The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21661
Title: Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виробництва
Authors: Короленко В.В.
Keywords: МЕНЕДЖМЕНТ, ВІДХОДИ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО
Date of publication: 2019-11-14 09:39:26
Last changes: 2019-11-14 09:39:26
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виробництва» (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива» с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області).
Метою роботи є дослідження менеджменту ефективності використання відходів аграрного виробництва у енергетичних цілях на досліджуваному підприємстві.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні менеджменту ефективного використання відходів аграрного виробництва на біопаливо.
Об’єктом дослідження є потенціал використання відходів аграрного виробництва у ВК «АКПП «Золота нива» с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області.
У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи пізнання та оцінки об’єктивної природи трансформації економічних явищ і процесів, інструментально-методичний апарат економічних досліджень у сільському господарстві: системний підхід; абстрактно-логічний метод; аналітичні, статистико-економічні методи; розрахунково-конструктивний метод; стратегічне планування.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні основи та стан менеджменту ефективності енергетичного використання відходів. Прикладне значення мають пропозиції щодо удосконалення управління відходами аграрного виробництва, а також обгрунтовані перспективи використання відходів рослинництва на виробництво твердого біопалива на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21661.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21661.pdf Size : 1030978 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska