The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21675
Title: Покращення експлуатаційних характеристик дизельного двигуна на основі застосування інтегрованої стартер-генераторної установки
Authors: Лавтар Олег Олександрович
Keywords: дизельний двигун, система електро-стартерного пуску, стартер, генератор, пусковий режим, робочий процес дизеля, коефіцієнт корисної дії, нижня мертва точка, верхня мертва точка.
Date of publication: 2019-11-14 21:43:32
Last changes: 2019-11-14 21:43:32
Year of publication: 2019
Summary: Обґрунтовано актуальність тематики дослідження, сформульована його
цільова спрямованість, здійснено аналіз проведених досліджень, присвячених
вивченню методів і засобів холодного пуску дизелів; розглядається проблема їх
пускового зносу, викладено алгоритм і процедуру розрахунково-теоретичного
дослідження енергодинамічних показників пускового режиму інтегрованої системи
«Дизель-СГУ». Цільова задача дослідження зводилася до пошуку найбільш
доцільних параметрів системи, при яких забезпечується задана ефективність
пускового процесу в умовах низьких температур, наведено опис об`єкта випробувань, методики їх проведення,
а також аналіз достовірності вимірювань.
Четвертий розділ роботи присвячений аналізу результатів дослідної апробаці
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21675.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21675.pdf Size : 3242877 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska