The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22114
Title: Управління збутовою діяльністю сільськогосподарського підприємства
Authors: Свирида В. С.
Keywords: ЗБУТ, КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ, МАРКЕТИНГ, ПРОСУВАННЯ, КОМУНІКАЦІЯ.
Date of publication: 2019-12-01 23:41:52
Last changes: 2019-12-01 23:41:52
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломної роботи є узагальнення і доповнення методичних принципів і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації збутової діяльності у ТОВ «Агроподілля».
Об’єктом дослідження є процес організації збутової діяльності ТОВ «Агроподілля».
Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні питання удосконалення управління збутовою діяльністю на підприємстві.
Методи дослідження – діалектичний, статистичний, індукції та дедукції, метод аналізу і синтезу, економіко-математичний, абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний, експериментальний, моделювання, описовий, тощо.
Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стали підручники, навчальні посібники, монографії, статті, інтернет та інші джерела за темою дослідження, звітність та відомості про господарську ТОВ «Агроподілля».
Результати проведеного аналізу та оцінки стану збутової діяльності ТОВ «Агроподілля» та запропоновані шляхи її удосконалення можуть бути використані у практичній діяльності підприємства з метою покращення ефективності системи збуту продукції на ринку.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22114.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22114.pdf Size : 2291053 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska