The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23630
Title: Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСІП ОЖП») (№ 85803)
Authors: Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В.
Keywords: система, управління, інноваційна продукція, олійно-жировий підкомплекс, горіх волоський, переробка
Date of publication: 2020-02-26 11:52:13
Last changes: 2020-02-26 11:52:13
Year of publication: 2019
Summary: В даному творі, представлено безвідходну конкурентну систему управління створенням інноваційної продукції з горіху волоського, що забезпечує комплексне використання сировини, переробку горіху на олію та макух, переробку залишків на біопаливо, добір отриманих продуктів та їх розподіл, в залежності від значень якісних показників, між сферами застосування: кондитерська промисловість, годівля тварин та птахів, хлібопекарська промисловість, виробництво спецій, виробництво біопалива, лако-фарбова промисловість, косметична промисловість. Запропонована система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського характеризується наявністю окремих виробничих мереж, що поширюються територіально. Така структура має місце, оскільки окремі підприємства, як правило, спеціалізуються на вузькому діапазоні основних компетенцій та використовують аутсорсинг виробничих процесів, в яких вони не є конкурентоспроможними, від інших підприємств, де ці процеси є більш конкурентоспроможними. Запропонована система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського має безвідходний цикл поєднання елементів та є основою для забезпечення диверсифікації виробництва, диференціації ринків збуту та створення низки унікальних конкурентних переваг для виробничих підприємств агропродовольчого ланцюга, а також залучення вітчизняних сільськогосподарських підприємств олійно-жирового підкомплексу у глобальні агропромислові та агропродовольчі ланцюги.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23630.pdf
Publication type: Свідоцтва про право на твір
Publication: А. с. № 85803 від 14.02.2019 ; заявл. № 85546 від 27.11.2018. - 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23630.pdf Size : 363320 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska