The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24905
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 118938)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2020-05-21 14:58:49
Last changes: 2020-05-21 14:58:49
Year of publication: 2019
Summary: Спосіб транспортування та очистки коренебульбоплодів і пристрій для його здійснення належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що після основної взаємодії з очисними
робочими органами тіла коренебульбоплодів перевертають і додатково очищають від налиплого ґрунту. Операція додаткового очищення коренебульбоплодів суміщається з операцією очищення самих робочих органів, а під нижнім вихідним кінцем подавального транспортера розташований активний обертач тіл коренебульбоплодів, у вигляді привідного бітера з короткими пружними елементами, за яким розташована додаткова привідна щітка з довгими еластичними прутками, таким чином, що зовнішні твірні поверхні обертача і додаткової очисної щітки утворюють собою зверху конічний простір по всій ширині захвату подавального
транспортера, вершина якого спрямована донизу, а додаткова привідна щітка встановлена на кінці важеля, другий кінець якого зв`язаний з пружиною розтягу. Зверху над поверхнями основної і додаткової очисних щіток похило розташований стрічковий транспортер, нижній кінець якого зв`язаний з механізмом зміни і фіксації відстані до додаткової щітки, а верхній
кінець зв`язаний з пружиною стиснення. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24905.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 118938 UA, A01D 33/08 ; A01D 17/10 ; A01D 17/12 ; A01D 19/16 ; A01D 91/00. - № a 2018 02807 ; заявл. 19.03.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. - 6 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24905.pdf Size : 215692 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska