The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22202
Title: Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень
Authors: Киш Л. М.
Keywords: управлінські рішення
Date of publication: 2019-12-03 11:45:48
Last changes: 2019-12-03 11:45:48
Year of publication: 2019
Summary: Під управлінням розуміють процес формування цілеспрямованої поведінки системи за умов зміни зовнішнього середовища через інформаційний вплив, який здійснюється людиною (групою людей) або приладом. Прийняття рішення є ключовим моментом будь-якого процесу управління. У широкому розумінні це поняття означає підготовку рішення (планування), а в вузькому - вибір
альтернативи. Під оптимальним розуміють таке рішення, що в певному сенсі є
прийнятнішим, ніж інші.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22202.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Аспекти стабільного розвитку економки в умовах ринкових відносин : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2019 р. - Умань : Сочінський, 2019. - С. 35-36.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22202.pdf Size : 740500 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska