The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24639
Title: Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів
Authors: Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г.
Keywords: гідроагрегат, діагностування, вірогідність контролю, дифект
Date of publication: 2020-04-17 13:03:03
Last changes: 2020-04-17 13:03:03
Year of publication: 2019
Summary: Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування технічного стану гідроагрегатів. Пропонуються уточнені математичні моделі вимірювальних перетворювачів, методи підвищення точності вимірювання, методи та засоби контролю і діагностування технічного стану гідроагрегатів. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики та електротехніки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24639.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНТУ, 2019. - 91 с. / Рек. до видання Вченою радою ВНТУ М-ва освіти і науки України, (Протокол № 2 від 4 жовт. 2018 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24639.pdf Size : 2751867 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska