The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21783
Title: Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємства
Authors: Асаулко В.С.
Keywords: управлінський облік, витрати, бюджет, бюджетування
Date of publication: 2019-11-19 10:11:45
Last changes: 2019-11-19 10:11:45
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємства» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства. Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Магістерська робота містить 98 сторінок, 5 таблиць, 14 рисунків, список використаних джерел включає 44 найменувань.
У першому розділі розкриваються теоретичні аспекти процесу бюджетування підприємств, розглядається сутність бюджетування в системі фінансового планування підприємства, види та принципи бюджетування підприємства
У другому розділі розглядається методика бюджетування як інструменту планування та управління діяльністю підприємства, вивчаються організаційні аспекти та функції бюджетування, методика розробки бюджетів підприємства, а також організація контролю за виконанням бюджетів на підприємстві
Третій розділ присвячений обґрунтуванню питань щодо шляхів удосконалення системи бюджетування на підприємстві, розглянуто питання облікового забезпечення управління виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування та формування інформаційної бази управління підприємством в умовах комп’ютеризації бюджетування.
На основі дослідження і узагальнення матеріалу зроблені певні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21783.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21783.pdf Size : 954487 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska