The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20672
Title: Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика
Authors: Побережець Ю. М.
Keywords: годівля, перепели, пробіотик, яєчна продуктивність, несучість, біохімічні показники крові
Date of publication: 2019-06-12 12:38:41
Last changes: 2019-06-12 12:38:41
Year of publication: 2019
Summary: Метою досліджень було вивчити несучість, якість яєць та гематологічні показники перепелів японської породи за використання пробіотика «Пробіол».
Дослідження були проведені на птиці згідно до загальноприйнятих методик. При
формуванні птиці у групи враховували живу масу, вік, стать, породу, продуктивність, умови утримання та годівлю. Яєчну продуктивність перепілок оцінювали шляхом щоденного обліку кількості знесених яєць. На основі одержаних даних яєчної продуктивності визначали такі показники: валовий збір яєць, несучість, інтенсивність несучості, кількість яєчної маси.
Додаткове використання пробіотика у годівлі перепелів підвищує валовий збір яєць у 2-й групі на 1,7%, інтенсивність несучості на 1,16% порівняно з контрольними ровесниками. Крім того, за дії добавки підвищується абсолютна маса яєць на 8,3%, білка на 4,8%, жовтка 4,6% та шкаралупи на 36,4% відносно контролю. За згодовування досліджуваного пробіотика збільшується малий діаметр яєць у 2-й групі птиці на 9,3% та індекс білка на 0,01%, порівняно з контрольними показниками. Разом з тим, під час досліджень встановлено, що відносна маса жовтка у 2-й дослідній групі зменшується на 1,1%.
Відзначається, що використання кормової добавки підвищує малий та великий
діаметр жовтка у 2-й групі на 6,4 та 2,2% відповідно, порівняно з 1-ю групою. Водночас, товщина шкаралупи у 2-й дослідній групі більша на 5,0%, ніж у контрольній.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20672.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - Вип. 1 (104). - С. 45-53.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20672.pdf Size : 1074206 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska