The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21749
Title: Екологічна безпека технологічних процесів. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів інженерно- технологічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціаль
Authors: Алєксєєв О.О., Врадій О.І.
Keywords:
Date of publication: 2019-10-18 14:23:17
Last changes: 2019-10-18 14:23:17
Year of publication: 2019
Summary: Методичні матеріали призначено до проведення практичних та
самостійної роботи студентів 5-го курсу інженерно-технологічного
факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців
освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» під чаc вивчення вибіркової
диcципліни «Екологічна безпека технологічних процесів».
Викладено основні методичні вимоги щодо проведення практичних та
самостійної роботи з дисципліни «Екологічна безпека технологічних
процесів». Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний
курс і набути практичних навичок. Подано довідковий матеріал, перелік
запитань, які виносяться на самостійне опрацювання, теми рефератів і
презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел.
Методичні вказівки орієнтовано на активізацію виконавчого етапу
навчальної діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21749.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21749.PDF Size : 1092069 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska