The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21665
Title: Організація внутрішнього контролю в системі управлінської діяльності сільськогосподарським підприємством
Authors: Собко Ірина Олександрівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-14 12:03:24
Last changes: 2019-11-14 12:03:24
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є система внутрішнього контролю на підприємствах.
Об’єктом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно - методичних і практичних положень внутрішнього контролю підприємств..
Метою магістерської роботи є дослідження теоретико-методологічних основ організації внутрішнього контролю в системі управлінської діяльності сільськогосподарським підприємством.
Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано такі завдання: визначити й конкретизувати економічну сутність та місце внутрішнього контролю в системі управління підприємством через взаємозв’язок його функцій задля подальшого окреслення мети і значення в сучасних умовах господарювання; уточнити склад елементів внутрішнього контролю з метою виявлення спеціальних функцій, властивих новим соціально-економічним умовам господарювання; здійснити оцінку впливу факторів на діяльність підприємств з метою забезпечити своєчасне їх виявлення системою внутрішнього контролю; уточнити й узагальнити підходи до методики внутрішнього контролю задля визначення напрямів їх удосконалення; розробити рекомендації щодо організації внутрішнього контролю на підприємствах з виокремленням етапів його здійснення; удосконалити інформаційне та регулятивне забезпечення внутрішнього контролю шляхом розробки регламентів та робочих документів; розглянути методику виявлення помилок і шахрайства за допомогою системи внутрішнього контролю шляхом визначення індикаторів та критеріїв їх ідентифікації; узагальнити й систематизувати підходи щодо оцінки ефективності внутрішнього контролю для посилення його значимості як функції управління.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21665.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21665.pdf Size : 1191327 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska