The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20090
Title: Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ століття: навчально-методичний посібник з української літератури для підготовки студентів коледжів та технікумів
Authors: Тимкова В.А., Заїка Л.С., Каспіч Г.Г.
Keywords: художній твір, художня література, письменники, мистецтво слова
Date of publication: 2019-03-18 11:29:59
Last changes: 2019-03-18 11:29:59
Year of publication: 2019
Summary: Посібник відповідає вимогам чинної програми з української літератури. Головне його завдання – зацікавити студентів художнім твором як явищем мистецтва слова, навчити самостійно здобувати й застосовувати знання, формувати ключові компетентності та активізувати навчальний процес, спрямований на розвиток їх особистісного потенціалу та підготовку до ЗНО. Навчально-методичний посібник сприятиме організації орієнтованого, компетентісного й діяльнісного підходів при викладанні навчального предмета.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20090.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20090.pdf Size : 2414200 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska