The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
35580 Investigation of the influence of cryopowders “Broccoli” and “Laminaria” on quality parameters of cheese masses of different fat Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolev A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. Суз Crafty combination of cryopowders as bio-supplements to the “milk” base has great prospects in both 18
32554 Інституційне регулювання у забезпеченні розвитку аграрного сектору і підприємництва Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Сун У даній статті зазначено сутність та важливість аграрного сектору економіки для розвитку нашої держа 138
32272 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства. Коваль Л.В. Дк Стратегія економічного та соціального розвитку України спрямована на запровадження інноваційної моде 129
32260 Поняття та значення облікової політики підприємства Коваль Л.В. Дк Облікова політика – одне з важливих питань організації бухгалтерського обліку, правильне вирішення я 182
32244 Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Коваль О.В. Дк В умовах стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні сучасне сільськогосподарське підприємство по 132
32054 Аналіз діяльності фермерського господарства: сутність та особливості Коваль Н.І. Дк Сільське господарство як і вся економіка України, переживає непростий період. Хоч такого спаду вироб 150
30490 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. Сун Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах. Вирішення проблем енерго 82
30474 Дослідження напружено-деформованого стану порожнистих виробів при комбінованому видавлюванні з роздачею. Алієва Л.І., Калюжний В.Л., Картамишев Д.О., Моісєєва А.М., Сивак Р.І. С Розглянуто різновиди комбінованого видавлювання порожнистих деталей і способи радіально-поздовжнього 232
30445 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "AgroPower 2019". Семчук І.А. Ск 502
29160 Міжнар. наук.- практ. конф. " Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі". ( м. Вінниця, 24-24 жовт.2019р.) Фаріонік Т.В. Ск 215
29156 Найпоширеніші хвороби бджіл: заходи боротьби та профілактики Фаріонік Т.В. Дк Як правило, для недосвідченого ока може здатися, що ці кліщі не є дуже значною проблемою для вулика, 225
29155 Безпечність молока: роль та важливість лабораторних досліджень Фаріонік Т.В. Дк Загальна мета нових законодавчих змін в Україні — створити та впровадити в нашій державі сучасну сис 181
29151 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката. Томляк Т.С. Сун У статті розглянуто національне, європейське та міжнародне законодавство, що регулює діяльність адв 436
29142 Роль свіщевих маток в запиленні хрестоцвітних культур. Всеукраїнська науково -практична конференція молодих вчених та студентів "Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва". (с.Чернятин. 21-22 березня 2019 р.) Циганчук О.Б. Дк Свищеві маточні бджоли відбудовують не відразу. Спочатку формується достатня для однієї личинки кон 214
29135 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк Економіка сільського господарства. Сільськогосподарська діяльність стикається з ризиками, пов`язаним 236
29134 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціон 238
29119 Problems and prospect of rabbit development in Ukraine and Vinnytya region Циганчук О. Б. Дк Rabbit breeding is smoothly moving into the industrial sector - new technologies have made produc 256
29114 Перетравність поживних речовин корму за дії пребіотика в раціоні ремонтного молодняку кролів Циганчук О. Б. Сун Інтенсивність росту кролів, як спадкова особливість, реалізується під впливом годівлі. Годівля кро 252
29113 Вплив пребіотика на органолептичні показники кролятини Циганчук О. Б. Сун У практиці годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема кролів, все більшого застосування знаходя 199
29095 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. Сун Статтю присвячено питанням інтернаціоналізації змісту навчання іноземної мови під час професійної пі 366
29085 Інноваційні методи навчання у підготовці фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Будяк Р. В. Дк На прикладі викладання складної загально технічної дисципліни показано можливість підготовки зі звич 229
29072 Rank differences of signals by weighing-selection processing method for implementation of multifunctional image processing processor Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. СSc In this paper, we proposed a new iterative process of sorting an array of signals, which differs fro 338
29071 Multifunctional image processor based on rank differences signals weighing-selection processing method and their simulation Krasilenko, V. G., Lazarev, A. A., Nikitovich, D. V СSc A new iterative process for sorting array of signals, which differs from the known structures by uni 338
29064 Різновидності питних медів в умовах Вінницької області Кучерявий В. П. Дк У медовому вині міститься близько 50 корисних елементів, що пояснює присутність трав і натурального 194
29060 Конституціональна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. Дк Молочний тип корів найбільш ефективно використовує поживні речовини кормів на виробництво молока. То 253
29046 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. Тд Сучасні доїльні установки як з верхнім так і з нижнім молокопроводом забезпечені сучасною елементною 218
29043 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. Дк Сучасні доїльні установки як з верхнім так і з нижнім молокопроводом забезпечені сучасною елементною 304
29041 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. Дк Метою досліджень є визначення сили адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії. 317
29038 Обґрунтування режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. Дк В сучасних умовах виробництва молока вирішальним фактором, який впливає на його якісні показники, є 273
29037 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. Дк Ефективність промивки молокопроводів молочно-доїльного обладнання залежить від комплексного впливу т 230
29036 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки Бабин І. А. Дк Метою досліджень є моделювання процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки з періоди 173
29035 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Бабин І. А. Дк Збільшення виробництва і покращення якості білкових кормів, як однієї з найважливіших задач в підвищ 249
29034 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. Дк Комп’ютерне моделювання деталей сільськогосподарських машин із метою візуалізації напрацьовано у Він 201
29032 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. Дк Лімітуючим фактором підвищення врожайності насіння гороху є численні шкідники. Важливим аспектом скл 281
29031 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Дк Застосування протруйників є важливим аспектом складової інтегрованого захисту сільськогосподарських 283
28967 Сучасні аспекти розвитку туризму на Вінниччині Табенська О. І. Дк Розглянуті сучасні аспекти розвитку туризму на Вінниччині. 288
28962 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 236
28961 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд Значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств відіграє держава, через реалі 227
28956 Інноваційний розвиток сфери туризму в умовах глобалізаційних процесів Табенська О. І. Дк Розглянуто питання інноваційного розвитку сфери туризму в умовах глобалізаційних процесів. 257
28949 Автоматизована установка для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. Дк Розкрито питання автоматизованої установки для апроксимації економічних показників. 306
28948 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі Дзісь В. Г. Дк Розкриває питання альтернативних джерел енергії в зеленому туризмі. 199
28944 Результати теоретичного дослідження процесу горіння в циліндрах дизельних двигунів Рябошапка В. Б. Дк Наведено результати теоретичного дослідження процесу горіння в дизелях в залежності від їх типу та в 182
28942 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. Дк Питання визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини. 234
28941 Математично-статистичний аналіз економічних показників Вінниччини Дячинська О. М. Дк Математично-статистичний аналіз економічних показників Вінниччини. 289
28940 Підвищення ефективності очищення повітрянонасіннєвої суміші Твердохліб І. В. Дк Розкрито питання підвищення ефективності очищення повітрянонасіннєвої суміші. 242
28934 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах харчових і переробних виробництв Омельянов О. М. Дк Сучасні технологічні машини використовуються в різних галузях виробництва. Вібрації супроводжують фу 248
28933 Енергозберігаючий привод сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Дк Розглянуто конструкції приводних механізмів машин для сепарації сипкої продукції. На основі аналізу 219
28926 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Дк Розглянуті питання розвитку індустрії гостинності. 267
28925 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. Дк 231
28924 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Дк Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів. 214
28917 Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області Дячинська О. М. Дк Розглянуто динаміку кількості туристів Вінницької області. Досліджено динаміку чисельності зовнішніх 272
28906 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. Дк Інтенсивний процес запровадження інноваційних технологій у реальну економіку в сучасних умовах сприч 266
28893 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. Дк Унікальні можливості вібраційної дії як найбільш загального та ефективного способу керування динаміч 285
28891 Перспективи упровадження у виробництво сепаратора комбікормів з енергоощадним приводом Омельянов О. М. Дк Ступінь досконалості сучасного технологічного обладнання та відповідно перспективи його розвитку виз 239
28889 Дослідження вібраційного сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Дк Один із перспективних напрямів удосконалення обладнання по обробці сільськогосподарської сипкої прод 197
28887 Порівняння технологій збирання насіння багаторічних бобових трав за енергозатратами Спірін А. В. Дк Проведене прівняння технологій збирання насіння багаторічних бобових трав за енергозатратами. 464
28886 Екологічні наслідки технологій збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Дк 316
28885 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. Дк Висвітлено основні поняття хмарних технологій та особливості їх використання в освітніх закладах. Ви 214
28884 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. Дк Розкрито питання сучасних тенденцій розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів. 283
28882 Еколого-енергетичний аналіз технологій збирання насінників трав Твердохліб І. В. Дк Розкрито питання еколого-енергетичний аналіз технологій збирання насінників трав. 238
28881 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Дк 391
28880 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. Дк Будь-яке сучасне велике підприємство, незалежно від сфери діяльності і форми власності, не може успі 236
28879 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. Дк Інтенсивний процес запровадження інноваційних технологій у реальну економіку в сучасних умовах сприч 256
28878 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. Дк Розкрито сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. 238
28877 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. Дк Розкрито умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва. 241
28873 Переробка відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційний орієнтир розвитку АПК: екологічний, соціальний та економічний вектор Паламаренко Я. В. Дк На сьогоднішній день відходи агропромислового комплексу не завжди знаходять застосування, хоч і є ці 273
28871 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. Дк 229
28870 Автоматизація проектування інформаційних систем управління Волонтир Л. О. Дк 290
28869 Методи прогнозуваня: використання в буряківництві Волонтир Л. О. Дк 225
28867 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. Дк 187
28860 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 214
28857 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. О. Дк 229
28854 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. Дк 257
28853 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. Дк Зроблено оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна. 189
28843 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. Дк Визначено сутність економічного зростання, що є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення 275
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. Дк Розкрито сутність функціонування аграрних підприємств, визначено показники що впливають на конкурент 273
28839 Аналіз процесу утворення у конусній частині ємності для сипких матеріалів Спірін А. В Дк Процес утворення у конусній частині ємності для сипких матеріалів. 223
28838 Рекуперативні системи механічної вентиляції Твердохліб І. В. Дк Розглянуті рекуперативні системи механічної вентиляції. 218
28837 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В Дк Розроблений системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни. 207
28836 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Твердохліб І. В. Дк Проведенні дослідження збирання насінників люцерни. 228
28835 Дослідження роботи гелеоколекторів для сушіння сировини активним вентилюванням Спірін А. В Дк Зроблені дослідження роботи гелеоколекторів. 227
28831 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку агропромислового комплексу України Паламаренко Я. В. Дк Розвиток сільського господарства залежить від інновацій. Інновації є головним джерелом зростання про 193
28830 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Дк Глобалізаційні процеси сучасного світу змінюють не тільки характер суспільних відносин узагалі та сп 252
28827 Місце і значення земельних ресурсів у формуванні стратегії енергетичної безпеки Паламаренко Я. В. Дк Сьогодні ми тут зібрались, щоб обговорити та подискутувати про те, що земля є дійсно національним ба 209
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. Дк Управління якістю це скоординована діяльність, яка включає в себе спрямування та контроль організаці 240
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. Дк Розкрито питання перспектив розвитку ринку органічної продукції. 267
28822 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україні 224
28820 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україні 104
28819 Дослідження особливостей переробки відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційного орієнтиру розвитку агропромислового комплексу Паламаренко Я. В. Дк Проблема поводження з відходами в Україні вирізняється особливою масштабністю і значущістю внаслідок 201
28812 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. Дк кредитно-інвестиційний портфель банку 234
28806 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк Грецькі горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів та різнобічний характер 268
28803 Підвищення ступеня використання енергетичного потенціалу земель садового господарства шляхом глибокої переробки плодів волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк Грецькі горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів та різнобічний характер 231
28800 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. Дк Раніше досліджувані процеси дозволяють отримати відносно низьку якість волоського горіха, тому необх 221
28798 Застосування сloud-технологій в процесі навчання студентів економічних спеціальностей Бахарєва Я. В. Дк Застосування «хмарових» технологій в навчальному процесі при підготовці фахівців з економічних спеці 249
28796 Підвищення надійності роботи сільськогосподарських машин Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. Дк Нова сільськогосподарська техніка має рівень надійності, величина якого визначається у процесі її в 219
28790 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А Дк Волоські (грецькі) горіхи по праву вважають продуктами масового споживання, тому вони мають відпові 233
28782 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Дк З кожним роком екологічний стан планети і зокрема ґрунтів погіршується. Встановлено, що лише 100-120 245
28764 Конструктивний розвиток обладнання для лущення волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк Волоські (грецькі) горіхи по праву вважають продуктами масового споживання, тому мають відповідати в 264
28757 Використання механоактивації при отриманні органо- мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Дк Виготовлення якісних добрив з кожним роком стає все гострішою потребою. Це пов’язано із значною втр 210
28596 Особливості пристосування сільського господарства до тенденції зміни клімату в Україні Франчук М. О., Хаєцький Г. С. Тд Вплив глобального потепління на сільське господарство. 201
28564 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. Дк Інформаційні технології – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з викори 321
28562 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Дк Цифрова економіка визначає діяльність господарських суб’єктів, яка ґрунтується на використанні цифро 304
28533 Вплив геометричних параметрів лемеха кротователя на деформаційних характеристик грунту при створенні порожнини для протифільтраційного екрана. Солона О. В., Ковбаса В. П. Сун У статті наводяться результати досліджень взаємодії лемішної частини кротователя з ґрунтом. У зв`яз 280
28513 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. Дк Фінансова логістика забезпечує дотримання своєчасності та ефективності фінансових взаємовідносин на 188
28512 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Дк Розвиток сучасних комунікацій не можливо уявити без Інтернет мережних технологій. Інтернет мережа зу 206
28511 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Дк Конкуренція є рушійної силою розвитку бізнесу та суспільства в цілому. Основними категоріями (або п 314
28489 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Дк Інформаційна логістика є функціональною складовою логістики підприємства, що оптимізує потокові про 355
28488 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. Дк На сьогодні в Україні стрімко зростають обсяги виробництва в сільському господарстві, а разом з ци 203
28487 Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н. А. Дк Світові тенденції цифрової економіки стрімко поширюють вплив на логістику.В аграрному секторі зроста 272
28486 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарських культур на структуру логістичних каналів Потапова Н. А. Дк Нові підходи до оцінка впливу ціни сільськогосподарських культур на структуру логістичних каналів. 291
28475 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Музичук В. І. Дк Проведено аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів. 230
28474 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. Дк The paper examines the correlation relations between the competitive grade, the EIE grade in mathema 226
28463 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. Дк Вивчаються кореляційні зв’язки між складовими конкурсного відбору до бакалаврату випускників коледжі 266
28395 Аналіз характеристик запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. Тд В даний час широко використовуються запобіжні клапани золотникового типу прямої дії. Це обумовлено 267
28322 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. Сун Проведено узагальнення даних щодо сучасного стану виробництва меду в Україні та його місце на світов 289
28310 Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму Головня О. М. Дк Сільський зелений туризм — це відпочинково-пізнавальний вид туризму, зосереджений на сільських те 329
28308 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. Сун Дослідження надійності двигуна в цілому можна представити як дослідження імовірнісних характеристик 302
28298 Морфологічні показники якості яєць залежно від кросу курей Царук Л. Л. Дк Порівняння морфологічних показників якості яєць курок кросів Ломанн браун і Хай-лайн в умовах ТОВ « 220
28297 Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім'ї Царук Л. Л. Дк В доповіді висвітлені фактори впливу на продуктивність і виживання джолиної сім`ї 375
28296 Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області Царук Л. Л. Дк В доповіді висвітлені питання вимог до органічного виробництва харчових яєць. 220
28279 Установка для високопродуктивного очищення стічних вод Севостьянов І. В. Дк Очищення стічних вод є актуальною задачею для країн, міст і окремих підприємств, оскільки якість очи 175
28277 Технологія розведення равлика (helix aspersa maxima) Мушит С. О. Дк Розглянуті питання розведення равлика (helix aspersa maxima). 751
28275 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Дк Дерев’янисті ліани, цінність яких полягає в можливості різноманітного використання в насадженнях, сп 280
28268 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. Дк Перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінниц 316
28266 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. в Україні Панцирева Г.В. Дк Проведено дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. в Україні. 209
28262 Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів Севостьянов І. В. Дк Доповідь на II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин, 369
28259 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus L. в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. Дк Стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus L. в озелененні паркової зони Вінни 221
28256 Обгрунтування роботи трьохсторонього самосвального гідравлічного пристрою з ручним приводом Токарчук О. А. Дк Самоскидні пристрої причепів бувають: гравітаційні, які працюють під дією ваги вантажу, з гідроприво 208
28249 Інноваційні підходи при виробництві якісного молока Скоромна О. І. Дк Інтеграція України до СОТ та стратегічний курс на набуття членства в ЄС ставлять перед українським в 173
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами їстівних грибів. 273
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. Дк Показано, що вібраційний млин може бути застосований у практично всіх галузях, у тому числі і у буд 273
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Тд В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва головним завданням є пошук нових шляхів та спос 241
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. Дк За проведеними дослідженнями було здійснено оцінку молочної продуктивності корів українських чорно-р 266
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. Дк Молоко високої якості неможливо отримати без охолодження. Воно є одним із основних факторів збережен 335
28214 Поведінка медоносної бджоли Казьмірук Л. В. Дк Чим більший загальний збір, тим вищий вихід товарної продукції. Разом з цим зростає і кількість відв 282
28213 Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних якостей української чорно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. Дк Пошуки підвищення м’ясної продуктивності телят та молодняку великої рогатої худоби постійно проводи 205
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. Дк Важливою проблемою сучасного рослинництва в цілому, і фізіології рослин зокрема, є регуляція росту і 276
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. Дк Регулятори росту рослин є своєрідним «інструментом» рослинного організму, які впливають на хід фізіо 275
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. Дк Продукти бджільництва, а саме мед, віск, бджолине обніжжя, перга, маточне молочко, бджолина отрута, 370
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. Сун Надано дані аналізу нових ліній пшениці м`якої озимої і тритикале озимого гексаплоїдного рівня за мо 361
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Дк У світовому землеробстві кукурудза є однією з найважливіших культур універсального використання. За 264
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. Дк Для того щоб продукти стали привабливими для українського споживача, вони мають органічно увійти до 203
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. Дк Ферментовані молочні продукти є основними постачальниками пробіотичних мікроорганізмів, які сприяють 387
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. Дк Розглянуті питання жирокислотного складу козиного молока і продуктів на його основі. 302
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Дк Розглянуто питання про годівлі свиней зерном тритикале та фактори стимулювання обмінних процесів за 213
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Дк Мікробіології належить особлива роль у пізнанні живої природи. Дослідження особливостей метаболічних 320
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. Дк Головною умовою сиропридатності молока – це здатність його швидко згортатися під дією молокозгортаюч 439
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. Дк Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з 253
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. Дк Показано використання продукції бджільництва в оздоровчому харчуванні. 768
28181 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. Дк Різні способи утримання нетелів формують поведінкові реакції корів-первісток протягом періоду їх вик 221
28157 Кореляційний зв’язок і мінливість показників молочної продуктивності корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Дк Об’єктом дослідження були корови української чорно-рябої молочної породи, які утримуються на підприє 214
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А Дк Розглянуто умови оптимізації характеристик перетворювача для гальмівних режимів двигуна постійного с 228
28151 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. Дк Оцінка етологічних показників показує, наскільки враховані біологічні особливості та потреби тварин 280
28150 Підвищення службових характеристик деталей сільськогосподарських машин з використанням поверхневого пластичного зміцнення і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А. Дк Створення функціональних покриттів на поверхнях деталей дозволяє суттєво впливати на експлуатаційні 266
28146 Показники якості та безпеки перепелиного м’яса за введення до раціону птиці апівіту Разанова О. П. Дк Дослідження впливу апівіту на інтенсивність виведення із організму перепелів важких металів та їх на 306
28120 Нові високоінформативні ознаки визначення технічного стану в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф. Тд Виділення інформативних ознак, що, з одного боку, добре корелювалися б з технічними параметрами обер 389
28117 Correlation method for calculation of weight coefficients of artificial neural-like network in hydraulic units’ diagnostic systems Hraniak V. F., Kukharchuk V. V., Katsyv S. Sh., Bilichenko V. V., Bogachuk V. V., Katsyv S. Sh., Tsymbal S. V., Wójcik W. Суз The paper proposes a new method for calculating the weight coefficients of an artificial neural netw 350
28070 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун Описано сучасний підхід та сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим ц 481
27995 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. Дк Важкі метали – це хімічні елементи, що належать до групи «металів» та мають густину понад 5 г/см3. Д 385
27994 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. Дк Останнім часом зросла небезпека забруднення агроекосистем важкими металами та їх міграції і накопиче 332
27969 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Дк Оцінка стійкості системи електропривода. 312
27966 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд Оцінка стійкості системи електропривода. Дослідження системи на стійкість передбачає використання за 374
27965 Розробка та дослідження самоналаштування автоматизованої системи керування електроприводом для реалізації управління процесом штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд Екстремальна залежність показників продуктивності і собівартості обробки дозволяють побудувати на ї 374
27963 Удосконалення процесу штампування обкочуванням трубних заготовок на основі комп'ютерного моделювання Штуць А. А. Тд Метою моделювання: є аналіз напружено-деформованого стану (НДС) та характеру формозміни трубних заг 376
27941 Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Підвальна О. Г. С В роботі досліджено теоретичні питання розвитку регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного р 365
27908 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Дк Робота присвячена застосуванню системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень. 420
27899 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Дк Робота присвячена характеристиці логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України. 215
27641 Криміналістичний моніторинг в Україні: перспективи становлення та розвитку Комісарчук Р. В. Сун У статті означені можливості розробки концептуальних положень щодо формування та вдосконалення право 545
27612 Конструктивізм у криміналістиці Комісарчук Р. В. Сун Конструктивізм розглядається, як альтернатива розуміння пізнання, як відображення, стверджує активні 269
25876 Social Customer-Oriented Technologies in the Tourism Industry: An Empirical Analysis Kozhukhіvska R., Sakovska О., Shpykuliak O., Podzihun S., Harbar O. СSc This article examines the peculiarities of application regarding the social customer-oriented techno 459
25871 Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А.та ін. Мвв У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації т 2050
25865 Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Сун Представлено обгрунтування доцільності застосування методології інституціоналізму для аналізу структ 685
25863 Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері Саковська О. М., Шпикуляк О. Г. Тд Kооперація є поширеною формою економічних взаємовідносин в аграрному секторі свідчить той факт, що к 492
25804 Проблеми розвитку та використання геоінформаційних технологій Кравець С. М. Дк Сучасні ГІС - технології незамінні у більшості сфер людської діяльності, де використовується територ 240
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв В методичних вказівках розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випад 10
25689 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі та цивільний захист» є нормативною дисципліною, що вклю 4
25688 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для практичних робіт спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Безпека та здоров’я працівника - одне з основних прав людини. Державна політика в галузі охорони пра 11
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв Сучасний динамічний розвиток сільськогосподарських підприємств передба-чає розширення ринків збуту т 8165
25574 Cтановлення системи фінансового моніторингу в Україні Прутська О. О. Суз В статті обгрунтовується необхідність побудови системи боротьби із відмиванням брудних грошей в Укра 236
25489 Продуктивність та гематологічні показники у курок за дії кормової добавки Чудак Р. А. Сун За результатами досліджень встановлено, що використання у годівлі курок-несучок «Бета Мінеролу» під 492
25479 Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун В статті детально розкрито сутність поняття екологічна модернізація, концептуальні положення модерн 457
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. Дк Спрямованість економічної політики держави обумовлює розвиток та державне регулювання ринків аграрно 280
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. Дк Сам же процес розвитку проходить через певні періоди, супроводжується циклічністю і перебуває у ста 471
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Сун В даній статті з’ясовано сутність інформаційно-комунікаційних технологій в процесі державотворення; 494
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд Внаслідок зростання енергетичних потреб та переважне використання вичерпних джерел енергії Україна, 395
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. Дк Інновації сучасної агрономії. 291
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. Дк Популярність зернобобових культур зростає з кожним роком в Україні. Зернобобові культури – це джер 405
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. Дк Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарськог 243
25332 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. Суз The retrospective analysis of approaches to the formation of lingua-socio-cultural competen 567
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Тд Основною зоною вирощування перцю солодкого вважають Степ України. В умовах Вінницької області перец 328
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. Дк Ячмінь, як і озима пшениця та інші важливі зернові культури, відіграє провідну роль у вирішенні зер 349
25283 Проведення профілактичних заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці Кучерявий В. П., Жуковська Т. С. Сун Варроатоз це найпоширеніше інвазійне захворювання медоносних бджіл. В наш час хвороба діагностуєтьс 419
25282 Біологічна цінність бджолиного підмору Кучерявий В. П., Горячий В. А. Сун Бджоли – дивовижні комахи, які навіть після своєї загибелі здатні приносити користь. Вчені науково й 212
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. Тд Встановлено, що найбільш сприятливі умови контролю чисельності бур‘янів в агрофітоценозі озимої пшен 287
25262 Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus Vulgaris L. Mazur О. V., Poltoretskyi S. P. , Poltoretska N. M. , Kononenko L. M. Сун У статті представлено характер успадкування цінних господарських ознак у гібридних популяціях F1 і 310
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. Сун У статті проаналізовано положення чинного законодавства України, що регулює захист прав інтелектуаль 320
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. Дк Заміна 50% за енергетичною поживністю кукурудзяного силосу житньо-люцерновим забезпечила підвищення 313
25169 Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Машевська А. А. Тд З розвитком ринкової економіки в Україні та удосконалення управління підприємствами, із застосуванн 410
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. Дк Під антикризовим управлінням розуміються усунення фінансових проблем та розробка організаційно-еконо 362
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. Дк Фінансова політика являє собою сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових р 289
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. Сун У сучасних умовах розвитку сільського господарства за постійного підвищення цін на енергоресурси та 462
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Дк The development of innovative technologies of designing agricultural machines and their influence on 370
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. Дк The structural-logical model of training of future specialists in agroengineering for innovative pro 444
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. Дк Дослідження статті спрямоване на висвітлення понять «іноземний капітал», «банк з іноземним капітало 329
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. Дк В сучасних умовах функціонування світової фінансової системи страхування є об`єктивно необхідним атр 285
25009 Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. Сун учасні вимоги до ефективного господарювання вимагають високого рівня професійних знань та відповідни 383
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун Досліджено виробничий напрямок фермерського господарства «Щербич», сучасний стан та перспективи від 202
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. Суз The process of washing the elements of milking machines is one of the most important technological 454
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк Високоякісну підготовку агроінженерних кадрів значною мірою забезпечує інтеграція аграрної освіти, н 420
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк The scientific, technical and pedagogical bases of studying issues of soil and water protection by f 423
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк Представлено науково-технічні та педагогічні основи вивчення майбутніми фахівцями з агроінженерії в 369
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк The development of innovative technologies of designing agricultural machines and their influence on 320
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк In the project activity of students, during the implementation of course and diploma projects for th 245
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк Система високоякісної підготовки фахівця з агроінженерії на основі фундаментальних теоретичних і мет 363
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Суз Ефективність механізму забезпечення прав, свобод, охоронюваних законом інтересів людини визначається 549
24908 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120011) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійсне 440
24905 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 118938) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Спосіб транспортування та очистки коренебульбоплодів і пристрій для його здійснення належить до сіль 384
24891 Про розв’язання задачі взаємодіії пневматичного ведучого колеса з грунтом Ковбаса В. П., Ярощук Р. О. Тд При проектуванні та експлуатації машин із колісними рушіями виникають задачі про характер взаємоді 278
24890 Technologies of supporting decision in understanding conditions for projecting technological processes Brovarets О. О., Kovbasa V. P. Суз Modern agriculture involves the implementation of a particular technological operation, according to 351
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. Сун Сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції згідно з відповідною картогр 393
24871 Підходи до моделювання процесів пластичної деформації при складному навантаженні Сивак Р. І. Тд Розвиток фізики і механіки твердого тіла, теорії обробки металів тиском дозволяють більш глибоко та 318
24870 Зміцнення металів при немонотонному пластичному деформуванні Сивак Р. І. Тд Немонотонна пластична деформація формує однорідну мікроструктуру матеріалу. Механічні властивості ме 300
24869 Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування Сивак Р. І. Тд Розглянуто спосіб визначення компонент тензора швидкостей деформацій на основі методу функцій току. 269
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. Дк Робота спрямована головним чином на визначення НДС при немонотонному пластичній деформації і оцінку 233
24867 Область застосування моделі анізотропно зміцнюваного тіла при немонотонній пластичній деформації Сивак Р. І. Тд При оцінці граничного стану для опису процесів пластичного деформування матеріалу заготовки при немо 543
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. Суз В статті досліджено правову охорону земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Також авт 455
24808 Вміст каротину у сіні з люцерні залежно від технології його заготівлі. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд Заготівля високоякісного сіна з люцерни займає важливе місце у створенні кормової бази для тваринниц 315
24806 Вплив кратності технологічних операції по обробітку люцерни при висушуванні на її хімічний склад. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд Заготівля сіна пов’язана з великими втратами поживних речовин через втрату листя та суцвіть або знач 277
24805 Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів Рудницький Б. О., Омельянов О. М. Тд Обробка сільськогосподарської продукції відносяться до числа одних з найбільш енергоємних технологіч 369
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. С The scientific, technical and pedagogical bases of studying issues of soil and water protection by f 263
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун Проаналізовано основні розмірні характеристики стебел рослин, об`ємну масу, вологість, урожайність с 368
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. Сун У статті представлено результати наукових досліджень з агротехнічних, методологічних та організаційн 392
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. Сун У статті представлено результати наукових досліджень механіко-технологічних властивостей стебел, впл 462
24791 Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як фактор формування успішної особистості Будяк Р. В., Мрук В. В. С На сучасному етапі розвитку суспільства, що відзначається процесами глобалізації, євроінтеграції та 378
24788 Прогресивні технології виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р.В. Суз В статті описано спосіб виготовлення шестерень евольвентного зачеплення із внутрішніми зубцями з вик 816
24785 Поліпшення оброблюваності різанням пластичних матеріалів Посвятенко Е., Аксьом П., Будяк Р. Тд Попереднє холодне пластичне деформування (ХПД) матеріалів є одним з ефективних методів поліпшення об 400
24782 Синергетичні аспекти наростоутворення при механічній обробці Посвятенко Е., Мозговий О., Посвятенко Н., Будяк Р., Тд Термін `наріст” означає утворення на поверхні однієї твердої речовини іншої речовини при їх контакті 451
24780 Математичні моделі з’єднань у друкованих платах Цирульник С. М. Тд Ефективність підготовки та організації процесу діагностування готових виробів залежить від способів 245
24775 Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 132413) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Цуркан А. О. Пнк Вібраційна конвеєрна сушарка містить ведучий і опорний котки, на яких закріплена перфорована транспо 435
24770 Модифікування поверхневого шару деталей машин холодним пластичним деформуванням Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І. Тд Из методов инженерии поверхности (ИП), относящихся к группе модифицирования, т.е. изменения физическ 310
24768 Охоплююче протягування в технологіях виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р. В. Сун Описано спосіб виготовлення шестерень евольвентного зачеплення із внутрішніми зубцями з використання 494
24767 Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин Будяк Р. В. Сун Описано прогресивний процес обробки глибоких отворів деталей машин типу гільз на основі комбінованог 311
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. Сун Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку державних замовників. 546
24765 Public procurement in Ukraine as a state governance instrument: evaluation, control, improvement Kaletnik H., Zdyrko N. СSc The article examines public procurement in the state administration. Its decisive role in implementi 552
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. Сун В роботі розглянуті дволанкові траєкторії в просторі вектора деформацій. Траєкторії отримані в дослі 304
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. Сун У статті розглянуто переваги, проблеми та перспективи використання технологій вітрової та сонячної е 549
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. Сун В роботі запропоновано метод відстеження графіка навантаження тваринницької ферми, заснований на виз 387
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. Тд Проблема забезпечення безпечних і здорових умов праці механізаторів АПК, зниження виробничих ризик 307
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. Дк Досліджено питання перспективи застосування смугового обробітку ґрунту – Strip-till порівняно з клас 358
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. Дк Кожні п’ять років у Європі приймають нові екологічні норми. Найбільші посилення стосуються тих викид 307
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. Дк Стадія формування валика стружки при протягуванні стружки при протягуванні сталі сталі 35 , Момент з 304
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. Дк Загальна будова гідроциліндра, формування стружки, стадії процесу різання стружки. 345
24706 Практичні підходи застосування LED sensing Цирульник С., Цирульник М., Бородай Я. С Запропоновано практичні аспекти застосування світлодіодів, як елемент введення інформації, що надає 318
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. Дк Представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень процесів сушіння та екстрагуванн 392
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. Дк У системі технологічних операцій післязбиральної обробки соняшнику найважливіше місце належить сушін 298
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун Розглянуто різні технології сушіння насіння сої, розкрито їхні позитивні і негативні сторони. Провед 406
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. Тд Недостатнє технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва призводить до несвоєчасног 375
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. Тд Передпосівний обробіток ґрунту під сівбу дрібнонасіннєвих культур є однією із значущих тех 338
24683 Experimental study of the distribution of the heights of sugar beet root crowns above the soil surface = Экспериментальное исследование распределения высот корней корнеплодов сахарной свеклы над поверхностью почвы Bulgakov V., Arak M., Boris A., Boris M., Bandura V., Olt J. СSc Результаты экспериментальных исследований и эксплуатационных испытаний процесса уборки сахарной свек 411
24682 Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials = Дослідження роботи інноваційного встаткування для термомеханічної обробки та зневоднення харчової сировини Burdo O., Bezbakh I., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. СSc Представлено результати дослідження інноваційного встаткування для комплексної переробки харчової си 389
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун В статті проведено огляд різних методик для математичного моделювання процесу сушіння сої. Метою роб 377
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. Сун Визначено фактори, що впливають на процес вібраційно-планетарного центрифугування такі як: швидкість 290
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. Дк Проблема створення нової якісної сільськогосподарської техніки є надзвичайно актуальною в теперішн 303
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Дк В даний час у світі гостро стоїть питання енергозбереження і, отже, питання використання вторинної 280
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд Алюмінієві сплави широко застосовуються в суднобудуванні, авіаційній техніці та автомобілебудуванн 299
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Дк Недостатнє технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва призводить до несвоєчасног 333
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. Тд Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків основана на інтегрованій системі захисту рослин, 319
24662 Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. С У статті наведено дослідження щодо забруднення нітратами зерна та насіння польових культур вирощених 618
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. Дк Алюмінієві сплави широко застосовуються в автомобілебудуванні, суднобудуванні, авіаційній техніці. 292
24650 Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик Грищук М. О., Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. С На основі аналізу літературних джерел показано, що в електроенергетичній системі силові трансформато 337
24649 Influence of vibration of contacts on further operation of high-voltage switches = Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів Rubanenko O., Yanovych V., Rubanenko O. Тд Nowadays, there is a big variety of different types of high-voltage switches operating in the power 370
24647 Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції Грищук М. О., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. С Представлені результати аналізу пошкодженого та нового досліджуваних трансформаторів свідчить про те 420
24641 Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. С В статті запропоновано новий теоретико-експериментальний метод визначення вагових коефіцієнтів штучн 311
24640 Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. Мвв Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як 518
24639 Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. Мвв Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування 434
24638 Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин (Пат. на корисну модель № 139681) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Пнк Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин, яка має n вимірюва 535
24636 Рівняння руху потоку ідеального газу в каналі зміненого діаметра Спірін А. В., Борисюк Д. В. Тд Представлено рівняння руху потоку ідеального газу в каналі змінного діаметра, яке можна використовув 641
24635 Стенд для випробування електричних машин (Пат. на корисну модель № 137513) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Пнк Стенд для випробування електричних машин, який містить n вимірювальних канали віброприскорення та в 521
24634 Інтелектуальний самокалібрований двохдіапазонний засіб вимірювання віброприскорення (Пат. на корисну модель № 134347) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Мадьяров В. Г. Пнк Інтелектуальний самокалібрований дводіапазонний засіб вимірювання віброприскорення містить датчик ві 547
24632 Зменшення втрат сіна на підбиранні Спірін А. В. Тд Концепцією розвитку кормовиробництва в Україні на період до 2025 року поставлені завдання, серед як 359
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. Дк Силосування – достатньо простий і доступний спосіб біологічного консервування кормів. Висока якість 365
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. Дк Раціональне та ресурсозберігаюче землекористування можливе лише за точного місця розташування об’єкт 611
24624 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. Тд При виробництві білково-вітамінних концентратів з бобових трав, зокрема конюшини, одним з проміжних 297
24623 Підвищення ефективності очищення повітряно-насіннєвої суміші Твердохліб І. В. Тд Комбайнові технології збирання насіння трав, особливо бобових, не забезпечують агротехнічних вимог 279
24622 Сонячний нагрівач повітря Спірін А. В. Тд Сонячна радіація є одним із альтернативних джерел енергії і в умовах сучасного дефіциту традиційних 365
24621 Інтенсифікація сепарації насіння трав Твердохліб І. В. Тд При великих об’ємах виробництва насіння багаторічних трав у господарствах виникають труднощі під час 350
24620 Процес співудару частинок насіннєвого вороху в терковому пристрої Твердохліб І. В. Тд Перспективним напрямом підвищення ефективності збирання насіння бобових трав є удосконалення спеціал 372
24619 Аналіз технології збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд Розвиток галузі тваринництва в Україні неможливий без розвинутого кормовиробництва, яке, в свою че 406
24618 Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяч. 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 16-17 трав. 2019 р. Твердохліб І. В. Пк Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства. 754
24617 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд В умовах невпинного реформування усіх освітніх ланок хореографічна освіта України демонструє дивовиж 398
24616 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Тд Галузь тваринництва в сучасному сільському господарстві України потребує докорінного реформування т 292
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. Дк Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та пе 299
24609 Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва Огороднічук Г. М. Дк Додаткова продукція бджільництва: квітковий пилок, прополіс, маточне молоко, бджолина отрута. 429
24607 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. Дк Подано результати дослідження наднирників задії трикомпонентного ферментного препарату/ 324
24606 Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції Огороднічук Г. М. Дк Досліджено вплив добавки мікробіологічного походження "Целозим" на якість червоного та біл 309
24605 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of Derorming streteching with ultrasound = Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком Weselovska N., Tyruch V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. Тд Подано результати взаємодії інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком 453
24604 Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems Semenov A., Osadchuk O., Semenova O., Bisikalo O., Vasilevskyi O., Voznyak O. СSc В статье представлены электрические схемы и математические модели для двух версий транзисторного ген 255
24603 Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole Semenov A. A., Voznyak O. M., Vydmysh A. A., Semenova O. O., Baraban S. V. СSc Abstract. In the paper it is proposed a differential method for measuring the maximum achievable tra 362
24602 Development of a non-standard system of microwave quadripoles parameters = Розробка нестандартної системи параметрів мікрохвильових квадриполів Semenov A. O., Voznyak O. M., Osadchuk O. V., Baraban S. V., Semenova O. O., Rudyk A. V., Klimek J. СSc Abstract In the work the ndard non-stasystem of w-parameters of the microwave quadripoles is propose 282
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. Дк Пріоритетною проблемою можна вважати створення принципово нових технологій, глибокої комплексної пер 311
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк Властивості біфідобактерій: •продукують коротколанцюгові жирні кислоти; •здатні виділяти продукти м 371
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. Дк Санітарна охорона території України - система організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічн 402
24586 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine = Продуктивність органічного томатілло, вирощеного у відкритому ґрунті в умовах Правобережної Лісостепу України Polutin O. O. Дк Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest 350
24585 Комплексна система вирощування овочів у відкритому грунті Вдовенко С. А. Сун Застосування препаратів бактерійного походження сприяє зменшенні шкодочинності мікроорганізмів та пі 394
24584 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування солодкого перцю в закритому ґрунті Вдовенко С. А. Сун За використання мікоризоутворюючих препаратів Меланоріз чи Мікофренд урожайність солодкого перцю мож 524
24582 Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics Фіалковська Л. В. Суз Науково обґрунтувані та розроблені новітні технології кисломолочних напоїв з маслянки для всіх функц 407
24580 Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників Іванов М. І., Шаргородський С. А. Тд статті розглянуті аспекти моделювання витратних характеристик дросельних вікон золотникових розподіл 318
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун я. Охоплює методи аналізу й синтезу показників динаміки та перспектив розвитку молочної галузі в кон 356
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. Сун У статті висвітлено суть та важливість розробки на підприємстві облікової політики та її зна-чення у 819
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. Сун У статті розглянуто обґрунтування теоретичних підходів до формування та розвитку фінансового обліку 420
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. Дк Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах. 309
24569 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. Тд Кущовий сорт квасолі звичайної Славія характеризується стійкістю до посух та хвороб, здатний давати 329
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. Сун Обґрунтовано параметри процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного вип 301
24560 Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Дк Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу 271
24558 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 119499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для очищенн 479
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. Тд В роботі описана перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону в складі сушильн 216
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. Дк Серед карантинних шкідників на території України особливою агресивністю визначається Американський б 379
24544 Машина для виброгалтовочной обработки деталей сельскохозяйственной техники Ярошенко Л. В. Тд Описана конструкція вібраційної машини для віброобробки деталей сільськогосподарської техніки. 292
24542 Розвиток студентського спорту Вінниччини Бочарова В. Б. Дк Сучасна науково-технічна революція робить постійний вплив на життєдіяльність людини. Однак цей вплив 266
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. Дк Картопля належить до стратегічних продовольчих культур, яка у споживчому кошику українців займає пон 327
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Дк В останні роки значно зросла зацікавленість суспензіями і емульсіями, які широко використовуються в 316
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. Дк Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі. 516
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк Забруднення важкими металами зернової продукції є надзвичайно важливою та актуальною проблемою сього 396
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. Дк В доповіді проаналізовано вплив озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з викорис 289
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. Дк Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка притаманна багатьом областям країни негативно 335
24522 Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону Підвальна О. Г. Тд Вплив рекреаційно-туристичного сектора на соціально-економічний розвиток регіону носить комплексний 323
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. Сун Упровадження інноваційних технологій виражається у поліпшенні діючих і впровадження нових методів та 440
24517 Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко- математичне моделювання у відп 2637
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп Зміст видання відповідає освітньому рівню бакалавр галузі знань 08 Право і програмі дисципліни «Юрид 2647
24509 Дослідження методик формування регіональної екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. Тд даній статті висвітлені методи та методики розробки регіональної екологічної мережі. Створення еколо 451
24505 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Тд У роботі викладені результати теоретичних досліджень змін реологічних властивостей дисперсного серед 541
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. Дк Природна родючість наших грунтів визначається в основному його органічною складовою до якої 328
24500 Робоча програма І Міжнародної науково-практичної конференція “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019 р. Разанов С. Ф. Пк Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами їстівних грибів. Виявлено перевищення гранично 435
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. Дк У ході дослідження проаналізовані оптимальні способи укладання внутрішньогрунтових зрошувальних сист 380
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. Дк Аналізуючи розвиток аграрного сектора України, варто зауважити, що протягом останніх років він хар 321
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. Дк Останнім часом у світі спостерігається тенденція до чистого (біологічного) вирощування сільськогоспо 355
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. Дк Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впрова 275
24495 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах покуття Казьмірук Л. В. Дк В умовах фінансово-економічній кризі у тваринництві ставляться нові завдання перед аграрною, осв 345
24494 Вплив кліматичних та агротехнічних чинників на вирощування гороху озимого Шевчук В. В. Тд Однією із нових зернобобових культур на Україні є горох озимий. На Україні вирощують іноземні сорти 347
24493 Морфометричні показники рослин сої за використання ретарданта Шевчук О. А. Тд Застосування ретарданту тебуконазолу (0,5 %) на рослинах сої сорту Тріада зумовлювало гальмування ро 277
24491 Перспективи використання гороху озимого в умовах Лісостепу Правобережного Шевчук В. В., Дідур І. М. Тд Питання виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції в разі застосування ресурсоощадних 333
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Дк Згідно прогнозів аналітиків на найближчу перспективу рівень врожайності буряків цукрових має станови 317
24372 Урожайність зерна сортів сої залежно від доз мінеральних добрив та комплексу мікроелементів Циганська О. І. Тд Встановлено вплив системи удобрення на формування продуктивності рослин та урожайності зерна сортів 336
24370 Продуктивність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Тд Продуктивнiсть та якiсть вирощено·, продукцi·, сортiв картоплi формуеться пiд впливом ряду ф 272
24367 Ефективність зміни ширини міжрядь під час вирощування буряку цукрового Поліщук І. С., Мацько О. Ю. Тд Наукове вивчення конструювання агроценозу буряку цукрового є актуальним з огляду на підвищення прод 316
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. Сун У статті здійснено ідентифікацію сучасного фінансово-економічного стану та кризових процесів агрофор 357
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Сун Біодизель та біоетанол на основі енергетичних культур вимагає всебічного обґрунтування. Метою наших 405
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. Сун У статті проаналізовано вплив ретардантів, строків та способів сівби на ріст, розвиток та насіннєву 297
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Сун У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різних 324
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. Сун Впровадження у виробництво гороху озимого, що володіє низкою переваг порівняно з ярим: сталий урожай 382
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. Тд Досліджено вплив системи удобрення на формування продуктивності кукурудзи. 395
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. Сун З метою збереження біотичного й ландшафтного різноманіття Східного Поділля розглянуто основні ресурс 366
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. Дк Екосистема лісів України виступає одним із основних осередків впливу на населення, оскільки викорис 313
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. Дк Продукти спеціального призначення отримують за інноваційними технологіями і розглядають не тільки як 403
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. Дк Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл. 329
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Дк Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен. 238
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. Дк Підвищення ефективності діяльності підприємства. 346
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. Дк Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин. 261
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. Сун Стаття присвячена розгляду проблеми нормативно-правового регулювання здійснення контрольної функції 330
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. Дк Техногенна ситуація на територіях Лісостепу через помітне забруднення навколишнього середовища важк 260
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. Дк Природнє забруднення ґрунтів важкими металами є результатом надходженням їх з материнських порід та 237
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Дк У зв’язку з цілющими та високопоживними властивостями квіткового пилку та продуктів його переробки б 324
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. Дк Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я". 207
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. 288
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. 282
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. Сун Стаття присвячена актуальній проблемі впровадження інституту кримінальної відповідальності юридичної 330
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. Сун У статті проведено аналіз стану розвитку фермерських господарств України та визначено їхню роль у га 456
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. Тд Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України. 256
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. Сун Робота присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поня 518
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. Сун Харчові токсикоінфекції є гострою соціально-економічною проблемою з огляду на те, що споживання конт 576
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. Тд Виробництво і виведення на ринок товарів з новими властивостями – рушійна сила для розвитку націонал 348
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. Сун Досліджено певний вплив води без мінерального залишку на концентрацію у грибах мікроелементів за кул 332
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк Системи гідрооб’ємного рульового керування знайшли широке застосування у технологічних машинах сільс 294
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. Дк В процесі формування міського середовища спостерігається утворення ряду екологічних факторів, які по 279
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Дк Позитивна динаміка збільшення посівних площ під нут або турецький горох спостерігається у всьому сві 303
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. С Нинішній етап розвитку суспільного мислення підготував людство до розуміння того, що визнати екол 601
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Дк Ринок нішевих культур стрімко розвивається у всьому світі. Залежно від попиту, в різні роки збільшую 270
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. Дк Коріння нуту формує бульби з азотофіксуючими бактеріями, які збагачують ґрунт азотом, а кореневий сл 309
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. Дк Нут – одна з найбільш посухостійких культур серед групи зернобобових світового землеробства. Нут — ц 278
24264 Morphological features of the jejunum and ileum of the middle and heavy goose breeds = Морфологічні особливості тонкої кишки та клубової кишки середньої та важкої порід гусей Kushch M. M., Kushch L. L., Byrka E. V., Byrka V. V., Yaremchuk O. S. СWeof We studied the morphological features of the jejunum and ileum in middle and heavy goose breeds. The 390
24262 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Тд Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку України є забезпечення населення високоякісною 290
24255 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Тд Дерев’янисті ліани, цінність яких полягає в можливості різноманітного використання в насадженнях, сп 348
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк Оцінка успішності інтродукції деревних рослин у нових умовах, сту-пінь стійкості до несприятливих чи 313
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк В умовах інтродукції не всі види спірей утворюють насіння в достатній кількості для насіннєвого розм 446
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Тд Нут є найбільш посухо- та жаростійкою культурою серед бобових культур. Для його вирощування не потрі 293
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. Сун У статті подано авторське бачення актуальності та значення правознавства в житті людини. Зазначено р 247
24247 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд Найбільшу врожайність за роки досліджень забезпечили варіанти за схеми розміщення 90х50 см – 65,2 т/ 275
24241 Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління» Олійник Н. А., Клибанівська Т. М. Тд На сучасному етапі розвитку освітніх технологій розв’язання проблеми покращення якості освіти пов’яз 315
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. Тд Сучасні кліматичні трансформації змушують сільськогосподарських товаровиробників все частіше перегл 462
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. Тд Однією із актуальних проблем біологічної науки є підвищення фотосинтетичної продуктивності рослин. У 350
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. Сун В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сор 316
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. Дк Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнес 256
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. Дк Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва. 339
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. Дк Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу. 525
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. Дк Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг. 441
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. Дк Методика дослідження. Теоретико-методологічною базою досліджень слугували сучасна економічна теорія 329
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. Дк Клітини хлорели містять хлорофілу більше, ніж клітини будь-яких інших рослин. Хлорофіл до 446
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. Дк Хліб – це щось значно більше, вагоміше і дорожче, «він є основою основ, як сказав А. Малишко. Іс 430
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Дк В сучасних нестабільних умовах в Україні необхідною умовою ефективного розвитку споживчого кредиту в 295
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. Дк Поряд з конкуренцією та невід’ємно від неї існує таке поняття, як конкурентоспроможність. Саме слов 364
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. Дк Розглянуто - наявність значного різноманітного туристичного потенціалу; – тісний зв’язок туристично 290
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. Дк Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконале 390
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Дк Найбільшого поширення отримали державні внутрішні боргові цінні папери України, які можна представит 384
24207 Characteristics and Assessment of Biologically Unstable Forest Plantations of Vinnytsia Using International methodology of ICP-Forests Matusiak M. Тд Monitoring of forest plantations having damaged stability is a system for monitoring, estimating and 361
24206 Стан та стійкість дуба в мішаних насадженнях Матусяк М. В. Тд Одне із самих суперечливих питань лісівництва – про переваги чистих чи мішаних насаджень, що ведет 301
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. Сун Нині в Україні методологія управління результатами інноваційної діяльності компаній індустрії туризм 425
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. Сун У публікації розглядаються актуальні питання створення сприятливих умов для розвитку сімейних госпо 381
24173 Інноваційна модель формування конкурентоспроможного бізнесу Фостолович В. А. Нз Молодіжний науковий форум ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції м Ладижин 24-24 квітня 20 287
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. Сун Вивчено вплив агрохімічних заходів на концентрацію свинцю та кадмію у бобово-злаковому різнотрав’ї в 313
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. Сун Вивчено інтенсивність забруднення природного лучного біорізноманіття кормових угідь свинцем і кадміє 378
24170 Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy Golovnya О. М. Мвз The mechanism of interaction of market self-regulation and economic policy of the state in the con 739
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. Дк Розглядаються актуальні економічні проблеми сучасного розвитку підприємств та галузей агропромислово 636
24167 Вплив мульчування грунту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Тд Мульчування ґрунту позитивно впливало на врожайність та біометричні показники продукції кабачка,особ 359
24166 Формування стратегічної конкурентоспроможності підприємств: інформаційний аспект Зелінська О. В. Тд Постійний пошук нових ефективних методів та інструментів управління підприємствами з метою поперед 243
24164 Інновації - джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. Тд Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості і кількості продукції, появи н 431
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. Дк Під еквівалентністю ринкового обміну розуміємо емпіричне відображення основних інформаційних показни 328
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. Дк Ринок – як вочевидь головний інститут капіталістичної економічної системи – закономірно складає пр 287
24159 Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation = Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів Pulupec M., Shvets L. СWeof The widespread use of aluminum alloys is determined by their technical, physical and mechanical pro 573
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. Сун Протягування глибоких отворів, особливо довгомірних корпусів гідроциліндрів, практично унеможливлює 269
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. Сун Одним із досягнень в області вирощування продуктів рослинництва є розробка і впровадження новітніх м 321
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. Дк Аграрна галузь за останнє десятиріччя стала чи не єдиною складовою вітчизняної економіки, що у 390
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. Дк The processes of financial globalization increase the relevance of studying and analyzing the experi 339
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Сун У той час як ми боремося за енергетичну незалежність і вирішуємо питання, пов’язані зі зниженням теп 297
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. Дк Люцерна посівна (Medicago sativa L.) – цінна високобілкова бобова культура, яка займає важливе місце 332
24152 Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнич Прокопчук В. М. Дк Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, 289
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк В сучасних умовах господарювання проблема матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 232
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. Дк Інтенсифікація процесів розвитку ефективного функціонування національного біопаливного виробництва п 230
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. Дк На основі проведеного кореляційного аналізу та враховуючи сучасну динаміку посівних площ основних сі 298
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. Дк На основі проведеного кореляційного аналізу та враховуючи сучасну динаміку посівних площ основних сі 277
24146 Використання в озелененнні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Тд Використання декоративних злакових культур при озелененні приватних садиб є досить новою течією, д 311
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. Дк Сутність інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки полягає у розробці і впровадженні в 381
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк Сільськогосподарські виробники для здійснення своєї поточної господарської діяльності, запровадження 277
24141 Rectors Conference 2019 – Triesdorf International Master Study Course Agricultural Manaagement IMA = Конференція ректорів 2019 - Трієсдорф Міжнародний магістерський курс Сільськогосподарське управління IMA Popenko J. Дк The Rectors` Conference participated in the Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. 438
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. Дк Соціальні мережі – інструмент інтернет-маркетингу, який динамічно розвивається і дозволяє 611
24139 Перспективи використання в озелененні Вінничини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Тд Багато дизайнерів впевнені, що зовнішній вигляд будинку і довколишній простір повинні відразу дава 901
24138 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. Сун За результатами досліджень інтродукованих на Вінниччину декоративних злаків та духмяних трав запропо 566
24137 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. Дк До основних завдань фінального етапу навчання у старшій школі слід віднести такі: — завершення заг 370
24136 Роль іншомовної лексичної компетентності для формування комплексних знань з іноземної мови в учнів старших класів Попенко Ю. Тд Загальновідомо, що термінологічна невизначеність являє собою суттєву проблему, невирішеність якої зд 422
24135 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. Тд До основних завдань фінального етапу навчання у старшій школі слід віднести такі: — завершення заг 344
24134 Поняття про наочність, її функції та роль у організації навчального процесу у початковій школі Попенко Ю. В. Тд Наочністю у навчанні називається спеціально організоване в ході навчальної роботи і підпорядковане 479
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Дк В доповіді представлялася залежність вміст хлорофілу у листках та проведення позакореневих підживлен 323
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун Описані шляхи поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. 354
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун Описані шляхи поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. 355
24124 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. Дк Економічна освіта як сфера надзвичайно важливої соціально-економічної діяльності є стратегічним ре 533
24122 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. Дк На сучасному етапі соціального й економічного розвитку України процеси глобалізації, інтеграції та 447
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. Дк Одним з показників, що відображають стабільний економічний розвиток окремих галузей економіки, а та 320
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк Сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських територій підтверджує наявність глибокої 304
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. Дк Сучасний світ стоїть перед невідкладним вирішенням низки проблем: екологічної, демографічної, прод 267
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. Дк В умовах формування ринкових відносин на селі, особливо в період економічної нестабільності в краї 228
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк З метою ефективного розвитку сільських територій, на початку лютого 2010 року Уряд України ухвалив 240
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк З метою ефективного розвитку сільських територій, на початку лютого 2010 року Уряд України ухвалив 257
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. Сун Виявлено, що бджолині сім’ї, які споживали у зимово-весняний період мед, виготовлений з глюкозо-фрук 348
24112 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. Дк Для вирішення таких завдань товаровиробникам необхідно вирішувати цілий ряд питань з вироб 294
24111 Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі ботанічного саду "Поділля" Монарх В. В., Костенюк В. В., Королишина А. В. Сун Описано роль та значення Ботанічного саду "Поділля", як парку-пам`ятки садово-паркового ми 473
24098 Економічна ефективність вирощування люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд Доцільність технології вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі і люпину білого, в ре 440
24097 Перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. Тд Питання збагачення та оновлення асортименту декоративних рослин є одним з визначальних шляхів полі 304
24096 Економічна оцінка технології вирощування представників роду Lupinus L. Панцирева Г. В. Тд Сучасні технології вирощування декоративних культур, і представників роду Lupinus L. зокрема, повинн 307
24095 Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину білого в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд Важливим елементом в організації збалансованої годівлі сільськогосподарських тварин є кормовий білок 287
24094 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. Панцирева Г. В. Тд Перспективним напрямком в озелененні є вивчення та впровадження нових квітково-декоративних 965
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. Дк Наведено результати розробки рецептури кормової добавки на основі сінного борошна із розторопші пля 300
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів вологого зерна сорго Овсієнко С. М. Дк Вивчено використання сінного борошна галеги східної як консерванту з метою забезпечення збереження п 347
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. Сун У статті розглянуто проблеми захисту прав землекористувачів, власників земельних ділянок та надано п 311
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. Сун Every year it becomes more and more difficult to provide the population with fish food 387
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. Сун В статті проаналізовано інформацію щодо встановленої потужності відновлюваних джерел енергії в Украї 412
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. Сун Розглянуто умови оптимізації характеристик перетворювача для гальмівних режимів двигуна постійного с 711
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. Сун В статті запропоновано та обґрунтовано використання синхронізованих асинхронних двигунів з фазним ро 359
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. Дк Земля є одним з найстаріших і найважливіших економічних ресурсів і чинником виробництва, його специ 342
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. Дк Изучена степень биологической инактивации алкалоидов зерна люпина и использование силосованной жомов 307
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. Дк Изучение влияния минеральной смеси с карбонатных солей цинка и марганца, которые скармливали свиньям 355
24025 Продуктивність пшениці озимої залежно від способів обробітку грунту та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України Пелех Л. В. Тд Полягає, у визначенні впливу мікродобрив, внесених у позакореневі підживлення, на формування елемен 344
24024 «Зелені» трансформації аграрного сектору: основа збереження екологічного стану землі Ковальчук С. Я. Тд Проаналізовано значення зелених трансформацій для аграрногосектору економіки країни та їх роль для е 280
24023 Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize = Сидерати після збору врожаю впливають на бур’янові засмічення кукурудзи Karpenko O. Yu., Rozhko V. M., Butenko A. O., Masyk I. M., Malynka L.V., Didur I. M., Vereshchahin I. V., Chyrva A. S., Berdin S. I. СWeof The problem of post-harvest winter rapeseed crops usage influencing siderate and green fodder, oil r 374
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. Сун Встановлено, що за вирощування пшениці озимої сорту Астарта на чорноземі типовому слабогумусованому 468
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. Сун Для получения максимального урожая гороха овощного сортов Скинадо и Соммервуд на уровне 7-8 т / га в 511
24020 Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд Визначено основні моменти становлення і розвитку малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької 238
24019 Диверсифікація сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. Тд Проаналізовано напрямки диверсифікації сільських територій в контексті зеленого зростання. 500
24018 Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд Приводяться результати досліджень впливу технологічних прийомів вирощування на лінійні розміри росли 340
24017 Cтійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Тд Приведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривами, регуляторами росту рос 357
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. Дк Висвітлено питання впливу лінй плідників на молочну продуктивність та відтворну здатність дочок в ум 469
23997 Концептуальні засади продовольчої безпеки та ключові орієнтири її розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Тд Питання розвитку біоенергетики на сучасному етапі назрівання енергетичної кризи є досить актуальним 275
23996 Перспективи розвитку й особливості використання криптовалюти в Україні та світі Паламаренко Я. В. Тд У теперішній час, глобалізаційні процеси сучасного світу змінюють не тільки характер суспільних відн 297
23991 Інвестиційна діяльність підприємства як один із чинників підвищення його ефективності Паламаренко Я. В. Тд В умовах фінансової нестабільності та кризового стану економіки України надзвичайно важливого значен 385
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. Тд Проколювання шару ґрунту без утворення суцільної щілини і без підрізання коріння є головною переваго 307
23988 Стан демографічної ситуації та відтворення трудових ресурсів Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд Питання дослідження трудового потенціалу регіону та умов його формування і відтворення завжди зал 390
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. Дк Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки. 684
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. Дк Концепція та розвиток електронного урядування в Україні. 368
23984 Огляд нормативної та ринкової грошової оцінки земельних ділянок Зелінська О. В. Тд В Україні заборонено торгувати аграрними землями – діє мораторій (відтермінування) на здійснення оп 324
23982 Інформаційні технології в управлінні логістичною системою підприємства Зелінська О. В. Тд У європейських країнах практика впровадження інформаційних технологій в управлінні логістичними сист 289
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. Сун Розглянуто проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів та 320
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк Вектори екоситемного підходу до зеленого розвитку сільських територій. 496
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. Дк Ринкова трансформація аграрного сектора країни, яка спрямована, насамперед, на формування ефективног 290
23978 Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity = Активність креатинфосфокінази лопаток крові різної стресової чутливості Zotko M., Yermishev O., Masloyid A. Тд The enzyme creatine phosphokinase (CPK) (EC 2.7.3.2.) belongs to the phosphotransferases enzyme grou 271
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. Дк На сьогодні важливим є розробка сучасних аспектів організації бізнесу в умовах стрімкого розвитку 383
23976 Облікове управління витратами у тваринництві Правдюк М. В. Тд Дієве управління та регулювання галузі тваринництва потребує належного інформаційного забезпечення 338
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. Дк Якість медів різного походження Вінницької області. 259
23972 Спосіб ультразвукової кавітаційної інактивації мікрофлори рідинних технологічних середовищ (Пат. на корисну модель 137288) Берник І. М. Пнк Спосіб ультразвукової кавітаційної інактивації мікрофлори рідинних технологічних середовищ, що поляг 330
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. Дк Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці. 356
23970 Енергетична культура та екологічна свідомість як фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів Хомяковський Ю. Л. Дк Неприпустимо високі і невиправдані затрати в сільськогосподарському виробництві знижують конкуренто 367
23969 Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкуванням етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном Хомяковський Ю. Л. Дк Проаналізовано статистику та розглянуто можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкув 473
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Тд При вирощуванні культур в умах недостатнього зволоження із застосуванням ресурсозберігаючих технолог 467
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Дк При вирощуванні культур в умах недостатнього зволоження із застосуванням ресурсозберігаючих технолог 418
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. Дк Розглянуто перспективи застосування технології Strip-till. 300
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. Тд При выращивании культур, особенно в условиях недостаточного увлажнения с применением ресурсосберегаю 356
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. Дк Рорзглянуто практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві. 250
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Дк Проблеми демократії як політичного режиму, певних засад устрою та функціонування державної влади, с 404
23960 СК-12 як засіб формування предметної компетентності з фізики Лаврова А. В., Заболотний В. Ф., Хомяковський Ю. Л. Тд Важливим фактором, який забезпечує високу якість освіти є засоби сучасних інформаційних технологій. 315
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. Дк ідготовка висококваліфікованих фахівців-менеджерів, здатних творчо вирішувати складні проблеми сього 404
23957 Показники морфології мексиканського фізалісу залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. Тд Успіх кожної технології відкритого ґрунту полягає в тому, що необхідно забезпечити рослину оптимальн 319
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк Аграрні перетворення, що спрямовувалися на посилення підприємницької діяльності, дали змогу забезпеч 254
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. Дк Використання відновлюваних джерел енергії для України є надзвичайно важливою умовою для сталого розв 269
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Дк Висвітлено перспективи енергетичного розвитку Вінницької області, на основі праць вітчизняних науков 315
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. Сун У статті розглянуто походження, сутність та види соціальної відповідальності. Досліджено поняття ко 483
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Дк З метою визначення основних напрямів інвестування в альтернативні джерела енергії для вітчизняних ви 461
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. Дк Наведено показники якості та поживної цінності зеленої маси та силосу із сумішки озимого жита з тифо 328
23950 Залежність молочної продуктивність корів від впливу різних факторів Зотько М. О. Тд На сьогодні ситуація з виробництвом молока в Україні, в тому числі, і в Вінницькій області є складно 537
23949 Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку Гудзенко Н. М., Лисак О. П. С У статті розглянуто умови виникнення дебіторської заборгованості залежно від виду діяльності та умов 747
23947 Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні Феняк Л. А. Тд Садівництво відноситься до перспективних галузей аграрного сектору. Експерти стверджують, що у найб 395
23946 Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації Коляденко Д. Л. Тд Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації. 210
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. Дк Введення до складу раціону досліджуваної мікроелементної добавки забезпечує високе утримання калію у 359
23936 Гідроресурси землі, організація їх ефективного та безпечного використання Дубчак В. М. Дк Використання відомого закону Паскаля, щодо обчислення сили тиску на вертикально розташовані дамби з 320
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. Дк забезпечення процесу інноваційного відтворення основних засобів та їх складової ‒ земель сільськогос 291
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. Дк Висвітлено валютний ринок України в умовах вступу у ЄС. 392
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк Економіка сільського господарства. Сільськогосподарська діяльність стикається з ризиками, пов`язаним 303
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. Дк На сьогоднішній день інфляція – один із найбільш болючих та небезпечних процесів, котрі негативно вп 305
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціон 412
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. Дк Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість дослідників обліковців, надане 299
23915 Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів Дубчак В. М. Дк Оцінка рівня та якості фінансового забезпечення, фінансової самостійності та самодостатності місцеви 638
23913 Нечітка логіка у моделюванні продуктивності агроекосистеми Ушкаленко І. М. Тд Сьогодні в розвинутих країн світу на підставі математико-логічного підходу інтенсивно впроваджують к 329
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. Дк Сільськогосподарське підприємство є складною соціально-економічною системою, що включає в себе взаєм 337
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. Дк Роглянуто основні засади онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва в Україні та варіанти отри 494
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. Дк Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку. 341
23906 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. Дк Розглянуто причини високого попиту на освітні кредити у США. Проведено порівняльний аналіз найбільш 435
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. Сун У статті на основі аналізу існуючих підходів до опису та моделювання інвестиційних процесів запропон 541
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. Дк Розглянуто порядок формування облікової політики підприємства. 340
23884 Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Сун Метою статті є обґрунтування й уточнення підходів до визначення складу та структури фінансових інст 456
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. Дк Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність. 252
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Дк Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств, установ 415
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. Сун В статті обгрунтовано, що головною умовою транснаціонального співробітництва є виконання міжнародних 427
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. Дк Характеристика ризику та можливості його попередження, усунення негативного впливу на показники і ре 305
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. Дк Метою дослідження є розроблення теоретикометодичних засад та практичних рекомендацій щодо облікового 265
23861 State regulation of rural green tourism = Державне регулювання сільського зеленого туризму Ruda O. L. Сун The article is aimed at highlighting the theoretical foundations of state regulation of rural green 325
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. Дк Currently, banking business is represented by continuous financial and technological improvements, 237
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. Дк Забезпечення ефективного управління в сьогоденних умовах господарювання є складною проблемою, оскіл 410
23858 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Тд Досліджено порядок застосування інтегрованої звітності. 242
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. Дк Висвітлено алгоритм дій під час податкових перевірок, розглянуто сучасні особливості вітчизняного по 254
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. С У статті досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств, 779
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Дк Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість дослідників обліковців, надане 299
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. Дк Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціон 379
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Дк Доповідь розкриває питання організації бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економ 319
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. Дк Розкрито форми організації бухгалтерського обліку на підприємствах України. Узагальнено переваги та 369
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. Дк Визначено основні напрями розвитку системи управління державними фінансами, окреслено предмет дослід 254
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Дк В сучасних умовах господарювання, при загостренні економічної кризи, особливо актуальним є використа 355
23848 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Тд В сучасних умовах господарювання, при загостренні економічної кризи, особливо актуальним є використа 704
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. Тд At the present stage of Ukraine`s development as a democratic, social and legal state, the impleme 349
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Дк У сучасних умовах у бізнес - середовищі відбуваються певні зміни економічної ситуації, що висуває 291
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Дк Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях починається з аналізу, який має 356
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. Дк Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях починається з аналізу, який має 398
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. Дк Використання інноваційних підходів потребують сучасні орієнтири розвитку сільських територій України 309
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк Розробка та ефективність впровадження заходів соціально-економічного розквіту села набувають винятк 634
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Дк досліджуються питання застосування інтегрованої звітності підприємства. 366
23840 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Тд Розглянуто питання визначення та класифікації біологічних активів. 260
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. Дк Одним з показників, що відображають стабільний економічний розвиток окремих галузей економіки, а т 300
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. Дк Досліджено визначення інвестиційної нерухомості. 310
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. Дк Розглянуто особливості страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств. 345
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. Дк Досліджено впровадження міжнародної практики в облікову систему України. 327
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. Дк Розглянуто бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством. 314
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Дк Досліджено визначення та калсифікацію біологічних активів. 451
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. Дк Визначено необхідність відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продук 325
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Дк Досліджуються особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки. 432
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. Дк Досліджено особливості проведення аудитоської перевірки інтегрованої звітності. 298
23829 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Тд Внутрішній аудит у центральних органах виконавчої влади займає провідне місце серед форм державного 314
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Дк При дослідженні функціональної спроможності підрозділів внутрішнього аудиту органів державної влади 351
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. Дк Контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшенн 318
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. Дк Податкова система України перебуває у становищі, в якому високоякісне виконання своїх функцій досить 401
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. Дк At the same time, Ukraine maintains relations with other countries in the field of taxation, applies 304
23823 Вплив різних факторівна молочну продуктивність корів Зотько М. О. Тд З метою збільшення виробництва молока, планується будівництво ферм на промисловій основі. Ця техно 353
23822 Відновлення стану ґрунтів внесенням структурованої води Ткачук О. П, Демчук О. А. Тд У статті представлено обґрунтування актуальності застосування структурованої води для відновлення ст 365
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. Дк Виходячи із головного завдання звітності за сегментами, що полягає у наданні інформації важливої для 455
23820 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Пк Розглянуто аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах. 5349
23819 Проблеми облікового забезпечення управління запасами на підприємстві Коваль О. В. Тд Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Ста 518
23817 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 133545) Яропуд В. М., Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Пнк Мобільний кормороздавач складається з причіпного пристрою, телескопічного вала, ходової частини, бун 380
23812 Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах Войтенко С. М. Тд У сучасних умовах модернізації української освіти змінюються цілі і завдання, що стоять перед освітн 348
23811 Інноваційна культура майбутніх аграріїв в контексті сучасних психолого-педагопчних досліджень Олійник Н. А. Сун У статті розкрито сутність інноваційної культури, підтверджено її значення в розвитку інноваційної д 360
23805 Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд Войтенко С. М. Сун Акгуальність теми дослідження. Вивчения якісних характеристик спільної діяльності спортивних команд 292
23804 Контроль тактичної' підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві Перепелиця М., Вознюк Т., Перепелиця О. Сун Представлено результати експериментального обґрунтування хокеїстів тактичної підготовленості кваліфі 349
23798 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Дк За дії пробіотичного препарату мясокурчат бройлерів має вищий вміст сухої речовини, протеїну, золи т 359
23797 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Дк За дії пробіотичного препарату мясокурчат бройлерів має вищий вміст сухої речовини, протеїну, золи т 284
23795 Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. Сун Введення препарату «Пробіол» до раціону курчат-бройлерів сприяє накопиченню у грудних м’язах золи, у 241
23794 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. Дк Брага як продукт переробки меляси на спирт використовується в годівлі тварин для балансування раціон 334
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. Сун Досліджено вплив різного терміну вимочування грибів у водно-сольовому розчині на концентрацію в них 295
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. Дк Мета роботи – розробка технологій виробництва кисломолочного напою на основі молочної сироватки, зба 338
23781 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. Дк Ячмінь є цінною продовольчою і кормовою культурою. І хоча в останні роки спостерігається суттєве з 268
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. Дк Досліджено проблему підвищення мотивації студентів немовних закладів вищої освіти до вивчення нової 303
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. Дк На основі аналізу і оцінки стану фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні ви 528
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. Дк Розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму. 554
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Дк Електронна послуга або Е-послуга – це публічна або інша адміністративна послуга, що надається громад 288
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. Сун У статті наведено результати досліджень взаємодії колісного рушія з ґрунтом, визначено розподіл тиск 492
23771 Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні cуспільного добробуту Дюк А. А. Тд Формування суспільного добробуту націй, спільнот, індивідів у сучасному глобалізованому світі, залеж 377
23768 Zertifikat Im Rahmen der Zusammenarbeit des Netzwerks des Internationalen Masterstudiengangs Agrarmanagement Lutkovska S. Ск An der Rektorenkonferenz an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf teilgenommen. 342
23767 Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні Хаєцька О. П. Тд На соціальну сферу покладено вирішення ряду завдань, що мають першочергове значення для р 416
23763 Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника Забарна Т. А. Сун Висвітлено результат щодо впливу забур’яненості посівів озимої пшениці та оцінено вплив попередника 664
23760 Оптимізація стану сільських територій в умовах трансформації земельних відносин Костюченко Д. Л. Пк Сьогодні Україна відстає від європейських стандартів функціонування економіки сільських територій зн 358
23757 Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign languages by means of contextual learning Khomiakovska T., Matiienko O. С The essence of using the technology of contextual learning of a foreign language is revealed, which 346
23756 Organizational and functional characteristics of the role of social entrepreneurship in economy Diuk A. A. Мвз The theoretical and methodological principles of understanding of organizational and functional char 498
23755 Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України Коляденко С. В. Тд Розвиток суспільства різних частин земної кулі відбувається за різними напрямами та сценаріями, які 454
23754 Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі Дюк А. А. Тд Сучасні тенденції практики розвитку підприємництва на селі відповідають критеріям соціальної відпові 401
23751 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квіт. 2019 р. Дзісь В. Г. Пк Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. 500
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. Сун Конкурентних умовах будь-який господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінк 691
23747 Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Тд Наведено біохімічні показники якості люцернового сінажу заготовленого з бактеріально-ферментним преп 324
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. Дк Силос, заготовлений із привяленої сумішки озимого жита та озимої суріпиці з використанням бактеріал 269
23745 Biological and ecological characteristics of dendroflora of the podillia botanical garden of Vinnytsia national agrarian university Monarkh V. V. Суз The article describes the role and significance of the Podillia Botanical Garden as a park and monum 335
23744 Шляхи реалізації патріотичного виховання студентської молоді в аграрних університетах Джеджула О. М. Тд у тезах висвітлено основні підходи до патріотичного виховання в аграрних університетах. 514
23742 Креативне мислення студентів як фактор розвитку академічного підприємництва Герасименко Ю. В. Тд Розвиток академічного підприємництва сприяє підвищенню інноваційності і конкурентоспроможності еко 304
23741 Креативний підхід до управління збалансованим розвитком підприємств Герасименко Ю. В. Тд В умовах креативної економіки і глобалізації особливо актуальним стає питання забезпечення збалан 304
23740 Механізм налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами - невід’ємний управлінський складник підприємств Герасименко Ю. В. Тд Глобальні трансформації XXI ст. змінюють не лише геоекономічну карту світу, але й характер взаємовід 347
23739 Сучасні методи дипінгу у профілактиці маститу корів в період лактації Паладійчук О. Р. Дк Мастит – одна з найбільш затратних хвороб великої рогатої худоби; 70% корів заражаються збудниками м 313
23738 Gmo and health risks selected issues Monarkh V. V. Суз Genetically modified organisms (GMOs) is a topic of intense debate across the globe since they are 1553
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк З огляду на непривабливу енергетичну та екологічну ситуацію, Україна має негайно розпочати широке вп 274
23736 Логістичне забезпечення розвитку економіки в умовах глобалізації Киш Л. М. Пк Робота присячена питанням логістичного забезпечення розвитку економіки в умовах глобалызації. 499
23735 Биологическая роль меди в организме человека и животных Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. Суз В статье указанные обобщения и проанализированы современные данные биологической роли меди в метабол 315
23733 Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment Monarkh V. V. Суз Значення ризику були отримані за допомогою моделі ситуаційного ризику, яка дає змогу визначити схо 314
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. Тд зного туризму, на наш погляд, є: формування якісного туристичного продукту, наявність грамотної мар 767
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. Дк Досліджено вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів української чорно-рябо 288
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. Тд Бурхливий розвиток цифрових технологій обумовлює трансформацію суспільства та економіки. Повсюдне по 337
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Тд Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів. 325
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Дк Енергетична автономія передбачає можливість забезпечення потреби підприємства в паливі та енерге 497
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Дк Дослідження процесів ефективного менеджменту відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави 305
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк Дослідження процесів ефективного менеджменту відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави 317
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. Дк Agricultural waste refers to waste produced from agricultural operations, including waste from farms 319
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. Сун Стаття присвячена дослідженню ролі соціального підприємництва у розвитку економіки й суспільства. Ох 350
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. Сун В сучасних умовах питання ефективності процесу підготовки юних спортсменів на етапах спортивного удо 397
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. Сун Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовк