The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21999
Title: The implentation of the mind mapping technic into the process of teaching managers english for professional purposes
Authors: Тимощук Н. М.
Keywords: мотивація, ігрова форма, терміни, лексика, іноземна мова професійного спрямування, професійна підготовка, когнітивний підхід, методика
Date of publication: 2019-11-27 10:55:05
Last changes: 2019-11-27 10:55:05
Year of publication: 2019
Summary: Сьогодні надзвичайно актуальними є проблеми підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців, їхньої підготовки до подальшої діяльності в сучасних соціально-економічних умовах. Дослідження стандартів вищої освіти, що застосовувалися в останні роки, свідчить про значне збільшення вимог до знань іноземних мов, отриманих студентами нелінгвістичних закладів вищої освіти. Стаття присвячена впровадженню методу побудови ментальних карт у процес вивчення іноземної мови професійного спрямування студентами нелінгвістичних закладів вищої освіти, зокрема менеджерами. У роботі проаналізовано поняття «ментальна карта», окреслено переваги
використання такої форми пізнавального процесу, яка характеризується якісно іншим рівнем ментальної грамотності та двовимірності навчальної реальності. Показано переваги використання техніки побудови ментальних карт у навчальному процесі у вищих нелінгвістичних навчальних закладах з урахуванням особливостей майбутнього фаху студентів. Ми провели експеримент у Вінницькому національному аграрному університеті на кафедрі української та іноземних мов.
У дослідженні брали участь 40 студентів першого курсу. Респонденти були випадковим чином поділені на дві групи (контрольну та експериментальну). Студенти експериментальної групи були залучені до експерименту, використовувалась методика MIND MAPPING під час навчання, а студенти контрольної групи продовжували навчання звичайним чином. Результати досліджень показали ефективність упровадження досліджуваної методики в університетський курс викладання англійської мови професійного спрямування.
Доведено, що послідовне використання ментальних карт також сприятиме ефективності навчального процесу кваліфікованих фахівців. Таким чином, теоретична та практична складові частини нашої роботи свідчать про доцільність застосування методу побудови ментальних карт у навчальному процесі нелінгвістичних закладів вищої освіти. У статті визначено шляхи та основні напрями подальших досліджень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21999.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інноваційна педагогіка. - 2019. - Вип. 17, т. 1. - С. 158-162.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21999.pdf Size : 520271 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska