The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21974
Title: Розробка технології та обладнання для перероблення відходів деревини у генераторний газ
Authors: Момот Віталій Володимирович
Keywords: Технологія та обладнання, перероблення відходів деревини, генераторний газ
Date of publication: 2019-11-26 11:12:42
Last changes: 2019-11-26 11:12:42
Year of publication: 2019
Summary: У роботі розроблено математичну модель процесу газифікації рідких продуктів швидкого термокондуктівного піролізу деревини, що враховує стадії розпилювання піролізної рідини, випаровування краплі і термічного розкладання. Визначено характер впливу температурного режиму, розміру деревних частинок і часу перебування сировини в реакторі швидкого термокондуктівного піролізу на вихід продуктів (піролізної рідини, вугілля, піролізного газу). Експериментальним і розрахунковим шляхом встановлено, що в процесі парової газифікації піролізної рідини при температурі 900 оС виділяється генераторний газ з максимальною теплотою згоряння. Експериментально встановлено, що в процесі газифікації виділення генераторного газу з максимальною теплотою згоряння здійснюється при подачі окислювача в співвідношенні: водяний пар / пиролизная рідина = 0,25. Розроблено спосіб термічної переробки органовмісних сировини. Розроблена математична модель процесу газифікації піролізної рідини, що може бути використана для прогнозування складу генераторного газу в залежності від технологічних параметрів процесу, властивостей рідкого палива і при проектуванні газогенератора. Розроблено експериментальний стенд швидкого термокондуктівного піролізу, що дозволяє отримати піролізну рідина з високим виходом (до 75%) і здійснювати дослідження з визначення якості піротопліва в залежності від властивостей сировини, що переробляється.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21974.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21974.pdf Size : 2726740 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska