The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22879
Title: Система захисту лісів від шкодочинних організмів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки
Authors: Вергелес П.М.
Keywords:
Date of publication: 2019-12-11 15:54:20
Last changes: 2019-12-11 15:54:20
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Система захисту лісів від шкодочинних організмів» студентами денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20: «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 205 – Лісове господарство.
Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей в яких враховані аспекти важливості захисту лісу від шкодочинних організмів. Вказівки орієнтовані на активізацію навчального процесу студентами агрономічних спеціальностей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22879.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22879.pdf Size : 609440 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska