The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20482
Title: Педагогіка. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи студентів навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство для денної та
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: педагогіка, студенти, викладачі
Date of publication: 2019-05-20 10:50:11
Last changes: 2019-05-20 10:50:11
Year of publication: 2019
Summary: Запропоновані методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка» розроблено на основі системології та складових – технологічного контекстового підходу. Вони містять два розділи: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика». Кожна тема складається з теоретичного та практичного блоків. Практичний блок містить проблемні питання, різнорівневі педагогічні задачі, тести, практичні завдання тощо. Розрахований на викладачів, студентів вищих аграрних закладів освіти, а також на різні категорії педагогічних працівників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20482.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20482.pdf Size : 1604016 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska