The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22522
Title: Підвищення паливної економічності універсально-просапного трактора з використанням водо-повітряної суміші в двигуні
Authors: Любарський Владислав Віталійович
Keywords: Дизель, паливна аппаратура, економічність, водо-паливна емульсія, машинно-тракторний агрегат, багатокомпонентне паливо
Date of publication: 2019-12-09 09:25:43
Last changes: 2019-12-09 09:25:43
Year of publication: 2019
Summary: В роботі розглянуто шляхи підвищення ефективності використання машинно-тракторних агрегатів, яка залежить в значній мірі від економічності тракторних двигунів. Також в роботі розглянуті різні шляхи підвищення економічності дизельних двигунів.
В теоретичній частині розглянуті також теоретичні аспекти підвищення паливної економічності машинно-тракторних агрегатів, зокрема особливості роботи тракторного двигуна у складі сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату. Також розроблено математичну модель робочого процесу в двигуні внутрішнього згорання, що враховує використання багатокомпонентного палива. Отримано ваємозв’язок індикаторних і ефективних показників роботи двигуна внутрішнього згорання з використанням багатокомпонентного палива.
На основі складеної методики проведені лабораторні і польові випробування, за результатами яких виявленно вплив застосування водо-повітряної емульсії на економічність роботи двигуна.
Виходячи з результатів експериментальних досліджень, розроблені рекомендації щодо підвищення паливної економічності машинно-тракторних агрегатів шляхом використання багатокомпонентних палив.
Проведена економічно-екологічна оцінка застосування багатокомпонентних палив при експлуатації машинно-тракторних агрегатів в до складу якої входять економічна, енергетична та екологічна складові.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22522.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22522.pdf Size : 4232873 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska