The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21020
Title: Інноваційна діяльність як системоформуючий чинник підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
Authors: Чіков І. А.
Keywords: конкурентоспроможність, аграрні підприємства
Date of publication: 2019-09-09 08:21:30
Last changes: 2019-09-09 08:21:30
Year of publication: 2019
Summary: Конкуренція зумовлює постійне вдосконалення технології та організації виробництва, забезпечує високий рівень кваліфікації кадрів, розвиває систему реалізації товарів. Конкурентоспроможність - це комплексна характеристика, яка об’єднує в собі якість і ціну продукції, імідж і цінність брендів, ефективність бізнес процесів, організованість. Втративши хоча б одну із складових, неможливо реалізовувати товари і послуги та задовольняти потреби суспільства і держави. Для того, щоб бути конкурентоспроможним необхідно володіти певними перевагами. Конкурентні переваги можуть відноситись до товару, підприємства, галузі, регіону, бути довгостроковими чи короткостроковими, унікальними та легко відтворювальними. Конкурентні переваги прив’язані до конкурентних умов, їх визначають фактори
конкурентоспроможності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21020.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», (Вінниця, 18-19 квіт. 2019 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21020.pdf Size : 526539 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska