The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22209
Title: Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку
Authors: Алєксєєв О. О., Врадій О. І.
Keywords: вимочування, водно-сольовий розчин грибів
Date of publication: 2019-12-03 15:35:43
Last changes: 2019-12-03 15:35:43
Year of publication: 2019
Summary: Безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини відносять до основних чинників, що визначають здоров`я населення України. Понад 70% усіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами харчування.
Результати контролю якості продуктів харчування в окремих випадках свідчать
про високі рівні їх забруднення токсичними хімічними сполуками,
біологічними агентами і мікроорганізмами. У цілому по Україні від 1,5 до 10%
проб харчових продуктів містять високі рівні важких металів, зокрема ртуть, свинець, кадмій, а також мідь і цинк, які є одночасно і мікроелементами. З них від 2,5 до 5% у концентраціях, що перевищують гранично допустимі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22209.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Integration system of education, science and production in the modern information space: materials of V Intern. scient.-pract. confer., October 24, 2019. - Ternopil : Krоk, 2019. - С. 17-19.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22209.pdf Size : 520164 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska