The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20992
Title: Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля
Authors: Ковка Н. С.
Keywords: екомережа, відновлювальні території, ключові території, сполучна територія, критерії
Date of publication: 2019-09-04 11:54:09
Last changes: 2019-09-04 11:54:09
Year of publication: 2019
Summary: Проаналізовано літературні джерела, щодо критеріїв відбору відновлювальних, ключових та сполучних територій, методичні рекомендації щодо розроблення регіональних, місцевих схем екомережі. Визначено, що до відновлювальних територій екомережі Східного Поділля відносяться території, які низькопродуктивні, деградовані, селітебні ділянки, пасовища, орні та інші землі, які підлягають особливій охороні, збереженню, відновленню, відтворенню та раціональному використанню.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20992.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та студ. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку агарного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», (Вінниця, 16-18 трав. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - 6 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20992.pdf Size : 2508438 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska