The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20594
Title: Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти, для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
Authors: Прилуцький А.М., Марценюк-Розарьонова О.В.
Keywords: бюджетна система і бюджетний устрій України ,суть, призначення і функції державних фінансів ,форми й методи участі держави
Date of publication: 2019-05-20 10:23:44
Last changes: 2019-05-20 10:23:44
Year of publication: 2019
Summary: Програма вибіркової навчальної дисципліни «Державні фінанси» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни.

Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та розуміння майбутніми фахівцями закономірностей у сфері фінансових відносин держави, вивчення теоретичних основ формування і використання державних фондів фінансових ресурсів, бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, методів і джерел формування доходів бюджету, знань пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20594.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20594.pdf Size : 792524 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska