The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20595
Title: Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська
Authors: Польова О.Л.
Keywords: Фінанси підприємств
Date of publication: 2019-05-20 10:27:59
Last changes: 2019-05-20 10:27:59
Year of publication: 2019
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни та має на меті надати викладачам науково- методичну допомогу при розробці робочих програм, календарно-тематичних планів, конспекту лекцій, методичних вказівок тощо
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20595.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20595.pdf Size : 579272 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska