The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23206
Title: Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі
Authors: Шкатула Ю. М.
Keywords: квасоля, агроценоз, бур’яни, гербіциди, стимулятори росту, норма внесення
Date of publication: 2019-12-27 17:30:16
Last changes: 2019-12-27 17:30:16
Year of publication: 2019
Summary: У статті вивчали ефективність дії гербіцидів на забуряненісь
агрофітозенозу квасолі, а такаж дію стимуляторів росту на продукційний
процес рослин квасолі. Запропоновані гербіциди є селективними щодо рослин
квасолі. Із сукупності отриманих даних можна зробити однозначний висновок,
що обробка насіння квасолі стимулятором росту Емістим С в нормі витрати
25 мл/т та внесення грунтового гербіциду Гезагард та післясходового внесення
гербіциду Пульсар сприяє знищенню бур’янів на 60,7-86,6% в порівнянні з
контрольними ділянками, зменшується негативна дія гербіцидів на рослини
квасолі в результаті чого покращуються біометричні показники рослин квасолі
звичайної, збільшується урожайність її насіння.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23206.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 12. - С. 205-213.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23206.pdf Size : 271486 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska