The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21767
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив
Authors: Куліковський С.А.
Keywords: машина, мінеральні добрива, робочий орган, розкидач
Date of publication: 2019-11-18 16:54:25
Last changes: 2019-11-18 16:54:25
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 66 найменувань. Основна частина роботи викладена на 105 сторінках, містить 56 рисунків і 11 таблиць.
Метою магістерської роботи є підвищення рівномірності поверхневого внесення мінеральних добрив шляхом вдосконалення функціональної структури, оптимізації конструктивних параметрів і режимів роботи дискового апарату.
Предметом дослідження є закономірності процесу розподілу мінеральних добрив дисковим апаратом.
Об`єктами дослідження є технологічний процес внесення мінеральних добрив, дисковий апарат, властивості добрив.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21767.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21767.pdf Size : 3489875 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska