The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21686
Title: Бренд-менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Authors: Головня О. М.
Keywords: Компетенції, знання, уміння
Date of publication: 2019-08-23 09:29:31
Last changes: 2019-08-23 09:29:31
Year of publication: 2019
Summary: В методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи з дисципліни «Бренд-менеджмент» наведено опис навчальної дисципліни, мета та завдання навчальної дисципліни, тематика тем для самостійного опрацювання, теми рефератів, питання для заліку, подано список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21686.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21686.pdf Size : 455748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska