The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21681
Title: Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах
Authors: Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О.
Keywords: корми, водорозчинні вуглеводи, цукри, крохмаль, молочна кислота, молоко, раціон, корови
Date of publication: 2019-11-15 08:51:27
Last changes: 2019-11-15 08:51:27
Year of publication: 2019
Summary: Розроблено метод визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах, які екстрагуються з кормів дистильованою водою. Різниця в показниках титрованої кислотності до та після інкубації є величиною молочної кислоти, яка утворилася після ферментативного розщеплення водорозчинних вуглеводів
(цукрів) корму, що є тотожною величині їх вмісту в кормі. Уміст водорозчинних вуглеводів (цукрів) у різних видах трав, визначених за розробленим нами методом, є однаковим з даними ряду дослідників, які використовували інші методи, але мають неістотні розбіжності. У розробленому нами методі
у водну витяжку переходять практично всі фракції водорозчинних вуглево-
дів, які є в будь-якому виді корму. Проведені нами дослідження свідчать
про перехід у водне середовище і крохмалю водночас із моносахаридами
і дисахаридами. Висновки. Розроблений нами метод визначення вмісту
водорозчинних вуглеводів (цукрів) в об’ємистих і концентрованих кормах
доцільно використовувати в лабораторних дослідженнях з оцінки якості та поживної цінності кормів, а також під час складання раціонів, особливо
для молочного стада. Для синтезу лактози молока в молочній залозі корови
потрібна глюкоза, тому для утворення 1 л молока із вмістом 45–50 г лактози
корова має у складі раціону спожити 120 г крохмалю з цукром.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21681.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник аграрної науки. - 2019. - № 4 (793). - С. 30-36.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21681.pdf Size : 207567 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska