The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21447
Title: Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива
Authors: Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А.
Keywords: потенціал, біопаливо, дослідження, експеримент, анкетування, перспективи
Date of publication: 2019-11-06 10:59:26
Last changes: 2019-11-06 10:59:26
Year of publication: 2019
Summary: Ринок біопалива в світі стрімко розвивається, що слугує причиною підвищення інтересу до біоенергетики в Україні. Нині біопаливо має ряд переваг перед викопними видами палива зокрема за ціною, розвитком пов’язаних видів діяльності, забезпеченням стійкого розвитку, енергетичною автономією та новими ринками для вітчизняних сільськогосподарських культур. При цьому, перспективи біоенергетики в Україні досліджені не достатньо, а концепція потенціалу виробництва та використання біопалива в Україні потребує перегляду. В даній роботі здійснено експериментальне дослідження групи сільськогосподарських підприємств Вінницької області з метою визначення потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. Для проведення дослідження використано змішаний метод. Основним інструментом в дослідженні виступила розроблена анкета, відповіді на питання якої покликані описати сучасний потенціал сільськогосподарських підприємств щодо виробництва та використання ними біопалива. Розробка анкети супроводжувалась висуненням гіпотез. Дане дослідження лягає в основу комплексного дослідження стану потенціалу виробництва і використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами в Україні. Результати анкетування, проведеного у сільськогосподарських підприємствах, що переважно виробляють продукцію рослинництва, підтвердили, що питомі витрати сільськогосподарських підприємств на паливно-енергетичні ресурси залишаються досить високими. При цьому, в сільськогосподарських підприємствах в результаті основного виду діяльності створюються різноманітні відходи, що мають значний потенціал для виробництва біопалива. Подальших досліджень потребує визначення джерел гною тварин на сільськогосподарських підприємствах та напрямів його використання. Відповіді керівників досліджених підприємств є суперечливими в частині того, що деякими підприємствами фактично здійснюється виробництво біопалива, але прямо ними про це не повідомляється. Подальших досліджень потребує встановлення рівня наявних знань та здатностей їх застосування у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах в сфері виробництва та використання біопалива. В подальших дослідженнях планується розширення географії проведення анкетування, створення репрезентативної вибірки уточнення гіпотез, їх перевірка та встановлення кореляції між різними показниками потенціалу виробництва і використання біопалива.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21447.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2019. - № 10. - 9 с. - DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.12.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21447.pdf Size : 344467 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska