The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21980
Title: Облікове забезпечення управління оборотним капіталом підприємства
Authors: Бакус Василь Сергійович
Keywords: Ключові слова: оборотний капітал, оборотні активи, виробничі запаси, поточні біологічні активи, готова продукція, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, грошові кошти, облік, аналіз.
Date of publication: 2019-11-26 12:48:09
Last changes: 2019-11-26 12:48:09
Year of publication: 2019
Summary: Метою магістерської роботи є дослідження теоретико-методичних, організаційних та практичних засад облікового забезпечення управління оборотним капіталом підприємства та розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо його удосконалення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21980.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник к.е.н., доцент Любар Оксана Олександрівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21980.pdf Size : 950286 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska