The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22148
Title: Оцінка умов утримання та відгодівлі худоби у зимово-стійловий період.
Authors: Каленик Людмила
Keywords: утримання, відгодівля, режими, спосіб, технологія, худоба, корови, корми, рентабельність.
Date of publication: 2019-12-02 16:22:32
Last changes: 2019-12-02 16:22:32
Year of publication: 2019
Summary: Завдання: обґрунтувати породний вплив на процес вибракування тварин із основних виробничих груп; провести дослідження продуктивності тварин різного віку, їх живої маси, приростів; розробити схему годівлі та режимів годівлі худоби; провести зооветеринарний контроль параметрів мікроклімату у зимово-стійловий період в умовах ТОВ «Сільськогосподарське орендне підприємство «Михайлівське» с. Михайлівка Вінницького району; дати економічну оцінку ефективності відгодівлі худоби.
Об’єкт дослідження – вибракуване поголів’я великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи.
Предмет дослідження – умови утримання та відгодівлі худоби у зимово-стійловий період за різних технологій виробництва яловичини.
Дослідженнями встановлено, що перевага утримання молодняку великої рогатої худоби за умови використання будівлі для худоби 12×62 м із безприв’язним способом утримання з відпочинком у боксах над прив’язним за менших витратах кормів і праці відповідно на 5,2% і 57,8%.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22148.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: 204 ТВіППТ ОС Магістр
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22148.pdf Size : 1424235 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska