологічно-економічних аспектів виробництва органічного меду. 15
23422 Роль аудита в системе управления качеством органической продукции Гуцаленко О. О. Тд Доповідь про роль аудиту в системі управления качеством органической продукциї. 10
23421 Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і перспективи в умовах Євроінтеграції Гуцаленко О. О. Тд Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і перспективи в умовах Євроінтеграції. 13
23420 До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою Твердохліб І. В., Спірін А. В. С Агробіологічні та фізико-механічні властивості насінників бобових трав не дозволяють їх збирати без 12
23419 Облікове забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Любар О. О. С Розкрито сутність та значення процесу відтворення основних засобів та їх складової ‒ земель сільсько 13
23418 Зміст фінансової політики підприємства та обліково-аналітичне забезпечення її управління Правдюк Н. Л. Пк Фінансова політика – динамічне явище. Проте, з позицій сучасних критеріїв аналізу, весь іст 11
23417 Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора Омельянов О. М. С У статті представлено дослідження впливу технологічного завантаження на стабілізацію коливальної сис 14
23416 Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas Mazur K., Tomashuk I. С Abstract. The subject of the study is the rural territories and settlements of the country, which a 12
23415 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Тд В умовах міжнародної економічної інтеграції питання забезпечення економічної безпеки держави набу 12
23413 Обгрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу Яропуд В. М., Волик Б. А. С Сучасне сільськогосподарське виробництво наполегливо вимагає вирішення проблем підвищення врожайност 9
23410 Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи розвитку Мулик Т. О. Тд На сучасному етапі розвитку економіки країни від ефективності інвестиційної політики залежить стан 10
23409 Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи Гудзенко Н. М., Корпанюк Т. М., Плахтій Т. Ф. С Розглянуто основні характеристики діючої податкової системи, виділено її переваги та недоліки. Дослі 9
23408 Обмінні процеси за згодовування БВМД "Ефіпрот" Вугляр В. С. Тд У значній мірі фізіологічний стан та рівень продуктивності тварин значною мірою визначається роботою 10
23407 Земля – невід’ємна частина для сільського господарства Вугляр В. С. Тд 24-25 жовтня 2019 року взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції «Земля - потенціал е 15
23406 Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизнний та зарубіжний досвід Мулик Т. О. Тд Досліджуються проблеми Інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємства. 11
23405 Розвиток інтегрованої звітності підприємств Мулик Т. О. Тд Досліджується розвиток інтегрованої звітності, його проблеми та вдосконалення. 11
23404 Економічне становище селянства Правобережної України в середині ХІХ ст. Богатчук С. С. С Проаналізовано економічне становище селянства Правобережної України в середині ХІХ ст., посилення ек 9
23403 Фактори нерівності і суспільна реакція на диференціацію статусів в контексті зміни електоральних уподобань Слотюк П. В. С Здійсено розгляд факторів нерівностей на формування електоральних уподобань. 10
23402 Державне регулювання та контроль якості органічної продукції Гуцаленко О. О. Тд Державне регулювання та контроль якості органічної продукції. 12
23401 Науково-теоретичні засади розвитку маркетингового управління ринком продовольства Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. С У статті розглядається поняття «ринок», його визначення, важливі риси та основні критерії, поглиблен 12
23400 Тенденції споживання органічної продукції харчування у Вінниці Гуцаленко О. О. Тд Споживання органічної продукції харчування у Вінниці. 9
23399 Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства у системі рекреаційно-туристичного природокористування Іващенко А. В., Польова О. Л., Юр’єв В. І., Манжос Е. О. М У монографії подаються основні поняття теорії і практики організації готельно-ресторанного господарс 22
23397 Agricultural organic production in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. С The analysis of the world experience of the market of organic production of agricultural products is 11
23396 Оптимізація генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А. Тд В створенні біогазового енергетичного комплексу важливим є формування генераторної групи особливо н 10
23395 Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Стаднік М. І., Рогач В. П., Проценко Д. П. С В статті проведений аналіз підходів щодо розробки пристрою для безперервного моніторингу електричних 13
23393 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. Тд Програма міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах гло 12
23391 Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення Томашук І. В. С Розглянуто сучасні підходи до трактування та значення оренди. Визначено, що в теперішній час орендні 13
23390 Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. С У статті наголошується, що інвестиції є одним з найважливіших факторів економічного зростання Вінниц 12
23388 Туризм як структурний компонент сталого розвитку економіки держави Грищук Н. В. С В статті розкрито сутність туризму, як трендового напрямку діяльності. Обґрунтована необхідність й 13
23387 Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (linum usitatissimum l.) при застосуванні стимулятора росту Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В. С Активність ростових процесів у рослинному організмі визначається не стільки вмістом окремих груп фіт 11
23386 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Т.Г. Мостенська Нп Викладено основні аспекти корпоративного управління. Розглянуто сутність, механізми, міжнародні стан 3
23385 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М.; Островський А.Й. Нп Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості з нарисної геометрії, приклади розв’язання 5
23384 Мікробіологія та вірусологія. Навчальний посібник Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 4
23383 Контроль публічних закупівель в україні: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н. Г. Тд Діяльність переважаючої більшості суб’єктів бюджетної сфери повиїІІІ супроводжуватися закупівлею нео 16
23382 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Коваль О. В. Тд Автоматизація облікового процесу на сільськогосподарських підприємствах. 15
23381 Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України Мулик Т. О. С Проведено оцінку та визначено перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України. Про 23
23380 Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Здирко Н. Г. С Одним із завдань бюджетної політики в Україні є модернізація діяльності держави у сфері публічних за 16
23379 Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави Здирко Н. Г., Мулик Я. І. С Досліджено роль та значення державного фінансового контролю в системі забезпечення економічної безпе 17
23378 Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. С Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств, установ 20
23377 Цифровізація в сучасній системі управління Фостолович В. А. С У статті розглянуто місце цифровізації у реалізації бізнес-процесів на мікрорівні та виконання страт 17
23376 Обов’язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні Фабіянська В. Ю. С Анотація: У статті розглянуто поняття довіри як економічної категорії у контексті взаємовідносин, що 25
23375 Прикладна математика на основі mathcad Дзісь В.Г.,Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Містить 10
23374 Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі Яремчук О.С., Льотка Г.І. ПолІщук Т.В. Нп 1
23373 Дискретний аналіз. Частина І: навчальний посібник С.В. Коляденко, В.О. Денисюк, Н.П. Юрчук Нп У посібнику узагальнено теоретичні та практичні матеріали із сортування та пошуку елементів у масива 0
23372 Аналіз технологічних систем. обгрунтування інженерних рішень Гунько І.В. Галущак О.О. Кравець С.М. Нп В навчальному посібнику наведено матеріал, необхідний для опанування дисципліни “Аналіз технологічни 2
23371 Пристосування для встановлення труб при виконанні операції фрезерування круглих отворів Ковальова І. М. Тд розглядається робота фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000. Показане пристосування, яке значно підвищує 10
23370 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування: Навчальний посібник Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Нп У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи технології машинобудування. Наведені основні ви 5
23369 Значення результатів стаціонарного нагляду в осередках масового розмноження стовбурових шкідників Логінова С. О. Тд Як показує аналіз таксаційних характеристик соснових і ялинових насаджень, що загинули від дії сто 13
23368 Боротьба з стовбуровими шкідниками хвойних насаджень на землях сільськогосподарського призначення як один з важливих аспектів збереження їх екологічного потенціалу Логінова С. О. Пк Екологічний потенціал - здатність природного середовища відтворювати певний рівень якості протяго 13
23367 Основні показники оцінки якості і безпечності меду бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами ЄС Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М., Яремчук О. С. С Моніторинг основних показників якості і безпечності меду бджолиного України різного ботанічного похо 12
23366 Вплив застосування води при кулінарній обробці грибів на концентрацію в них цинку Врадій О. І. Тд Відомо, що серед головних чинників, які визначають рівень захворюваності населення, важливе значен 14
23365 Analysis of current condition and prospects for the development of sugar market in Ukraine and in the world = Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку цукру в Україні та світі Kaletnik H., Pryshliak N. С У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ринку цукру в Україні та світі. Визнач 14
23364 Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач Дубчак В. М., Пришляк Н. В. С У статті окреслено переваги застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач. Про 18
23363 Програма ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. "Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління", (м.Вінниця, 14-15 листоп. 2019 р.) Машевська А. А. Пк В сучасних умовах господарювання підприємства несуть великі затрати, пов’язані з витратами на персон 19
23362 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Тд —Визначено підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива. 11
23361 Дослідження сучасних проблем формування маркетингових каналів розподілу продукції малих та середніх фермерських господарств Луцяк В. В., Колесник Т. В. М Сільське господарство є одним з найпоширеніших у світі видів людської діяльності, але вона все ще не 13
23360 Increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises: world experience Zelinska O., Kiporenko S. С Agriculture is one of the most important sectors of Ukraine. Insufficient financing of agricultural 13
23359 Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine Kaetnik G. M., Pryshliak N. V. М The main components of the potential are primary agricultural wastes (straw, corn for production of 17
23357 Functioning and development of payment systems in the conditions of digital transformations Yurchuk N. С У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан та основні тенденції розвитку платіжних систем в 15
23356 Роль аудиту в системі управління якістю органічної продукції Гуцаленко О. О. Тд Сучасний споживач зорієнтований на особливу харчову продукцію, яка відрізняється смаковими якостям 17
23355 Методичні підходи до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств Козаченко А. Ю. Чудак Л. А. С У статті висвітлюються питання розподілу витрат сільськогосподарських товаровиробників для цілей уп 14
23354 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд Значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств відіграє держава, через реалі 13
23353 Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань Грищук Н. В. С У статті досліджено фінансову стійкість як якісну характеристику функціонування аграрних підприємств 13
23352 Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного економічного середовища Грищук Н. В. С У статті досліджено питання актуальності кредитування аграрного сектора як зовнішнього джерела фінан 12
23351 Evaluation of Ultra-High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Tandem Mass Spectrometry for Determination of Avermectin Residues in Milk Bayer O. V., Kaminska O. V., Bondarets О. V., Yarernchuk O. S., Midyk S. V., Shevchenko L. V., Mykhalska V. M., Stupak О. M., Liniichuk N. V. С The study was conducted to evaluate the applicability of ultra high-performance liquid chromatograph 14
23350 Вплив гербіцидів та регулятора росту на забур'яненість та урожайність кукурудзи на зерно Окрушко С. Є. С Визначено дворічними дослідженнями, що ступінь засміченості агрофітоценозів кукурудзи в досліді бул 14
23349 Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива Пришляк Н. В., Балдинюк В. М. С У статті досліджено динаміку виробництва біоетанолу у світі. Проаналізовано, основних виробників біо 24
23348 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і оберненому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А. Тд Однією із важливих задач при виготовлені деталей є забезпечення високої якості робочих поверхонь і п 16
23347 Cluster approach as a component of economic development of agrarian sector at regional level Polova O. С The article is devoted to theoretical aspects of the concept of «cluster». The model of the cluster 20
23346 Революційні підходи до фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд Надзвичайно важливого значення в забезпечені конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських пі 10
23345 Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції Грищук Н. В. Спп В статті розглядаються питання фінансового забезпечення інноваційної діяльності через призму конкуре 17
23344 Управління зобов’язаннями комерційного банку Польова О. Л., Балалаєва Г. О. С Однією з головних проблем функціонування банківської системи є ресурсне забезпечення діяльності коме 15
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. С Протягування круглих глибоких отворів, обов’язково повинен відбуватись в умовах примусового поділу с 16
23342 Незалежність аудитора: загрози та застережні заходи щодо їх усунення Фабіянська В. Ю. С Вступ. Незалежність аудитора є основоположним і базовим принципом професійної етики аудитора, на яко 17
23341 Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інновації сучасної агрономії» Цицюра Я. Г. Пк Повна програма проведеної факультетом агрономії та лісівництва науково-практичної конференції " 11
23340 Влияние различных доз цинка и марганца на качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. С Изучение влияния минеральной смеси с карбонатных солей цинка и марганца, которые скармливали свиньям 15
23339 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Тд Розглянуто необхідність впровадження проектів з використання відходів для забезпечення енергетичної 10
23338 Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів Пришляк Н. В., Токарчук, Д. М. , Паламаренко Я. В. М Монографія присвячена дослідженню ролі біоенергетичних культур та органічних відходів у забезпеченн 17
23337 Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва Дюк А. А. С Метою статті є розкриття теоретико-методичних засад і визначення ролі краудфандингу у розвитку соціа 15
23336 Адаптивні зміни в надниркових залозах бичків на тривале використання в їх раціоні модифікованої кормової добавки Паладійчук О. Р. С Дослідження морфологічних показників надниркових залоз дослідних тварин вказало на рівень пристосува 19
23335 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О. П. С В статті проаналізовано актуальність виробництва біоетанолу в Україні. Досліджується можливість зам 13
23334 Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” Здирко Н. Г. С Держава виступає посередником у відносинах між виробниками та споживачами через публічні закупівлі, 19
23333 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. С Дослідження у бичків, що отримували упарену модифіковану мелясну брагу після забою ендокринних залоз 12
23332 Екологічне проектування мережі особливо охоронюваних природних територій Ковка Н. С. Тд Основну роль при екологічному проектуванні відіграє екологічний каркас. Він виконує свої функції пр 23
23331 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мклик Т. О., Шаргало Н. В. С У статті обґрунтовано доцільність створення та впровадження ефективної системи управління якістю про 19
23330 Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан) Мулик Я. І. С В статті розглянуто питання щодо організації аналізу основних показників діяльності підприємства в п 24
23329 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В.  С Метою досліджень було вивчити економічну ефективність інноваційних методів знешкодження інвазійних л 26
23328 Економіко-математичні методи в управлінні інноваційним розвитком підприємства Кіпоренко С. С. Пк Орієнтація на інноваційний шлях розвитку вимагає від вітчизняних промислових підприємств докорінної 18
23327 Використання хмарних технологій у бізнесі Кіпоренко С. С. Пк Розвиток інформаційних технологій сьогодні пов’язаний з використанням  хмарних технологій. Перехід н 22
23326 Development of a methodology for formalizing the investment decision-making process based on the hopfield neural network Ruzakova O., Kiporenko S. С The article presents a methodological approach to assessing the investment attractiveness of an ente 15
23325 Аналіз тенденцій розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд Метою стратегії публічного управління є соціально-економічний розвиток кожного конкретного регіону 21
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. С Abstract: The development of innovative technologies of designing agricultural machines and their in 15
23323 Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. С The purpose of the article is to provide a theoretical substantiation and systematization of existin 13
23322 Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту Козаченко А. Ю. С Статтю присвячено розгляду існуючої облікової системи підприємства, яка в поєднанні з інформаційними 15
23321 Вирощування буряка столового за різних технологій в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А. С Вирощування столового буряка за органічної технології та використанні рекомендованих доз біопрепарат 19
23320 Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства Корженевська П. О., Шарамок Т. С., Мушит С. О. С Визначені  індекси  внутрішніх  органів  та  гематологічний  профіль  цьоголіток  та  однорічок  ко 16
23319 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. С Показаны результаты исследования изучения степени биологической инактивации алкалоидов зерна люпина 11
23318 Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Ярошенко Л. В. С Описані результати експериментальних досліджень розподілу динамічного напору циркуляційного руху роб 17
23317 Особливості становлення професійної підготовки майбутніх фахівців в країнах Європейського Союзу Джеджула О. М. С Розкрито особливості становлення професійної підготовки майбутніх фахівців в країнаїнах Європейськог 13
23316 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарьких культур на стуктуру логістичних каналів Потапова Н. А. Тд Особливості сільськогосподарського виробництва потребують від логістики пошуку нових підходів в забе 14
23315 Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M. С The economic process of the enterprise from the standpoint of the theory of selforganization is inve 19
23314 Консервирование зерна сорго растительным консервантом из галеги восточной Овсієнко С. М. С Представлены результаты использования сенной муки галеги восточной в качестве консервирующего ингред 14
23312 Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. С У статті описано стан кон’юнктури ринку яєць в Україні, конкретизовано перешкоди та важелі формуванн 16
23311 Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I. Тд Cleaning potato tubers from soil and plant residues after their digging from the soil is a topical p 19
23310 Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н. В. С Статтю присвячено підходам до управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокори 15
23309 Бізнес-планування комплексу просування продукціїпідприємства в інтернет Луцяк В. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. С Робота присвячена обґрунтуванню структури та розробці бізнес-плану просування підприємства в 16
23308 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. Тд Висвітлено основні поняття хмарних технологій та особливості їх використання в освітніх закладах. Ви 12
23307 Інструменти фінансового забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд Стан розвитку сільськогосподарського машинобудування є індикатором ефективності агропромислового к 9
23306 Інкорпорація ключових положень інформаційної економіки у систему фінансового управління підприємством Kotkalova-Lytvyn I. Тд The article deals with the main tendencies of the information economy, which affect the approaches 17
23305 Детермінанти фінансової архітектоніки в контексті забезпечення розвитку підприємств Котькалова-Литвин І. В. Тд В сучасному економічному просторі спостерігається інтенсивні проникнення фінансові відносин в економ 11
23304 Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд Ефективність сучасного аграрного виробництва зумовлюється розвитком застосовуваних технологій: якост 10
23303 Особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору Кравець Р. А. С У статті розглянуто переваги й недоліки інтернаціоналізації освітнього простору. Описано особливості 23
23302 Вплив системи удобрення на проходження фаз росту і розвитку сортів сої та на показник коефіцієнту збереження рослин Циганська О. І., Циганський В. І. С На основі фенологічних спостережень виявлено, що на тривалість як окремих міжфазних періодів так і в 15
23301 Вплив технологічних аспектів на польову схожість та виживаність рослин люпину білого Панцирева Г. В. С Наведено результати дослідження щодо впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлен 14
23300 Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціоніх ферментного препарату "Кемзайм" Бережнюк Н. А. С Дослідженнями встановлено, що згодовування ферментного препарату "Кемзайм" свиням на відго 16
23299 Функціонування асиміляційного апарату та продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. С Важливим завданням сучасної сільськогосподарської продукції є штучна регуляція росту та розвитку ку 25
23298 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. С В статті аналізується процес інформатизації як провідна тенденція сучасного інформаційного суспільст 11
23297 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. С В статті аналізується процес інформатизації як провідна тенденція сучасного інформаційного суспільст 10
23296 Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва Машевська А. А. С У статті досліджено стан організації обліку та аналізу виплат працівникам підприємства у галузі твар 16
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. С У роботі пропонується високоефективне обладнання для попереднього механічного очищення стічних вод н 12
23294 Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р. А. С У статті обґрунтовано доцільність інтернаціоналізації вітчизняних закладів вищої освіти й розкрито 12
23293 Training Students for Cross-cultural Communication at Foreign Language Clases in the Context of Internationalisation of higher Education Institutions Kravets R. A. С The article highlights the significance of training students for cross-cultural communication at for 18
23292 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. Тд Фінансова логістика забезпечує дотримання своєчасності та ефективності фінансових взаємовідносин на 10
23291 Формування фінансових потоків страхової компанії : Formation of insurance company financial flows Машевська А. А. С У науковій статті проводиться дослідження теоретичних та практичних підходів щодо формування системи 17
23290 Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку Машевська А. А. С У статті описано теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці. Зазначено, що таке облік праці 22
23289 Законодавче регулювання обліку розрахунків із заробітної плати Машевська А. А. Тд Сьогодні в Україні питання оплати праці стоїть дуже гостро. І тому українське законодавство приділя 11
23288 Напрями вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві Машевська А. А. С У статті розглянуто облік організації заробітної плати та її елементи, зазначено фактори, що приводя 14
23287 Особливості нарахування єдиного соціального внеску Машевська А. А. С У статті розкрито сутність та актуальність нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на фонд опл 17
23286 Розвиток культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. С У статті порушено проблему розвитку культури іншомовного cпілкування майбутніх фахівців економічної 18
23285 Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation Logosha R., Bondarenko V., Samokhval O., Pavelkiv R., Petrenko O. С Systematic analysis of the state of research of the problem by scientific and methodological literat 15
23284 Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Пирин Н. І., Погоріла Л. Г., Бережнюк Н. А. С Досліджено та проаналізовано вміст основних поживних речовин, різних вуглеводних фракцій та поживніс 17
23283 Обгрунтування режимних параметрів комбінованого способу псевдозрідженням у вібраційних сушарках Зозуляк І. А. Тд Вібраційні ефекти широко застосовуються в технологічних процесах переробки сільськогосподарської пр 13
23282 Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу Савін Ю. Х., Митко М. В. С Для підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств структура виробничих підрозділів з Т 11
23281 Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Rogach T. I., Khodanitska O. O., Rogach V. V. М The influence of retardant chlormequat chloride on the productivity, anatomical and morphological p 13
23280 Вплив рістрегулюючих речовин на врожайність льону олійного Ходаніцька О. О. Тд Застосування антигіберелінового інгібітора росту хлормекватхлориду та комплексного стимулятора росту 10
23279 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. С Наведено результати досліджень впливу позакореневих підживлень та інокуляції насіння на формування в 14
23278 Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н. А. С Досліджується проблематика прогнозування поточних логістичних матеріальних витрат сільського господа 13
23277 Определение основных биохимических свойств микобактерий туберкулеза выделенных из туберкулинов ппд для млекопитающих : Determination of the basic biocchemical properties of tuberculosis mycobacteries specified from tuberculins for pharmaceuticals Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. С Туберкулез является общим заболеванием для человека и животных. Он был и остается проблемой номер од 13
23276 Біологічні властивості та харчова цінність яловичини : Biological properties and beauty value of beef Фаріонік Т. В. С В статті визначенні завдання щодо перспектив розвитку галузі актуальні тим, що по-перше, попит на тв 17
23275 Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. С У контексті послаблення залежності більшості країн світу від імпорту традиційних енергоносіїв необхі 13
23274 Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. С У статті досліджено особливості формування контрактних відносин та процесу їх моделювання 15
23273 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. С Вирішення проблем енергозбереження та забезпечення безпечних режимів роботи двигуна постійного струм 19
23272 Conformity of land relations to productive forces: retrospective analysis Khodakivska O., Mohylnyj O., Kolesnyk T., Mykhalchyshyna L., Khomyachenko S. С The following is being revealed in the paper: evolution of land relations and retrospective of agric 17
23271 Качество продуктов забоя свиней при скармливании глютаминовой кислоты Бережнюк Н. А. С Проведены исследования влияния дополнительного скармливания глютаминовой кислоты в количестве 3,5 г 15
23270 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. С У результаті проведених досліджень встановлено, що мікроелементна добавка до основного раціону свин 9
23269 Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel Levytska I. V., Klymchuk A. O., Klymchuk O. V. С In the decision of the question of the qualitative changes formation in the personnel management sys 14
23268 Лабораторний макет «Імпульсний блок живлення» Цирульник С. М., Вернигора В. В., Ткачук В. М. Тд Розглянуто практичні підходи до реалізації лабораторного макету імпульсного блоку живлення на основі 18
23267 Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду Фурман І. В., Пронько Л. М. С Досліджено державне регулювання в сільському господарстві України, а також світовий досвід у цій сфе 25
23266 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. Тд На сьогодні в Україні стрімко зростають обсяги виробництва в сільському господарстві, а разом з цим 16
23265 Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Бабой А. М. С У статті охарактеризовано злочин «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність». Визначено актуальн 18
23264 Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності: фактори впливу та методика підготовки Фабіянська В. Ю. П Реформування аудиторської діяльності в Україні, що відбулося у зв’язку із прийняттям Закону України 15
23263 Застережні заходи із забезпечення якості аудиторських послуг в умовах наближення національного законодавства до вимог ЄС Фабіянська В. Ю. П Розроблено модель системи регулювання аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів 16
23262 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд Внаслідок зростання енергетичних потреб та переважне використання вичерпних джерел енергії Україна, 22
23261 Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine Trusova N. V., Hryvkivska O. V., Tanklevska N. S., Vdovenko L. A., Prystеmskyi O. S., Skrypnyk S. V. С The article deals with the potential of financial security, which forms the system of financial prot 19
23260 Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення Любар О. О. С Досліджено стан відтворення основних засобів підприємств сільського, лісового та рибного господарств 12
23259 Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий розвиток у контексті наближення до ЄС Фабіянська В. Ю. Пк В умовах інтеграції України до Євросоюзу виникає потреба наближення норм вітчизняного законодавства 17
23258 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд Внаслідок зростання енергетичних потреб та переважне використання вичерпних джерел енергії Україна, 17
23257 Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту Брояка А. А. С Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до формування споживчого попиту. Здійснено класифіка 27
23256 Англомовна лексична компетентність студентів економічних пеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. С У статті досліджено проблему застосування когнітивного підходу в навчанні англійської термінологічно 12
23255 Effect of silicon and mineral extract on heavy metals balance and accumulation rate in the muscle tissue of poultry Razanov S. F., Hutsol G. V., Posternak L. I., Kovaleva S. P. С The level of contamination of poultry fodder raw material, which includes 30% of corn, 55% of wheat, 21
23254 Особливості розвитку FinTech в сучасних умовах Юрчук Н. П. С У роботі розкрито особливості становлення та розвитку ринку FinTech в умовах цифровізації фінансов 23
23253 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. С У статті висвітлено сучасний стан розвитку світового та вітчизняного ринку органічної продукції, заз 23
23243 Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Березюк С. В., Зубар І. В. С Проаналізовано обсяги внесення мінеральних та органічних добрив у сільському гос­подарстві Укр 18
23241 Вплив органічного землеробства на зміну фізико-хімічних властивостей грунтів Забарна Т. А. Тд Органічне землеробство в Україні досить нове ще не достатньо вивчене явище, якщо зіставляти органі 13
23240 Еймеріоз індиків, його поширення, патогенез та заходи боротьби Фаріонік Т. В. С Птахівництво є однією з найбільших рентабельних і високопродуктивних галузей сільського господарст 17
23238 Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах Коваль О. В. С У статті проаналізовано сучасний стан автоматизації обліку сільськогосподарських підприємств у сучас 14
23237 Застосування запобіжних клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Переяславський О. М. Тд Аналіз конструкцій сучасних вітчизняних та зарубежних сільськогосподарських, дорожньо-транспортних т 13
23236 Аналіз насоса-дозатора з новою системою керування розподільним золотником Моторна О. О. Тд Постійне зростання вимог до систем рульового керування спеціальних технологічних машин потребує вдос 9
23235 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. С Статтю присвячено питанням інтернаціоналізації змісту навчання іноземної мови під час професійної пі 21
23234 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Тд В сучасних умовах господарювання проблема матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 16
23233 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук А. М. Тд Мета і завдання досліджень полягає, в удосконаленні технології вирощування ячменю ярого, а саме за 12
23232 Вплив позакореневих підживлень на нагромадження вегетативної маси в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Тд Мета і завдання досліджень полягає, у визначенні впливу мікродобрив, внесених у позакореневі піджи 15
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. Тд Розкрито, що управлінський аналіз відіграє важливу роль в системі управління підприємством, призначе 17
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. Тд Розкрито, що синтез аналітичних даних формує на виході необхідну інформацію, що дає можливість прийн 17
23229 Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства Томчук О. Ф. Тд У доповіді розкрито, що власний капітал підприємства є головною складовою його загального потенціалу 17
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. Тд У доповіді розкрито, що кожен суб’єкт господарювання має обрати власну систему структурних елементів 16
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. Тд У доповіді конференції розкрито повноцінну реалізацію аналітичної функції управління, яка вимагає не 10
23226 Environmental management of protected objects of the Eastern Podillya: Theory and practice Mudrak O. V., Mazur G. F., Herasymiuk K. H., Mudrak H. V., Tarasenko H. S. С The article deals with environmental management of the objects and territories of the Eastern Podill 20
23225 Influence of the photosynthetic productivity and seed productivity of white lupine plants Mazur V. A., Myalkovsky R. O., Mazur K. V., Pantsyreva H. V., Alekseev O. O. С It studied the influence of complex application of inoculation and retardant on the formation of pho 19
23224 Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ Гудзенко Н. М., Коваль Н. І., Корпанюк Т. М. С Розкриваються особливості реорганізації банківських установ як одного із дієвих заходів уникнення 19
23217 Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000 Ковальова І. М. С розглядається робота фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000. Показане пристосування, яке значно підвищує 27
23216 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. С Досліджено інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарських угідь важкими металами та фізико- 16
23215 Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання Машевська А. А. С У статті проведено дослідження і встановлено, що заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робо 22
23214 Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні Фабіянська В. Ю. Тд В Україні вже здійснені значні кроки щодо адаптації законодавства України про аудиторську діяльніст 31
23213 Development of a vibrocentric machine for raw glycerin purification Yanovych V., Polievoda Y., Duda D. С Based on the analysis, it has been established that the existing glycerin purification technology is 64
23212 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) У насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. Тд Однією з головних причин низького врожаю насіння люцерни в Україні є недостатня увага до захисту ро 20
23211 Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. С В результаті тривалої експлуатації молокопровідних ліній доїльних установок на їх внутрішніх поверхн 37
23210 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. Тд Наведено результати досліджень впливу способів вирощування, та удобрення на ботанічний склад травост 21
23209 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. С В зв’язку з цілющими та високопоживними властивостями квіткового пилку та продуктів його переробки б 28
23208 Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства Бурко К. В. Тд Облікову політику підприємства на сьогодні, розглядають як один із найбільш ефективних інстр 25
23207 Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави Яремчук Н. В. С У статті розкрито сутність поняття “продовольча безпека” та обгрунтовано її основоположну роль у з 20
23206 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі Шкатула Ю. М. С У статті вивчали ефективність дії гербіцидів на забуряненісь агрофітозенозу квасолі, а такаж дію с 20
23204 Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-Вінтуб Войціцька О. М. С Із культуральних методів дослідження найчастіше практикують посів патологічного матеріалу на такі яє 27
23203 Optimization of oak tree stands growing in conditions of vinnytsia region Matusiak M. V. С The main part of forest plantations of Vinnytsia region is occupied by plantations with predominan 17
23202 Агроекологічне обгрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Шкатула Ю. М. С Сільськогосподарське виробництво є одним з чинників погіршення агроекологічного стану довкілля та 21
23201 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. Тд Сьогодні кредит є потужним інструментом розвитку бізнесу і створення робочих місць в економічно розв 26
23200 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. М The monograph presents the main concepts of the theory and practice of tourism activities in Ukraine 24
23199 Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування Здирко Н. Г. С Сьогодні найпопулярнішим і найбільш дієвим видом реклами є реклама в соціальних мережах. Саме дохід 28
23198 Технологія кисломолочного напою на основі фітосировини. Новгородська Н. В. С Мета роботи – розробка технологій виробництва кисломолочного напою на основі молочної сироватки, зба 11
23196 Розрахунок і обгрунтування роботи гідравлічного трьохстороннього самоскидного пристою з ручним приводом Токарчук О. А. Тд Конвеєрна підлога візків у причепів особливо поширена за кордоном. Привід до них здійснюється від дв 21
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. Тд В одержаному виразі (1) руйнуюче зусилля Ркр ілюстративно характеризує взаємозв’язок між конструкцій 21
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. Тд Сучасний рівень розвитку суспільства характери¬зується чіткою тенденцією зрушень у бік так званих ін 20
23190 Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Гречко Р. О. Тд На сьогодні об`ємні гідравлічні приводи є основним типом привода в різних сільськогосподарських, д 18
23189 Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Гречко Р. О. Тд На сьогодні об`ємні гідравлічні приводи є основним типом привода в різних сільськогосподарських, д 17
23188 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. Тд Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: 17
23187 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. Тд Історично зернове господарство України – це стратегічна, одна з найбільш ефективних підгалузей сільс 19
23186 Фізичне виховання в адаптації студентів до специфіки майбутньої професійної діяльності Віннік Ю. В., Годлевський П. М., Саратовський О. В. С Актуальність дослідження визначає необхідність достатньої загальної фізичної підготовки при підгото 14
23185 Пристрій для вібраційної обробки Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. П Описана конструкція пристрою для вібраційної обробки. 13
23184 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. Тд Визначення терміну «корпоративні інформаційні системи» (далі – КІС) мають ідеологічну, управлі 19
23183 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. Тд Після світової фінансової кризи відбулися суттєві зміни на ринку банківського інвестиційного креди 16
23182 Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення Здирко Н. Г. С Однією із форм співробітництва між державою та суб`єктами господарювання є відносини у сфері публічн 35
23181 Innovative financial technologies in the agrarian sphere Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. С The essential characteristic of innovations and their functions is realized, economic content and va 30
23180 Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І. В. С У статті розглянуто моделювання оптимізації управління соціально-економічним розвитком сільських тер 23
23179 Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови Тимощук Н. М. С Статтю присвячено дослідженню семантики та структури фразеологізмів з компонентоморнітонімом у лекси 26
23178 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Тд Розробка та ефективність впровадження заходів соціально-економічного розквіту села набувають винятко 29
23177 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. Тд Використання можливостей практичного застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні сіл 29
23176 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. Тд Вітчизняних підприємств працюють в умовах таких зовнішніх чинників, як посилення конкуренції та нест 19
23175 Забезпечення сировиною молокопереробні підприємства Вінницької області Бондар М. М., Соломон А. М. С Анотація. Зроблений аналіз якості молока, що надходить на переробку. Встановлено, що молоко з господ 13
23174 Effect of lysine feeding allowance on growth performance and carcass characteristics of growing pigs Skoromna O. I., Razanova O. P., Tkachenko T. Y. С The purpose of the study was the effect of lysine in the diets on the performance and slaughter indi 31
23173 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. С У статті висвітлюються механізми освітнього кредитування уСША. Виступаючи прибутковим сект 32
23172 Визначення доцільності створення виробничих підрозділів з ТО і ремонту автомобілів Митко М. В., Савін Ю. Х. Спп Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82516 Комп’ютерна програма «Визначення доцільнос 16
23171 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher L. С The purpose of the research is to assess the efficiency of enterprises by the means of analysis of t 19
23170 Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні Веселовська Н. Р. Тд Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні. 14
23169 A new technical solution of a header for sunflower harvesting / Нове технічне рішення жатки для збирання соняшнику Nalobina О. O., Vasylchuk N. V., Bundza О. Z., Holotiuk M. V., Veselovska N. R., Zoshchuk N. V. С DOI: 10.35633/INMATEH-58-14 /A number of the current research about the headers of the sunflower ha 29
23168 Возможности повышения безопасности перепелиного мяса по содержанию тяжелых металлов Разанова О. П. С Изучено влияние биологически активной добавки апивит на основе пчелиного подмора на содержание тяжел 17
23167 Особливості конструювання вібраційних змішувачів Джеджула О. М. С У статті наведено результати аналізу конструкцій вібраційних змішувачів, представлено їх класифікаці 24
23166 Доцільність використання трави люцерни в раціонах свиней Постернак Л. І. С Потрібно зазначити, що умови ринкової економіки спонукають виробників тваринницької продукції задума 27
23165 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Поліщук І. С., Поліщук М. І., Юрченко Н. А. С Проведено результати досліджень вивчення тривалості міжфазних періодів та вегетації сортів сої різ 16
23164 Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. С З розвитком органічного виробництва в Україні постала проблема недостатності інформації, яка б задов 15
23163 Стратегічні напрями розвитку ринку часнику в Україні Зубар І. В. С статті розглянуто сучасний стан ринку часнику в світі. Перспективність даної культури позиційовано в 20
23162 Substantiation of the composition of intermix premix and its productive effect in pig diets Datsiuk I. V. С The results of the slaughter showed that the probable increase compared with the control value was o 25
23161 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Cироватко К. М. С Заміна в повнозмішаному раціоні дійних корів української чорно-рябої молочної породи 50% за енергети 11
23160 Использование фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров Царук Л. Л. С Установлено, что использование фитобиотика Екстракт 6930 в кормлении цыплят-бройлеров способствует 16
23159 Вплив змін клімату на засміченість Ambrosia Artemisiіfolia l. посівів сої на території України Ватаманюк О. В. Тд Амброзія полинолиста є одним з найнебезпечніших карантинних бур`янів. Проблема її поширення набула 19
23158 Основи управління комерційними ризиками підприємств Зелінська О. В. С У статті розглянуто проблеми управління комерційними ризиками в діяльності підприємств роздрібної то 22
23157 Підвищення ефективності інформаційних систем в АПК Зелінська О. В. С В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропром 21
23156 Управління проектуванням комп’ютерних систем Волонтир Л. О., Зелінська О. В. С Рішення проблем проектування передбачає застосування системного підходу до управління комп’ютерними 25
23155 Territorial recreational systems and sustainable development Arkhypova L., Fomenko N., Kinash I., Golovnia O. С Територіальні рекреаційні системи. 23
23154 Formation of communicative competence of future specialists by means of group work Luchaninova O., Koval V., Deforzh H., Nakonechna L., Golovnia O. С The contemporary educational paradigms direct the process of professional training of future special 21
23153 Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки Головня О. М. С Інноваційні методи соціального розвитку. 38
23152 Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Kinash I., Andrusiv U., Golovnia O, Popadynets I. С В статті аналізуюється роль інноваційної інфраструктури. 19
23151 Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу Головня О. М. С В значній мірі соціальному розвитку сприяє індустрія готельного бізнесу, що стала невід’ємною частин 23
23150 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. “Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави” Киш Л. М. Пк Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави. 17
23149 Теоретичні дослідження умов захвату шару рослинного матеріалу плющильними вальцями Яропуд В. М. Тд Заготівля силосу із кукурудзи відбувається здебільшого у молочно-восковій стадії стиглості зерна. На 15
23148 Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines Hrushetsky S. M., Yaropud V. M., Duganets V. I., Duganets V. I., Pryshliak V. M. , Kurylo V. L. С The problem of improving the quality of potato tuber separation by improving the digging working par 22
23147 Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках Любар О. О. С Розвиток ринкової економіки в Україні, розширення міжнародних економічних зв`язків зумовили значні 26
23146 Облікове забезпечення управління фінансовими активами підприємства Любар О. О. С Однією із ключових категорій фінансового світу є фінансовий актив. Різним сегментам фінансового ринк 27
23145 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. Тд Сутність інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки полягає у розробці і впровадженні в а 23
23144 Fiscal policy under economic transformation Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. С Approaches to functioning of fiscal policies in countries with developed and transformational econo 31
23143 Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві Здирко Н. Г. С Сьогодні значного поширення набуло придбання пального по талонах і паливних картках. Отже, у бухгалт 24
23142 Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. С Поява приватної власності на землю в незалежній Україні актуалізувала питання бухгалтерського обліку 42
23141 Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. С У статті з`ясовано сутність та роль венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційних процесі 34
23140 Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. С У статті визначено основні засади формування бюджетної політики як інструменту соціально-економічног 21
23139 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. С Наведено результати досліджень з вивчення впливу схеми розміщення рослин на урожайність плодів патис 30
23137 Переваги та недоліки фінансового планування на аграрних підприємствах України Паламаренко Я. В. С У статті досліджено фінансове планування, яке може стати тією альтернативою, що сприятиме економічн 14
23136 Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону Прямухіна Н. В., Мокрій О. Г. С статті сформульовано теоретичні засади адаптивного управління аграрною сферою регіону. Окреслено нин 20
23135 Газони: технологічні особливості створення та експлуатації І.М. Дідур, В.М. Прокопчук, О.І. Циганська, В.І. Циганський Нп Викладено значення та класифікацію газонів, актуальні проблеми у сучасному газонознавстві. Висвітлен 10
23134 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Поліщук Т.В. Мв Знання ветеринарно-санітарних вимог до сільськогосподарських тварин є одними із важливих елементів в 1
23133 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства Салькова І. Ю., Томашук І. О. С The article studies that the operation of enterprises is impossible without a well-defined financial 58
23132 Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (viscum album) в умовах м. Вінниця Матусяк М. В. С У межах населених пунктів, зокрема й у Вінниці, омела біла набула інтенсивного поширення. Ураження д 37
23131 Human Capital in the Formation of Efficiency of Enterprises Activity Hryvkivska S., Polishchuk N., Salkova I., Kucher L. С The purpose of the article is to determine the role of human capital in the functioning of machine-b 22
23130 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher A. С The purpose of the research is to assess the efficiency of enterprises by the means of analysis of t 26
23129 Податкові ризики як загроза економічній безпеці підприємства Чудак Л. А. С У статті узагальнено теоретичні засади щодо понятійного апарату податкової ризикології як дестабіліз 25
23128 Stages of the Environmental Risk Assessment Monarkh V. V., Pantsyreva H. V. С The current condition of the former pesticide storages has been investigated and characterized. All 15
23127 Сучасні тенденції на ринку страхування життя Вдовенко Л. О., Мельник О. С. Тд В умовах розбудови соціальноорієнтованої економіки, де найбільш ефективним та потенційним фактором в 21
23126 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. Тд Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріорітети розвитку економіки, фінансів, облік 17
23125 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. М Останнім часом зросла небезпека забруднення агроекосистем важкими металами та їх міграції і накопиче 26
23124 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. М Важкі метали – це хімічні елементи, що належать до групи «металів» та мають густину понад 5 г/см3. Д 15
23123 Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С Основні завдання дослідження полягають у: розробленні методичних підходів до Стратегії фінансового з 32
23122 Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах Лепетан І. М. С Проведено аналіз наукових досліджень щодо змісту поняття "центр витрат" та його місця у си 26
23121 Роль мотивації праці в роботі облікових працівників Бурко К. В. Тд Ведення бухгалтерського обліку та своєчасність подання форм фінансової звітності входить у посадові 22
23120 Управління природоохоронною діяльністю в регіоні (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів вінницької облдержадміністрації) Томашевський М.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління природоохоронною діяльністю в регіоні (за матеріалами Департаме 2
23119 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Тд Розглянуто інноваційні продукти банківських установ у сфері споживчого кредитування. 31
23118 Непрямі витрати в системі калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Тд Стверджується, що ідеального методу обліку витрат та ідеальної бази розподілу непрямих витрат не 30
23117 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. Тд В умовах розвитку та вдосконалення ринкових відносин у нашій країні здійснюється безперерв 15
23115 Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallel crosses Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. С Аналіз стратегій поєднання продуктивности з стійкістю до хвороб і шкідників в генотипах базових сел 48
23114 Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму Возняк О., Колісник М. С Розглянуто умови оптимізації гальмівних режимів двигуна постійного струму (ДПС). Під час гальмування 35
23113 Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва Бурко К. В. С У статті проведено короткий аналіз сучасного стану буряківництва в Україні. Визначено, що одним із н 30
23112 Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. С В статті розкрито питання оцінки ролі облікової політики в процесі управління підприємством. Визначе 31
23111 Information Aspects of Formation of the Social Insurance System for the Farmers of Ukraine Pravdiuk N., Timchenko O. С Information support of social insurance for farmers in Ukraine, which is the purpose of this researc 21
23110 Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку Гудзенко Н. М., Гавриш Н. Л. С У статті розкриваються характеристика ризиків, підходи до їх класифікації та можливість удосконаленн 22
23109 Англійська мова для майбутніх екологів Кравець Р.А. Нп Навчальний посібник розроблено відповідно до загальноєвропейських стандартів володіння іноземною мов 3
23108 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютер Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С Нп У програмі визначено мету та завдання навчальної практики, основні положення щодо організації, керів 1
23107 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економ Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С Нп Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійськ 2
23106 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. Тд Протягом останніх років економіка нашої країни розвивається переважно за рахунок аграрного сектора. 14
23105 Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. С В статті досліджено сучасний стан та динаміка розвитку галузі тваринництва України, оскільки вона є 24
23104 Облік інноваційної діяльності Коваль Л. В. С У статті досліджено питання обліку інноваційної діяльності. Встановлено, що об’єкти обліку інновац 27
23103 Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення Коваль Л. В. С У статті розкрито історичні аспекти формування обліку як науки. Досліджено періодизацію розвитку б 29
23102 Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання Коваль Л. В., Левчук М. С. С У статті розглянуто значення облікової політики, загальні питання, проблеми формування та визначено 20
23101 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. С У статті висвітлено результати багаторічного вивчення особливостей формування кількості бур’янів у 16
23100 Вплив системи основного обробітку грунту на забур’яненість агрофітоценозу ячменю ярого Пелех Л. В. Тд Висвітлено результати досліджень по характеру формування рівня забур’яненості агрофітоценозу ячменю 26
23099 Кореляційний зв’язок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора Поліщук Т. В. С Досліджено вплив сезону отелення на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної по 23
23098 Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. С Досліджено вплив сезону народження на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної 30
23097 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. М The methodological and organizational principles of risk identification are an urgent scientific cha 31
23096 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. С Предипінг та постдипінг в доїльному залі Global 90i прогнозовано зменшить виникнення маститів у дійн 41
23095 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. С У статті визначено сутність та доведено ефективність такої відносно нової форми фінансового контролю 35
23094 Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлор Погоріла Л. Г., Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Здор Л. П., Рудська Н. О. С Вивчено видовий склад епіфітної мікофлори зерна пшениці озимої в період збирання врожаю та її вплив 32
23093 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. С На основі проведених досліджень виявлено необхідність розробки програм збереження родючості ґрунтів 15
23092 Особливості технології вирощування кабачка в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. М Зміст монографії включає аналіз джерел наукової літератури та результати власних авторських дослідже 40
23091 Дослідження сировинної бази Вінницької області Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. С Безпека молока та молочних продуктів у цілому може бути визначена за комплексним показником – ветери 30
23090 Вплив показників якості молока на продукти харчування Соломон А. М., Полєвода Ю. А. С Україна має запровадити в себе високі стандарти з безпечності та якості молочної продукції, які стал 31
23089 Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою Полєвода Ю. А. С В роботі була досліджена рентабельність вирощування та переробки волоського горіха, як на малих прис 17
23088 Загальна вірусологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Дишкант О.В. Нп для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих 2
23087 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищи Радзиховський М.Л. Нп «Введення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій» 1
23086 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань – 18 «Виробництво і технології» спеціальності – 181 «Харчові технології» для денної та заочної форм Яровий А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Філософія науки та інноваційного розвитку 1
23085 Логіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Логіка 1
23084 Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine Trusova N. V., Hryvkivska O. V., Tanklevska N. S., Vdovenko L. A., Prystеmskyi O. S., Skrypnyk S. V. С The article deals with the potential of financial security, which forms the system of financial prot 48
23083 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. Нп Процес розбудови економіки України на ринкових засадах потребує теоретичного осмислення основних фін 4
23082 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. С Проведено узагальнення даних щодо сучасного стану виробництва меду в Україні та його місце на світов 35
23081 Ефективність впровадження передових технологій в виробництво м’яса та м’ясопродуктів Фуштей Л. Л. Пк Серед основних тенденцій розвитку світової економіки у ХХI столітті виділяють зростаючу роль науко 35
23080 Сучасні проблеми розвитку підприємств мясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. Пк Україна має сприятливі природно-кліматичні умови для виробництва сільськогосподарської продукції, 20
23079 Лісівництво. Методичні вказівки навчальна практика для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. Мв для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього р 0
23078 Лісівництво. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. Нп Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та 0
23076 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. Тд Кущовий сорт квасолі звичайної Славія характеризується стійкістю до посух та хвороб, здатний давати 30
23075 Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку Фурман І. В., Гонтарук Я. В. С Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування орга 26
23074 Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки Дубчак В. М. С В роботі пропонується методика розв’язання прикладних задач для підготовки технологічних процесів ме 32
23073 Інновації у виробництві сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк Однією з актуальних проблем агропромислового комплексу України є інноваційний шлях розвитку сільсь 24
23072 Інноваційна діяльність та впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк Впровадження інноваційних технологій є одним із ключових факторів підвищення конкурентоспроможност 31
23071 Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. С В статье изложены данные по структуре посевных площадей полевых культур Молдовы, валовое производс 20
23070 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Забарна Т. А. С Проведено результати досліджень вивчення тривалості міжфазних періодів та вегетації сортів сої різ 26
23069 Стратегічне управління. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузей знань 07 «Менеджмент» 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Фіщук Н.Ю. Нп Навчальна програма містить інформацію щодо організації навчального процесу по дисципліні, зокрема, с 0
23068 Автоматизована система управління в сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та ад-міністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магіс-терського) рівня освіти / Коваль О.В. – В Коваль О.В. Нп Метою навчальної дисципліни є отримання студентами ясного розуміння про автоматизацію облікових опер 1
23067 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. С В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показникі 24
23066 Консолідована і податкова звітність. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочно Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни Консолідована і податкова звітність для підготовки здобувачів вищої 3
23065 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 26 с. Поліщук Т.В. Нп Залежно від рівня виконання даних видів робіт студент оцінюється за категоріями діяльності, де врахо 3
23064 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 24 с. Поліщук Т.В. Нп Метою викладання курсу «Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин» є засвоєння ст 23
23063 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Бакалавр»181 Харчові технології. ОС "Бакалавр". Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Нп Викладений матеріал програми “Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі” включає вступ, дв 3
23062 Осетрівництво. Методичні вказівки для практичних робот студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» першого (бакалаврського) освітнього рівня Зотько М.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Осетрівництво містить перелік перелік 0
23061 Насіннєва продуктивність декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Панцирева Г. В. С Наведено результати насіннєвої продуктивності квітниково-декоративних рослин, що належать до предста 29
23060 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» першого (ба-калаврського) освітнього рівня. Зотько М.О. Нп Програма навчальної дисципліни містить перелік лекцій, практичних занять та самостійну роботу студен 1
23059 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «підйомно-транспортні машини» частина 2: «вантажопідйомні машини» Токарчук О.А., Зозуляк І.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 2
23058 Evaluation of the efficiency of oil radish agrofi tocenosis construction by the factor of reproductive effort Tsytsiura Y. H. С Узагальнено доцільність та можливість застосування критеріїв репродуктивного зусилля (RE) та індексу 26
23057 Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. С У статті висвітлено результати вивчення впливу комплексних водорозчинних добрив на формування урожа 14
23056 Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульновіталітетного методу Цицюра Я. Г. С У статті наведено результати багаторічного вивчення особливостей фітоценології агрофітоценозу редьк 15
23055 Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному Цицюра Я. Г. С У статті висвітлено результати комплексної оцінки впливу мікроелементів на формування продуктивност 17
23054 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Підйомно-транспортні машини» частина 1: «Транспортуючі машини» з галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», Спеціальністю – 208 «Агроінженерія», освітнього ступеня – першого (бакалавр Токарчук О.А., Зозуляк І.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 7
23053 Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Сакалова Г. М. С В технологическом процессе применения регуляторов роста растений является перспективным методом для 25
23052 Інженерна та комп’ютерна графіка. Програма нормативної навчальної дисципліни студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань13 «Механічна інженерія», спеціальність133 «Галузеве машинобудування» Джеджула О.М.; Островський А.Й. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» визначає зміст, обсяг 1
23051 Methodical recommendations to educational practice. Ivashchenko A.,Molochenko V. Мв Guidelines for educational practice for students of the first (bachelor) level of education in the f 2
23050 Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride Kuryata V. G., Golunova L. A., Poprotska I. V., Khodanitska O. O. С The effect of pre-sowing inoculation of the soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivar ‘Podilska 1’ s 26
23049 Технологія молочних і м'ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінниця Новгородська Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва 2
23048 Продуктивність сортів сої залежно від впливу сорту, способів сівби та десикації в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Тд Встановленні закономірностей проходження процесів росту і розвитку, формування продуктивності нових 23
23047 Гідробіологія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять для студентів денної форми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Вінницький національний аграрний університет. Мушит С.О., Вугляр В.С. Мв Гідробіологія - дисципліна, яка вивчає життєдіяльність організмів, популяцій, угруповань і біоценозі 11
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Нп У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи гідравліки, гідропривода та пневматики. Наведен 2
23045 Мікробіологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальність 241 Готельно–ресторанна справа освітній ступінь «Бакалавр». Фаріонік Т.В. Бондар М.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 241 ГРС "Мікроб 1
23044 Харчові біологічно активні добавки. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Харчові біологічно активні добавки 1
23043 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. Тд Наведено результати досліджень впливу способів вирощування, та удобрення на ботанічний склад травос 25
23042 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця, ВНАУ. 2019. 32 с. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеці 1
23041 General technology of food production. Program for educational practice for students of the first "bachelor" educational level. Specialty - 181 "Food Technology Фаріонік Т.В. Нп General technology of food production. Program for educational practice for students of the first & 1
23040 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінни Новгородська Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 2
23039 Біологічно активні речовини в харчових технологіях: Методичні вказівки до лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н.В. Новгородська, М.М. Бондар – Вінниця: ВНАУ, 2019. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання 2
23038 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакульт Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету «Технології виробництва 0
23037 Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей грунту Забарна Т. А. С У статті висвітлено результати комплексної оцінки попередників озимої пшениці щодо їх впливу на ря 16
23036 Здоров’я об’єктів аквакультури. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. – Вінниця: ВЦ ВНА Шевчук Т.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна ро 2
23035 Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу Забарна Т. А. С Викладено результати вивчення впливу позакореневих підживлень на формування густоти посівів сортів 17
23034 Нарисна геометрія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 13 «Механічна інженерія», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей – 133 «Галуз Джеджула О.М. Мв Методичні вказівки «Нарисна геометрія» для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної фо 1
23033 Сільськогосподарська екологія. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Нп Висвітлено головні напрями розвитку сільськогосподарської екології, її завдання, методи функціонува 11
23032 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Разанов С. Ф., Постернак Л. І. С Вивчено рівень накопичення важких металів (свинець, кадмій) та мікроелементів (цинк, мідь) у м’язові 23
23031 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. С Поняття “контракт” (від лат. contractus), як домовленість, договір, письмова угода між сторонами, ма 20
23030 Використання ферментного препарату «целозим» з метою підвищення м’ясної продуктивності птиці Огороднічук Г. М. С Отримані дані про застосування ферментного препарату «Целозим» у дозі 0,015% від маси комбікорму у в 33
23029 Monografia pokonferencyjna вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. М Досліджено вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у підд 19
23028 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату "Пробіол" Огороднічук Г. М. С Проведено дослідження щодо ефективності використання пробіотичного препарату "Пробіол" в г 35
23027 Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. Тд Аналіз відомих методів ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів показує, що 23
23026 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. С Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи Зернозбиральних комбайнів. 23
23024 Вплив фізичного виховання в адаптації студентів до навчання Годлевський П. М., Свирида В. С., Віннік Ю. В. Тд Дослідження показують, що достатня загальна фізична підготовка майбутніх спеціалістів комплексно впл 38
23023 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд У Мексиці, Венесуелі, Перу та Гватемалі існує велика кількість сортів, які пристосовані до вирощуван 18
23022 Морфологічні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної обробки насіння Полутін О. О. Тд Ефективна технологія вирощування овочевих рослин в умовах відкритого ґрунту залежить від насіння, як 16
23021 Морфологічні показники рослини фізалісу мексиканського залежно від строку та віку розсади Полутін О. О. Тд Початок ростових процесів рослини – важливий етап технології вирощування. За порушення змін у фен 19
23019 Вплив однотипної годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону покуття Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. С У статті висвітлені питання щодо ефективності вирощування бугайців різних порід та їх помісей для ви 9
23018 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. Тд Якість молока неможливо поліпшити в процесі переробки, у кращому випадку воно може бути стабілізован 21
23017 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. С Загальне бактеріальне обсіменіння молока-сировини доцільно розглядати як сукупність джерел потраплян 36
23016 Проблема лендлордизації в площині сталого розвитку АПК України Зубар І. В. С У статті розглянуто сучасні тренди на глобальному агропродовольчому ринку, котрі детермінують перспе 16
23015 Показники якості м’якого сиру з рослинними наповнювачами Овсієнко С. М. С У статті наведені результати органолептичних та фізико-хімічних досліджень м’якого сиру з козиного м 11
23014 Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. С Розвиток тваринництва в Україні останніми десятиріччями характеризується значним зменшенням величи 21
23013 Особливості використання хмарних технологій в освіті Кіпоренко С. С. С У статті досліджено хмарні технології та особливості їх використання в освітніх закладах. Визначено 20
23012 Вирощування ремонтних телиць мʼясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б. Казьмірук Л. В. С забезпечення передумов рентабельного ведення м’ясного скотарства, можливе лише на основі раціонально 25
23011 Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. С Метою статті є визначення проблем та уточнення методичних підходів до формування фінансових ресурсів 26
23010 Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства Коваль Н. І., Григораш М. В. С У статті розглянуто сутність витрат і специфіку перспективного аналізу на підприємстві, а також роль 29
23009 Облікова політика щодо витрат на оплату праці Бурко К. В., Буткалюк А. М. С Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та практики формування облікової політики підприємст 28
23008 Production and consumption of energy resources in Ukraine in the context of renewable energy development Kalinichenko A., Klymchuk O., Havrysh V. С Cheap and ecologically friendly energy resources are vital factors for sustainable development of t 29
23007 Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур Калетнік Г. М., Климчук О. В., Мазур В. А. С В статті розглянуто економічне, енергетичне та екологічне значення світового виробництва біодизельно 32
23006 A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of Ukraine Samborska O., Zubar I. С Effective utilization of wastes of an alcohol industry is investigational in bioenergetics with 17
23005 Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв Зелінська О. В. С В попередніх роботах проводилися дослідження основних режимів інерційного навантаження під час відпр 25
23004 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії зі спеціальності «ТВіППТ». – Вінниц Царук Л.Л. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету технології виробництва і пер 7
23003 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА І Левчук. О.В., Л.С.Яхно, В.М.Кобзар Нп Посібник містить теоретичний матеріал розділу "Алгебра та початки аналізу" курсу "Мат 2
23002 Продуктивна нова популяція буковинської молочної породної групи худоби Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. С Таким чином на перспективу створена буковинська нова породна група української червоної молочної худ 25
23001 Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції: кібернетичний аспект Зелінська О. В. Тд Зернова галузь України визначена пріоритетною галуззю національної економіки, виходячи з її винятк 17
23000 Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А. С The relevance of the research topic is due to the fact that recently prices for agricultural product 20
22999 Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Vydmysh A., Yaroshenko L. С The method of non-destructive control of the molecular structure of solid materials is improved, the 23
22998 Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability Kaletnik G. M., Shubravska O. V., Ibatullin M. I., Krysanov D. F., Starychenko Y. M., Tkachenko K. V., Varchenko O. O. С The article shows that the level of actual production over the consumption of basic foodstuffs is ex 25
22997 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Ярошенко Л., Стадник М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О. С У статті розглядається питання поліпшення характеристик моноблочного електрогідравлічного розподільн 47
22996 Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства Томчук О. Ф., Левчук М. С. С У статті розглянуто критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності 15
22995 Банківські кредитні продукти в умовах посилення кредитування малого та середнього бізнесу Руда О. Л. С Розглянуто роль малого та середнього бізнесу у розвитку економіки країни. Проаналізовано стан кредит 30
22994 Популяція симентальської худоби в Карпатах Калинка А. К, Лесик О. Б., Шпак Л. В. Казьмірук Л. В. С сформований за багаторічну селекційно-племінну роботу в Карпатському регіоні України високопродуктив 22
22993 Нова популяція червоно-рябої молочної худоби на фермах Буковини Любінський О. І., Калинка А. К., Косташ В. Б, Казьмірук Л. В. Тд проведеною багаторічною селекційною - племінною роботою встановлено, що молочна продуктивність корів 14
22992 Закордонний досвід функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення Фуштей Л. Л. Пк Запроваджуючи ринок землі, Україна має обирати між високоефективним сільським господарством або «с 27
22991 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах Покуття Калинка А. К., Казьмірук Л. В. Тд за результатами досліджень при вирощуванні бугайців різних порід і їх помісей на однакових рецептах 17
22990 Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємстві Бурко К. В. С У статті розглянуто організаційно-методичні аспекти обліку та внутрішнього контролю матеріальних ви 17
22989 Програма міжнародної науково-практичної конференці "Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва" Цицюра Я. Г. Пк Ознайомлення з науково-технічними розробками та виданнями Вінницького національного аграрного універ 30
22988 Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери Фабіянська В. Ю., Огородник А. О. С У статті розглянуто основи організації обліку розрахунків з оплати праці працівників бюджетних устан 33
22987 Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства Фабіянська В. Ю., Бельдій А. М. С В статті розглянуто існуюче програмне забезпечення проведення аудиту в комп’ютерному середовищі, йог 28
22986 Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання Соломон А. М., Новгородська Н. В., Бондар М. М. М У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з виробництва молочних десертних фе 24
22985 Ефективність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць Сироватко К. М. С При заміні в раціонах ремонтних телиць 50% кукурудзяного силосу вико-вівсяним сінажем середньодобов 33
22984 Echinacea pallida extract on quils meat quality Chudak R. A., Poberezhets Y. M., Vozniuk O. I., Dobronetska V. O. С The usage of biologically active additives in animal diets provides maximum use of nutrients, it has 32
22983 Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції Побережець Ю. М. С Метою досліду було визначення впливу мультиензимної композиції «Натузим» на продуктивність, якість 31
22982 Продуктивність птиці за дії пробіотичної добавки Побережець Ю. М. С Метою експерименту було дослідити ефективність продуктивності курок-несучок породи Ломан Браун за з 28
22981 Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю всистемі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. С Стабільність та покращення роботи науково-дослідних установ в ринкових умовах, підвищення ефективн 24
22980 Моделі оптимального формування кредитного портфеля комерційного банку Юрчук Н. П. Тд Важливою умовою ефективної роботи комерційного банку є вибір оптимальної організаційної його струк 17
22979 Обґрунтування раціонального вибору моторів-вібраторів вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Майструк П. В., Деревенько І. А. С Невід’ємною складовою у розрахунку вібраційних машин є встановлення потужності привода, необхідної д 25
22978 Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби у Вінницькій області та їх вплив на безпечність і якість продукції Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. С Продукція скотарства, особливо м’ясо-молочного напрямку, є цінною продукцією харчування, незамінни 21
22977 Стратегічне управління. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», пер Фіщук Н.Ю. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи призначені для полегшення опанування студентами 28
22976 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Марценюк О. В., Полюх А. С. Тд Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в 18
22975 Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions Martsenyuk-Rozaryonovа O. V. С In modern conditions, the functioning of the world financial insurance system is an objectively nece 16
22974 Іноземний капітал на страховому ринку України Марценюк О. В. С В статті охарактеризовано особливості розширення присутності страхових компаній з іноземним капітало 30
22973 Особливості страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В. Тд Як самостійний вид діяльності сільське господарство має суттєві особливості, які впливають на провед 18
22972 Фінансове планування на підприємстві в умовах сучасного ринкового господарства Ставська Ю. В. Тд Фінансове планування на підприємстві відіграє особливу роль в забезпеченні фінансової стабільності, 25
22971 Математичне моделювання на базі mathcad як засіб формування професійної компетентності майбутніх економістів Левчук О. В. С в статті обґрунтувано доцільність впровадження математичного моделювання на базі Mathcad в процесі ф 34
22969 Сучасний стан розвитку м'ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. С У статті розглянуто сучасний стан м’ясопродуктового підкомплексу України. Визначено, що сучасний с 22
22968 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 "Аграрні науки та продовольство" Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 0
22967 Комунікації в публічному адмініструванні. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністру Онищук Ю.В. Мв Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання, склад 0
22966 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки для для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 "Аграрні науки та продовольство" Левчук К.І. Мв Методичні вказівки для для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів галузі з 0
22965 Системи застосування добрив. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки і продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" першого бакалаврського ос Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної т 0
22964 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 0
22963 Фінансовий моніторинг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи та В. Янчук Мв