The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24908
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120011)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: очистка коренебульбоплодів, пристрій
Date of publication: 2020-05-21 15:29:44
Last changes: 2020-05-21 15:29:44
Year of publication: 2019
Summary: Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійснення. Спосіб включає транспортування вороху коренебульбоплодів до очисних робочих органів, їх взаємодію з елементами очисних органів, очищення самих очисних робочих органів і вивантаження коренебульбоплодів. При цьому очищення від домішок очисних робочих
органів здійснюють за допомогою їх ударної пружної взаємодії з уловлювачем, а домішки після очищення збирають і примусово відводять із зони очистки за допомогою активного уловлювача. Пристрій включає раму та подавальний транспортер лоткового типу, над вихідним кінцем якого
встановлена привідна пруткова очисна щітка, що має очищувач. При цьому верхню і бічну частини щітки охоплює активний уловлювач домішок, що має форму дуги, зв`язаної з рамою двома, розташованими вертикально пружинами розтягу, бічна частина уловлювача містить спрямований під кутом усередину прутків очисної щітки ударник, який складається з зовнішньої ударної еластичної поверхні сферичної форми і хвостової частини, зв`язаної з пружиною стиснення, а бічна частина дуги утворює собою циліндричний кожух, всередині якого встановлений шнек.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24908.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 120011 UA, A01D 91/02 ; A01D 33/08 ; A01D 90/00 ; A01D 17/00 ; B08B 1/02 ; B08B 1/04. - № a 2018 02781 ; заявл. 19.03.2018 ; опубл. 10.09.2019, Бюл. № 17. - 6 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24908.pdf Size : 212744 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska