The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21766
Title: Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння
Authors: Новіков С.О.
Keywords: соя, процес сушіння, пристрій, коефіцієнт сушіння.
Date of publication: 2019-11-18 16:53:52
Last changes: 2019-11-18 16:53:52
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 48 найменувань. Основна частина роботи викладена на 93 сторінках, містить 62 рисунків і 14 таблиць.
В магістерській роботі представлені результати інтенсифікації процесу сушіння зерен сої шляхом їх підготовки методом розсічення поверхні зерен. Запропоновано схему сушіння зерен сої в комплексі з пристроєм їх підготовки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21766.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21766.pdf Size : 2313119 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska