The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23264
Title: Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності: фактори впливу та методика підготовки
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудит, обов`язковий аудит, пропозиція, комерційна пропозиція, тендерна документація
Date of publication: 2020-01-21 11:28:48
Last changes: 2020-01-21 11:28:48
Year of publication: 2019
Summary: Реформування аудиторської діяльності в Україні, що відбулося у зв’язку із прийняттям Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 року, внесло суттєві зміни щодо регулювання аудиту, нагляду та контролю за аудиторською діяльністю, вимог до аудиторів та аудиторських фірм. Особливо значні нововведення стосуються обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес. Варто зазначити те, що керівництво суб’єкта господарювання, яке відповідає критеріям великого підприємства відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, зобов’язане створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до законодавства. В свою чергу, аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, має забезпечити: оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту; проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23264.pdf
Publication type: Презентації
Publication: ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», 14-15 листоп. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 22 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23264.pdf Size : 2446944 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska