The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21043
Title: Нова перспективна БВМД «Ефіпрот» у годівлі молодняку свиней
Authors: Вугляр В. С.
Keywords: молодняк свиней, БВМД «Ефіпрот», згодовування, продуктивність
Date of publication: 2019-09-19 09:41:32
Last changes: 2019-09-19 09:41:32
Year of publication: 2019
Summary: Інтенсивне виробництво свинини пов’язане із застосуванням в годівлі
тварин кормових та біологічно активних добавок, які нині масово
виробляються як в Україні, так і за кордоном і різняться між собою за
походженням, набором інгредієнтів та технологією виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21043.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та студ. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів», (Вінниця, 15-16 трав. 2019 р.). - Віннниця : ВНАУ, 2019. - 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21043.pdf Size : 185015 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska