The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22033
Title: Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз
Authors: Мордух Н.В.
Keywords: ВІДХОДИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЕНЕРГЕТИЧНА АВТОНОМІЯ, БІОГАЗ, АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА
Date of publication: 2019-11-28 08:29:11
Last changes: 2019-11-28 08:29:11
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз» (за матеріалами СВК «Прогрес», с. Студена Піщанського району Вінницької області).
Метою роботи є вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти забезпечення енергетичної автономії за рахунок організації виробництва біогазу з відходів.
Об’єктом дослідження виступає потенціал використання відходів СВК «Прогрес» для забезпечення енергетичних потреб.
Основними джерелами інформації слугували: нормативно-правові акти, аналітичні огляди, монографічна література вітчизняних та зарубіжних дослідників, статті у періодичних виданнях та матеріали конференцій, інформація Державної служби статистики України щодо використання відходів в енергетичних цілях, звітність підприємства. Під час дослідження використовувалися загальнонаукові теоретичні методи наукових досліджень, а також такі методи як: розрахунково-конструктивний, системно-аналітичний і статистико-економічний методи, графічний та табличний.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз та необхідність і потенціал енергетичного використання відходів об’єкту дослідження. Прикладне значення мають пропозиції щодо організації енергетичного використання відходів підприємства на виробництво біогазу для забезпечення часткової енергетичної автономізації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22033.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22033.pdf Size : 2019221 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska