The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23812
Title: Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах
Authors: Войтенко С. М.
Keywords: модернізація, цілі, завдання, розвиток особистості, діяльність
Date of publication: 2020-03-05 12:05:36
Last changes: 2020-03-05 12:05:36
Year of publication: 2019
Summary: У сучасних умовах модернізації української освіти змінюються цілі і завдання, що стоять перед освітніми установами, змінюються і пріоритети в діяльності педагогів не навчити, а створити умови для розвитку особистості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23812.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культурі Т65 фізичної реабілітації : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2019 р. - Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - С. 5-8.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23812.pdf Size : 1347417 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska