The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21856
Title: Агрохімічна оцінка грунтів і якості зерна сільськогосподарських культур в умовах Вінницького району
Authors: Горобчук О.В.
Keywords: злакові та бобові культури, важкі метали, свинець, кадмій, грунт, нітрати, цезій-137, інтенсивність забруднення.
Date of publication: 2019-11-21 10:10:39
Last changes: 2019-11-21 10:10:39
Year of publication: 2019
Summary: Останнім часом увагу вчених все більше привертають проблеми забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами, які містяться в хімічних засобах захисту рослин, меліорантах і мінеральних добривах; забруднення рослинної продукції нітратами, тощо.
Насичення ж біосфери радіоактивними хімічними елементами, зокрема, цезієм-137, новими вірусами та ін. шкідливими речовинами наносить шкоду не лише здоров’ю нинішнього покоління людей, але й загрожує майбутнім нащадкам.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21856.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21856.pdf Size : 652659 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska