The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21808
Title: Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі
Authors: Андрієнко Юрій Михайлович
Keywords: Модернізація, заземлена нейтраль,розробка,система.
Date of publication: 2019-11-20 11:33:09
Last changes: 2019-11-20 11:33:09
Year of publication: 2019
Summary: Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі. Андрієнко Ю. М. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2019.
Пояснювальна записка виконана на 96 аркушах друкованого тексту і містить 7 таблиць, 22 рисунки. При виконанні роботи було використано 34 літературних джерела.
Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, характеристики Барських розподільчих електричних мереж, аналізу способів захисту від однофазних замикань на землю в розподільних мережах 6-10 кВ, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.
В магістерській кваліфікаційній роботі розглянута реконструкція РТП 35/10 кВ шляхом збільшення потужності силових трансформаторів, модернізації РП 35 і 10 кВ з перевіркою і вибором іншого електрообладнання РП підстанції. Розраховано релейний захист підстанції та обґрунтовано режим роботи ізольованої нейтралі 10 кВ з вибором заземлюючих компенсуючих пристроїв. Запропоновано технічне рішення по підвищенню надійності функціонування електроустаткування мереж 6 – 10 кВ при дугових з.з., суть якого полягає в автоматичному шунтуванні пошкодженої фази і переведенні мережі в режим штучного глухого з.з. Розраховано заземлюючий пристрій підстанції та її захист від атмосферних перенапруг.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21808.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21808.pdf Size : 1921206 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska