The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20342
Title: Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько
Authors: Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С.
Keywords: економічна інформація, системи оброблення економічної інформації, інформаційні системи, інформаційні технології
Date of publication: 2019-04-15 11:36:44
Last changes: 2019-04-15 11:36:44
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни «Системи оброблення економічної інформації» з метою отримання студентами теоретичних знань та практичних навиків з обробки економічної інформації за допомогою сучасних інформаційних систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20342.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20342.pdf Size : 1915402 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska