The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21103
Title: Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2019-09-25 13:34:24
Last changes: 2019-09-25 13:34:24
Year of publication: 2019
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок та завдання для практичних
занять та виконання самостійної роботи містить опис навчальної дисципліни
«Фінансовий менеджмент у малому бізнесі».
Плани практичних занять, завдання для самостійної роботи складено в
тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Фінансовий менеджмент у
малому бізнесі». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів,
доповідей, перелік питань, що виносяться на іспит, а також термінологічний
словник.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21103.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21103.pdf Size : 1699653 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska