The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22136
Title: Організаційно-економічні аспекти розвитку виробництва зерна в ринкових умовах
Authors: Пацаловська М. Л.
Keywords: зерновиробництво, управління, розвиток, діяльність, конкурентоспроможність
Date of publication: 2019-12-02 14:52:25
Last changes: 2019-12-02 14:52:25
Year of publication: 2019
Summary: Об`єкт дослідження: організаційно-економічні аспекти розвитку виробництва зерна в ринкових умовах на прикдаді СФГ «Світанок» с. Довгополівка Тиврівського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи – на основі проведеного аналізу виробництва зерна в розрізі конкретного підприємства пошук стратегічних напрямів розвитку зернового виробництва в умовах підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна.
Методи дослідження: спостереження, узагальнення, розрахунок, порівняння, монографічний, статестичний
В дипломній роботі розглянуто теоретичні основи організаційно-економічного розвитку зернової галузі.
Проаналізований сучасний стан організації виробництва зерна в СФГ «Світанок» с. Довгополівка Тиврівського району Вінницької області.
За результатами дослідження вчтановлені напрями розвитку зернового виробництва в умовах підвищення конкурентоспроможності галузі у досліджуваному господарстві.
Зарезультатами дослідження сформульовані висновки та розроблені напрями підвищення конкурентоспроможності зернової галузі.URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22136.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22136.pdf Size : 915739 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska