The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21479
Title: Організація обліку екологічних зобов'язань
Authors: Лепетан І. М.
Keywords: екологічний облік, екологічні зобов`язання
Date of publication: 2019-11-08 10:40:21
Last changes: 2019-11-08 10:40:21
Year of publication: 2019
Summary: У процесі оцінювання меж впливу людства на навколишнє природне середовище ключова роль відводиться інформуванню. Бухгалтерський облік є системою формування достовірної, релевантної, повної інформаційної бази, на підставі якої здійснюється процес управління як окремим суб’єктом господарювання, так і економікою на рівні держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21479.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., (10 жовт. 2019 р.) / відп. ред. Є. В. Калюга. - Київ : НУБіП України, 2019. - С. 90-93.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21479.pdf Size : 2690065 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska