The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21463
Title: " Обґрунтування параметрів і режимів роботи машини для механічної обробки пристовбурних смуг в садах "
Authors: Шимкович Богдан Васильович
Keywords: садівництво, обробіток ґрунту, пристовбурова зона, фреза, безвідвальний обробіток ґрунту, робочий орган, розпушування ґрунту, підрізання бур’янів.
Date of publication: 2019-11-07 13:46:00
Last changes: 2019-11-07 13:46:00
Year of publication: 2019
Summary: Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного факультету, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 72 сторінки машинописного тексту, та 9 листів презентаційного матеріалу, під час написання роботи побудовано 10 таблиць, 20 рисунків, 50 формул та використано 30 літературних джерел.
Магістерська робота присвячена проблемі утримання ґрунту в садах інтенсивного типу, з низькорослими клоновими підщепами типу М9, за загущених схем посадки. Проблема утримання ґрунту вирішується за рахунок обґрунтування параметрів та режимів роботи ротаційної вертикальної фрези для обробітку пристовбурової зони штамбів дерев.
В роботі виконано аналіз технологій утримання ґрунту в садах та машин для їх реалізації, запропоновано класифікацію таких машин.
В другому розділі роботи виконано обґрунтування конструктивних параметрів машини для обробітку ґрунту в пристовбуровій зоні, зокрема обґрунтовано технологічний процес обходу штамба секцією фрез, виконано обґрунтування кількості роторів, кількості робочих органів (ножів) та кут їх встановлення. Проведено математичне моделювання процесу обробітку ґрунту поворотною секцією, побудовано траєкторія руху ножів поворотної секції при обробці ґрунту в ряду дерев. Також виконано моделювання процесу підрізання бур’янів поворотною секцією. Проведені лабораторні та польові дослідження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21463.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21463.pdf Size : 1594259 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska