The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21939
Title: Обґрунтування параметрів ресурсозберігаючого процесу випічки хліба в конвеєрній печі шахтного типу
Authors: Сінькур Олександр Олександрович
Keywords: хліб, процес теплообміну, випікання, пекарна камера, теплоносій, енерговитрати
Date of publication: 2019-11-25 19:49:54
Last changes: 2019-11-25 19:49:54
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 80 сторінки, у тому числі 72
сторінки основного тексту, 26 рисунків та 3 таблиці.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі розробці
ресурсозберігаючого процесу випічки хліба, що забезпечує рівномірний
розподіл температури по об’єму печі.
В результаті аналізу технічних та науково-технічних літературних
джерел було обґрунтовано актуальність технічного оновлення
хлібопекарської та кондитерської галузей, оцінено сучасні можливості
впровадження інноваційних технологій на підприємствах хлібобулочної
галузі та встановлено пріоритетні напрямки зменшення споживання ресурсів
в виробничих процесах означеної галузі.
В ході теоретичних досліджень було отримано модель процесу випічки
хліба в рамках загальної теорії тепломассобміну капілярно пористого тіла в
конвеєрних печах тунельного типу. Також на основі вирішення отриманої
моделі конвеєрної печі виявлено можливості впливу на фізичні
характеристики процесу прогріву тіста. Виконано чисельний аналіз
можливості підтримки рівномірного розподілу температури за об’ємом
пекарної камери і отримані емпіричні співвідношення для опису цього
процесу.
В результаті експериментальних досліджень процесу було
обґрунтовано раціональні режими подачі теплоносія з вибором параметрів
нагрівачів і можливих моделей видалення зайвої теплоти для запобігання
перегріву тіста-заготовки. За результатами оцінки якості хлібобулочних
виробів, отриманих в різних пекарних камерах було встановлено, що
найкраща якість готової продукції забезпечує використання пекарної камери,
що включає тепловий насос.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21939.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21939.pdf Size : 3890748 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska