The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21411
Title: Управління ефективністю виробництва зерна
Authors: Боднар В. А.
Keywords: ЗЕРНО, ПРИБУТОК, ВИТРАТИ, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
Date of publication: 2019-11-05 19:45:45
Last changes: 2019-11-05 19:45:45
Year of publication: 2019
Summary: Мета написання дипломної роботи – вивчення управління ефективністю виробництва і реалізації зерна на ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН».
Об’єктом дослідження є процес виробничої діяльності ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН», с. Корделівка, Калинівського району, Вінницької області.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти управління ефективністю виробництва і реалізації зернових культур на ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН».
Методи дослідження – діалектичний, статистичний, індукції та дедукції, метод аналізу і синтезу, економіко-математичний, абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний, експериментальний, моделювання, описовий, тощо.
Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стали підручники, навчальні посібники, монографії, статті, інтернет та інші джерела за темою дослідження, звітність та відомості про господарську діяльність ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН».
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні отриманих результатів досліджень в діяльність підприємств АПК, що сприяє удосконаленню і підвищенню управління ефективністю виробництва зерна в сучасних ринкових умовах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21411.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21411.pdf Size : 1484813 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska