The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21651
Title: Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки
Authors: Потапова Н. А.
Keywords: цифрова економіка, логістика, Інтернет-ресурс, онлайнторгівля, е-комерція, веб-сайт, замовлення
Date of publication: 2019-11-14 08:34:49
Last changes: 2019-11-14 08:34:49
Year of publication: 2019
Summary: Висвітлюються питання організації та функціонування логістики
онлайн-торгівлі в умовах глобалізації економічних відносин на засадах впровадження сучасних цифрових інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджується вплив цифрової економіки на зміни форм торговельних операцій та специфічність їх організації в мережі Інтернет. Оцінено відмінності онлайн-торгівлі від оффлайнторгівлі, внаслідок яких виникають прихильність та лояльність споживачів до інтернет-закупівель. Розкривається сутність логістики онлайн-торгівлі та особливості її формування з використанням елементів віртуальних взаємовідносин з клієнтами та постачальниками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21651.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менедмжент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 3. - С. 1-16.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21651.pdf Size : 2044560 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska