The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21664
Title: Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи пневмотранспортування сипких матеріалів
Authors: Скалецький Дмитро Віталійович
Keywords: режими роботи, системи пневмотранспортування. сипкі матеріали
Date of publication: 2019-11-14 11:54:45
Last changes: 2019-11-14 11:54:45
Year of publication: 2019
Summary: Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи пневмотранспортування сипких матеріалів. Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока. Скалецький Д. В. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця. 2019.
Пояснювальна записка виконана на 112 листах друкованого тексту і містить 4 таблиці, 52 рисунки. При виконанні роботи було використано 45 літературних джерел.
Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
В магістерській кваліфікаційній роботі обґрунтовано спосіб корекції керуючої дії системи управління пневмосистемою, коли оцінка тиску і продуктивності пневмосистеми проводиться за параметрами електроприводу, що виключає необхідність датчиків безпосереднього вимірювання характеристик транспортування аеросуміші, підвищує надійність і ефективність роботи борошномельного підприємства.
На захист винесено таке положення, як математична модель пневмотранспортної установки, із системою регулювання її режимів роботи, на основі якої можна досліджувати характеристики і параметри процесу транспортування зерна і продуктів помелу в робочих і аварійних режимах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21664.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21664.pdf Size : 2177645 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska