The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21770
Title: Облікове забезпечення управління позиковим капіталом підприємства
Authors: Сніховська Олена Миколаївна
Keywords: капітал, позиковий капітал, зобов’язання, банк, кредит, позика, цінні папери, облігація, фінансовий лізинг, факторинг, комерційний кредит, управління, облік, аналіз, рахунки, облікові регістри, звітність
Date of publication: 2019-11-19 08:37:19
Last changes: 2019-11-19 08:37:19
Year of publication: 2019
Summary: Метою магістерської роботи є наукове обґрунтування теоретичних по-ложень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації та методичних підходів до бухгалтерського обліку позикового капіталу для інформаційного забезпечення процесу управління сільськогосподарських підприємств з врахуванням особливостей умов їх функціонування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21770.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник к.е.н., доцент Любар Оксана Олександрівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21770.pdf Size : 1088403 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska