The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21585
Title: Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю.
Keywords: аудит, аудиторські докази, методичні прийоми в аудиті, аудиторський ризик, аудиторський висновок
Date of publication: 2019-10-18 10:52:39
Last changes: 2019-10-18 10:52:39
Year of publication: 2019
Summary: Робочий зошит для виконання практичних робіт містить широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми засвоєння і використання теоретичних знань з дисципліни «Аудит» та здобути навики практичної реалізації результатів дослідження в самостійно виконаних розробках. Призначений для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21585.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21585.pdf Size : 668955 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska