The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22133
Title: Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит»)
Authors: Іванова М.О.
Keywords: підприємство, управління праці, управління персоналом, кадрова політика, компетентність, бенчмаркінг.
Date of publication: 2019-12-02 11:16:55
Last changes: 2019-12-02 11:16:55
Year of publication: 2019
Summary: Предмет дослідження – організація управлінської праці на ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит».
Об’єкт дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит».
Мета роботи – узагальнення теоретико-методичних засад організації управлінської праці, дослідження та оцінка основних елементів організації управлінської праці ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит», а також напрями вдосконалення системи організації управлінської праці.
Методи дослідження – аналізу і синтезу, комплексного аналізу, індуктивний та дедуктивний методи, метод абстрактного осмислення, аналітичний, графічний, розрахунково-конструктивний та економіко-статистичний методи.
У результаті вивчення теоретико-сутнісної характеристики управлінської праці на підприємствах визначено різносторонність та строкатість даного поняття. Узагальнено поняття «управлінської праці» як процес який передбачає розробку комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу апарату управління і кожного працівника в системі управління, порядок взаємозв`язків між ними, норми взаємовідносин у середині апарату управління, форми впливу на діяльність об`єкта управління, способи контактів з навколишнім середовищем. Визначено, обґрунтовано та узагальнено підходи до організації управлінської праці шляхом ефективністю та результативністю діяльності керівника. Проведена загальна організаційно-економічна оцінка ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний Візит» як суб’єкта підприємницької діяльності на основі чого визначено, що, до основних напрямків його діяльності. в результаті чого визначено, що господарство демонструє тенденцію до динамічного розвитку, оскільки вказує на зростання основних показників. Характеризуючи організацію системи управлінської праці на досліджуваному підприємстві складом апарату управління. Визначено ряд коефіцієнтів та розрахункових показників ефективності управлінської праці. Проведено оцінку ефективності управлінського персоналу та було визначено потребу знань необхідних керівникам і фахівцям для ефективної роботи на даному підприємстві. Внесено пропозиції по формуванню управлінської компетентністі шляхом проведення: стажування, курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та семінарів без відриву чи з відривом від виробництва, самоосвіта, консультування на робочому місці, дистанційне навчання. А також розробку стратегії організації процесу навчання та підвищення кваліфікації управлінського персоналу ТОВ «Молочний візит» має бути основана на тому, щоб у результаті створення та застосування запропонованих підходів відбулися конкретні дії, здатні забезпечити високу ефективність використання трудового потенціалу персоналу. Для удосконалення управлінського процесу в ТОВ «Молочний візит» запропоновано використання бенчмаркінгу персоналу, що передбачає порівняння конкурентних переваг працівників підприємства із провідними підприємствами за низкою показників: пошуку і добору персоналу, мотивації і стимулювання персоналу, професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, ефективності оцінки персоналу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22133.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22133.pdf Size : 1011172 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska